Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών

Για την Α.Κί.ΔΑ., η διατήρηση του καταλόγου διοριστέων, παράλληλα με τον κατάλογο διορισίμων και η μη θυματοποίηση συναδέλφων, αποτελεί ξεκάθαρο στόχο και θέση. Θεωρούμε επίσης,  πως πρέπει άμεσα να βελτιωθεί το συνεχόμενο, ακατανόητο και απάνθρωπο σύστημα των συνεχόμενων εξετάσεων, όπως και αρκετές άλλες στρεβλώσεις που παρατηρούνται.

Κατά τις επαφές της Α.Κί.ΔΑ. αλλά και της ΠΟΕΔ το προηγούμενο διάστημα με τα κοινοβουλευτικά κόμματα ως επίσης και το ΥΠΑΝ, καταγράφηκε η κοινή πολιτική βούληση και πρόθεση για άμεση έναρξη θεσμικού διαλόγου για το θέμα, με στόχο την ολιστική και μόνιμη επίλυση των προβλημάτων και των στρεβλώσεων που καταγράφονται. Διατυπώθηκε, δε, από όλους η αναγκαιότητα ο διάλογος αυτός να λήξει πριν το καλοκαίρι του 2024, ώστε να γίνουν οι ανάλογες βελτιώσεις αβίαστα και μελετημένα με στόχο την ελαχιστοποίηση των προβλημάτων για τη σχολική χρονιά 2024 – 2025 και την ορθότερη εφαρμογή του Συστήματος Διορισμού με τον Κατάλογο Διορισίμων το 2025.

Ενώ το θέμα έχει εγγραφεί για συζήτηση στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής εδώ και καιρό, ώστε να αρχίσει άμεσα ο διάλογος και παρά το γεγονός πως η ΠΟΕΔ με σχετική της επιστολή ζήτησε τη διεξαγωγή διαλόγου με το ΥΠΑΝ, το ζήτημα παραμένει στάσιμο. Εκφράζουμε την έντονή μας ανησυχία, αλλά και δυσαρέσκεια για την κωλυσιεργία που παρατηρείται και κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου. Ως Κίνηση, αναμένουμε και απαιτούμε, την άμεση έναρξη του διαλόγου, τόσο σε επίπεδο Εκτελεστικής όσο και Νομοθετικής εξουσίας, για να συζητηθεί και να λυθεί το πρόβλημα ουσιαστικά.

Έχουμε δε την άποψη, πως ο διάλογος για τη δικαιολογημένη διατήρηση του Συστήματος Διορισμού μέσω του Καταλόγου Διοριστέων και τη διόρθωση των πολλών στρεβλώσεων που υπάρχουν στο Σύστημα Διορισμού με τον Κατάλογο Διορισίμων, θα μειώσει σημαντικά το εργασιακό άγχος των συναδέλφων που επηρεάζονται και θα αποτελέσει κίνητρο για να παραμείνουν στην εκπαίδευση, επενδύοντας το μέλλον τους σε αυτήν, αμβλύνοντας και τα τεράστια προβλήματα υποστελέχωσης που παρατηρούνται καθημερινά στα Δημοτικά Σχολεία, τα Ειδικά Σχολεία και τα Δημόσια Νηπιαγωγεία.

Η χωρίς άλλη αναβολή και κωλυσιεργία επίλυση του ζητήματος επιβάλλεται ώστε το 2027 να βρει το Εκπαιδευτικό Σύστημα χωρίς τα κρίσιμα προβλήματα της διαφαινόμενης αύξησης στην έλλειψη εκπαιδευτικών τόσο για αντικαταστάσεις όσο και για διορισμούς.

Η Α.Κί.ΔΑ. στην επικείμενη συνεδρία του ΔΣ της ΠΟΕΔ θα ζητήσει όπως η Οργάνωση προβεί σε κατ’ επείγουσες ενέργειες άσκησης πίεσης προς αυτή την κατεύθυνση.