Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών

ΤΩΝ ΛΕΩΝΙΔΑ ΧΑΤΖΗΛΟΪΖΟΥ*, ΜΙΧΑΛΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ** ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΦΩΤΙΑΔΟΥ***

 Η σημαντικότητα της επικαιροποίησης των κανονισμών λειτουργίας των σχολείων είναι αδιαμφισβήτητη, αφού επηρεάζει άμεσα την εύρυθμη λειτουργία τους. Μετά από αρκετά χρόνια στασιμότητας και αδικαιολόγητης κωλυσιεργίας, ο διάλογος για τον εκσυγχρονισμό των κανονισμών λειτουργίας επιτέλους, επανήρχισε. Από την πρώτη στιγμή οι κανονισμοί μελετήθηκαν ενδελεχώς και εντοπίστηκε σωρεία ζητημάτων που έχρηζαν αλλαγών, τα οποία και κατατέθηκαν στα Συλλογικά Σώματα της ΠΟΕΔ, μέσω της Α.Κί.ΔΑ. 

Μελετώντας το προσχέδιο των κανονισμών που έχει προωθηθεί στη Βουλή, φαίνεται πως αρκετά από τα σημεία που καταγράφηκαν έχουν διορθωθεί. Αναγκαζόμαστε όμως να σημειώσουμε τη δυσφορία και δυσαρέσκειά μας από το γεγονός πως το ΥΠΑΝ δεν έλαβε υπόψη τη διαφωνία τόσο της Α.Κί.ΔΑ., όσο και της ΠΟΕΔ, για το άρθρο που αναφέρεται στους τύπους των σχολείων. Με βάση τους υφιστάμενους κανονισμούς, τα σχολεία διακρίνονται σε μονοδιδάσκαλα (με 1 δασκάλα/ο - νηπιαγωγό), διδιδάσκαλα (με 2 δασκάλες/ους - νηπιαγωγούς) και πολυδιδάσκαλα (με 3 ή περισσότερες/ους δασκάλες/ους - νηπιαγωγούς). Διδιδάσκαλα σχολεία διευθύνονται από απλή/ο δασκάλα/ο - νηπιαγωγό ή Βοηθό Διευθυντή/τρια ενώ τα πολυδιδάσκαλα διευθύνονται απαραιτήτως από Διευθυντή/τρια

Αυτή τη στιγμή, μεγάλος αριθμός νηπιαγωγείων δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, αφού δεν διοικείται από το προσωπικό που απαιτείται με βάση τους υφιστάμενους κανονισμούς. Κατά την περσινή σχολική χρονιά, 40 περίπου πολυθέσια νηπιαγωγεία διοικούνταν από Βοηθούς Διευθύντριες ή απλές/ους νηπιαγωγούς, λόγω της έλλειψης Διευθυντριών και της άρνησης του ΥΠΑΝ να δημιουργήσει τις απαραίτητες οργανικές διοικητικές θέσεις. Ταυτόχρονα, υπήρχε μεγάλη έλλειψη Βοηθών Διευθυντριών για να διοικηθούν τα διθέσια νηπιαγωγεία, με αποτέλεσμα η συντριπτική πλειοψηφία να διοικείται από απλές/ους νηπιαγωγούς, δημιουργώντας σωρεία δυσκολιών και προβλημάτων, δυσχεραίνοντας έτσι την εύρυθμη λειτουργία τους.

Δυστυχώς, παρόλο που ο μαθητικός πληθυσμός στα δημόσια νηπιαγωγεία έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 30% τα τελευταία 20 περίπου χρόνια, οι διοικητικές θέσεις παραμένουν λίγο πολύ οι ίδιες. Το διοικητικό προσωπικό παραμένει ουσιαστικά αναλλοίωτο αριθμητικά εδώ και πολλά χρόνια, παρόλο που οι ανάγκες και οι απαιτήσεις, έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Το ΥΠΑΝ αδικαιολόγητα, παρόλες τις δικές μας τεκμηριωμένες αναφορές και παρεμβάσεις, συνεχίζει να αφήνει αδιοίκητη μεγάλη μερίδα σχολείων, αφού δεν τα στελεχώνει με το απαραίτητο διοικητικό προσωπικό και αναμένει από απλές/ους νηπιαγωγούς εκτός από την ανάληψη της ευθύνης τμήματος, να ανταπεξέλθουν επίσης και στο απαιτητικό έργο της διοίκησης των σχολείων, χωρίς την απαραίτητη πείρα ή εκπαίδευση.

Με τους προτεινόμενους κανονισμούς, το ΥΠΑΝ προσπαθεί να νομιμοποιήσει αυτή την απαράδεκτη παρανομία του, κάνοντας αλχημείες με τους τύπους των σχολείων. Η πρώτη αλλαγή είναι η χρήση του αριθμού των τμημάτων αντί του αριθμού των εκπαιδευτικών για να ορίσει τον τύπο των σχολείων. Αυτό αλλάζει άρδην τα δεδομένα για μεγάλο αριθμό νηπιαγωγείων και μικρών δημοτικών σχολείων. Η δεύτερη αλλαγή είναι η δημιουργία του «τριδιδάσκαλου» σχολείου. Με την αλλαγή αυτή, σημαντικός αριθμός πολυδιδάσκαλων δημοτικών και νηπιαγωγείων θα μετατραπούν σε τριδιδάσκαλα, τα οποία πλέον θα μπορούν να διοικούνται και από Βοηθό Διευθυντή/τρια αντί Διευθυντή/τρια. 

Σε μια περίοδο που υπάρχει επίσημη πλέον παραδοχή του ΥΠΑΝ πως επιβάλλεται ηενδυνάμωση της Διευθυντικής ομάδας και έχει ξεκινήσει ο διάλογος για το θέμα, το ΥΠΑΝ εμφανίζεται ανακόλουθο και αυτοαναιρείται! Οι προτεινόμενες αλλαγές οι οποίες προωθούνται μονομερώς από το ΥΠΑΝ, όχι μόνο δεν ενισχύουν τη λειτουργία των σχολείων αλλά αποδυναμώνουν τη διοίκησή τους.

Το ΥΠΑΝ πρέπει να προχωρήσει σε διάλογο με εποικοδομητική διάθεση όσον αφορά τη διοίκηση των Δημόσιων Δημοτικών, Νηπιαγωγείων και Ειδικών Σχολείων, μακριά από οικονομίστικες προσεγγίσεις. Παράλληλα, οφείλει να δημιουργήσει τις απαραίτητες οργανικές διοικητικές θέσεις για να στελεχωθούν επαρκώς κυρίως τα Δημόσια Νηπιαγωγεία, αλλά και τα υπόλοιπα σχολεία. 

*Μέλος ΔΣ ΠΟΕΔ, Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας Α.Κί.ΔΑ.

**Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας ΠΟΕΔ, Γενικός Γραμματέας Α.Κί.ΔΑ.

***Αντιπρόεδρος ΠΟΕΔ Λεμεσού, Μέλος ΔΣ Α.Κί.ΔΑ.