Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών

Το πρώτο προαπαιτούμενο του πολιτισμού είναι η Δικαιοσύνη.

Ζίγκμουντ Φρόυντ

Το 2015 ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, το νέο σύστημα διορισμών, το οποίο ξεκίνησε να εφαρμόζεται το 2017. Την περίοδο πριν την ψήφισή του, αλλά και μετά, είχαν κατατεθεί έντονοι προβληματισμοί[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] και επιφυλάξεις για το όλο εγχείρημα και τη βιωσιμότητά του. Είχαν δε καταγραφεί έντονες ανησυχίες, για τα ενδεχόμενα προβλήματα που θα δημιουργούνταν στο μέλλον, τα οποία αναπόφευκτα θα ταλάνιζαν την εκπαίδευση τα επόμενα χρόνια. Εύστοχα είχε αναφερθεί, πως η Κυπριακή Εκπαίδευση έμπαινε σε αχαρτογράφητα νερά σε σχέση με το σύστημα διορισμού και των όσων αυτό επηρέαζε. Πλέον, λόγω της προχειρότητας που χαρακτήρισε την όλη προσπάθεια, φαίνεται πως το σύστημα διορισμού οδεύει ολοταχώς στα βράχια …

Δυστυχώς σχεδόν 10 χρόνια μετά, υπάρχει πλέον παραδοχή και από το ίδιο το ΥΠΑΝ πως το νέο σύστημα διορισμών, δημιουργεί στρεβλώσεις, δεν είναι ελκυστικό και το ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις είναι υπερβολικά χαμηλό. Κι αυτό, όχι λόγω της ποιότητας ή της επάρκειας των διαγωνιζομένων, άλλα ένεκα της στάθμισης των εξεταστικών δοκιμίων. Η στατιστική επεξεργασία που τυγχάνουν τα δοκίμια, αποτελεί τροχοπέδη στην αύξηση των επιτυχόντων και θέτει την ομαλότητα του συστήματος σε αμφισβήτηση. Όσοι προειδοποιούσαμε, δικαιωνόμαστε! Ουσιαστικά όμως, το θύμα της προχειρότητας του όλου πράγματος, είναι η Κυπριακή Εκπαίδευση. Η επιδερμική προσέγγιση τόσο της τότε Κυβέρνησης, όσο και της πλειοψηφίας των κομμάτων που υπερψήφισαν το ΝΣΔΕ στη Βουλή και μάλιστα χωρίς καμιά αρνητική ψήφο, ζημιώνει το εκπαιδευτικό σύστημα, θυματοποιεί χιλιάδες επηρεαζόμενους και δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο. Για ακόμη μια φορά, εξαιτίας λαθών και παραλείψεων, είμαστε αναγκασμένοι να τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα!

Είναι ξεκάθαρο πως το θέμα που δικαίως προβληματίζει το ΥΠΑΝ, απασχολεί έντονα και την ίδια την ΠΟΕΔ, η οποία μέσα στα πλαίσια του επιβαλλόμενου θεσμικού διαλόγου θα πρέπει να υποδείξει στην Αρμόδια Αρχή τα προβλήματα που προκύπτουν με το σύστημα διορισμού, καθώς και πιθανές εισηγήσεις προς επίλυσή τους. Σε κάθε περίπτωση, για να διορθωθούν τα προβλήματα που υπάρχουν, αλλά και αυτά που νομοτελειακά θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια, η Βουλή πρέπει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και να διορθώσει κάποια από τα λάθη που έγιναν το 2015.

Με τα αδιαμφισβήτητα δεδομένα που υπάρχουν μπροστά μας, διαφαίνεται  πως μετά το 2027, χρονιά που με βάση τη νομοθεσία θα καταργηθεί ο κατάλογος διοριστέων, θα προκύψουν σοβαρά ζητήματα στο κομμάτι των αντικαταστάσεων, αφού οι ανάγκες θα είναι αδύνατον να καλύπτονται από τον κατάλογο διορισίμων.  Είναι ακόμη ορατός πλέον ο κίνδυνος, να υπάρξει σοβαρό πρόβλημα και με την κάλυψη των αναγκών σε συμβάσεις. Παράλληλα, οι συμβασιούχοι που δεν έχουν προλάβει να γίνουν αορίστου, καθώς και εκπαιδευτικοί που θα έχουν φτάσει κοντά στον διορισμό θα βρεθούν εκτός εκπαίδευσης. Πρόβλημα φαίνεται επίσης να υπάρχει με εκπαιδευτικούς που μετά το 2027 θα είναι αορίστου, αλλά εκτός καταλόγων, είτε λόγω της κατάργησης του καταλόγου διοριστέων, είτε εξαιτίας της λήξης της διάρκειας των εξετάσεων του 2017 στον κατάλογο διορισίμων. Με τη δε πρόταση του ΥΠΑΝ για διορισμό και στα Ολοήμερα μέσω των καταλόγων της ΕΕΥ, αυτόματα το πρόβλημα γίνεται δυσθεώρητο.

Πρέπει να τονιστεί, πως είναι καθόλα άδικο να μείνει κόσμος άνεργος και εκτός εκπαιδευτικού συστήματος. Ειδικά συνάδελφοι που έχουν προσφέρει στην Εκπαίδευση, το Υπουργείο έχει επενδύσει σε αυτούς και έχουν αποκομίσει πολύτιμη εκπαιδευτική εμπειρία. Πρόκειται για άτομα, που έχουν οργανώσει τη ζωή τους με βάση το επάγγελμα του εκπαιδευτικού και δυστυχώς θα μείνουν ξεκρέμαστοι.

Μια άλλη σημαντική παράμετρος που πρέπει να ληφθεί υπόψη, είναι το γεγονός πως ο αριθμός των ατόμων που περιλαμβάνονται στους καταλόγους διορισίμων, είναι πολύ δύσκολο να αυξηθεί. Όπως παραδέχεται και η Επίσημη Πλευρά, οι κατάλογοι διορισίμων έχουν τεράστιο ποσοστό αποτυχίας, λόγω του πολύ ψηλού βαθμού δυσκολίας της πρώτης εξέτασης του 2017. Η στατιστική επεξεργασία και η στάθμιση που τυγχάνουν τα εξεταστικά δοκίμια, ουσιαστικά καθορίζει και το ποσοστό αποτυχίας/επιτυχίας των επόμενων εξετάσεων. Σε πολλές ειδικότητες, το ποσοστό επιτυχίας είναι κάτω από το 20%[22] και συνεπώς τουλάχιστον μέχρι το 2027, είναι αδύνατον να αυξηθούν οι συμμετέχοντες στους καταλόγους αυτούς. Αυτό εξάλλου, συνδέεται και με τις κατά καιρούς απαράδεκτες προτάσεις που εμφανίζονται, με κύριο στόχο την κατάργηση της στάθμισης των εξετάσεων και τη δημιουργία εκπαιδευτικών μιας χρήσης. Αξίζει να σημειωθεί πως από το 2027 και μετά, αναμένεται μεγάλος αριθμός αφυπηρετήσεων και συνεπώς αυξημένες ανάγκες, που οι κατάλογοι διορισίμων δεν θα μπορούν να καλύψουν. Αναντίλεκτα, η διατήρηση των καταλόγων διοριστέων, διασφαλίζει την ύπαρξη ικανοποιητικού αριθμού υποψηφίων στο σύστημα και λύνει το πρόβλημα μακροχρόνια.

Τέλος, η εργασιακή αβεβαιότητα των ατόμων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο διοριστέων και με δεδομένο πως γνωρίζουν πως σε λίγα χρόνια θα είναι άνεργοι, αναπόφευκτα επηρεάζει και την παρεχόμενη εκπαίδευση. Γνωρίζοντας τα καταδικαστικά γι’ αυτούς δεδομένα, κατακλύζονται από εργασιακό άγχος και αίσθημα αβεβαιότητας. Σαφέστατα, το ανθρώπινο δυναμικό της εκπαίδευσης δεν αντιμετωπίζεται από τον εργοδότη – Υπουργείο, με τον τρόπο που θα έπρεπε. Οι δε επηρεαζόμενοι, όντας αναλώσιμοι και με ημερομηνία λήξης, με τι σθένος, και με ποιο κίνητρο πρέπει να εργάζονται και να προσφέρουν στα σχολεία; 

Με βάση τα πιο πάνω επιβάλλεται να τροχοδρομηθούν λύσεις, ώστε να μην αδικηθούν συνάδελφοι αλλά και το σύστημα να είναι πιο ορθολογικό, δίκαιο και λειτουργικό. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, οι Εκπαιδευτικές Οργανώσεις πρέπει να καταγράψουν ερωτήματα σε σχέση με το σύστημα και τις στρεβλώσεις του και να ανοίξει εκ νέου ο θεσμικός διάλογος για το σύστημα διορισμών. Το σύστημα, πρέπει να αξιολογηθεί και γιατί όχι να διαφοροποιηθεί, με στόχο να βελτιωθεί για να διασφαλίζει τη δικαιοσύνη. Οι έχοντες την εξουσία και αυτοί που νομοθετούν, οφείλουν να διορθώσουν τις στρεβλώσεις και να βρουν τη χρυσή τομή, με μακροχρόνια στόχευση. Παράλληλα, πρέπει να γίνει ενδελεχής νομική διερεύνηση των επιμέρους παραμέτρων του συστήματος διορισμών, με στόχο να διορθωθεί και έστω και την υστάτη, να καταστεί δίκαιο για όλους.

Μιχάλης Αλεξόπουλος, Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας ΠΟΕΔ, Γενικός Γραμματέας Α.Κί.ΔΑ

 

[1] https://paideia-news.com/giati-tosi-biasyni;-10427

[2] https://paideia-news.com/apo-domimenos-dialogos-me-tis-eylogies-ton-meson!14424

[3] https://paideia-news.com/neo-sxedio-diorisimon-as-milisoyme-gia-alitheies!14447

[4] https://paideia-news.com/nsde-%E2%80%93-to-sxedio-tis-elpidas-mythos-1-oi-%C2%ABneoi-ptyxioyxoi%C2%BB14588

[5] https://paideia-news.com/nsde-%E2%80%93-to-sxedio-tis-elpidas-mythos-2-i-%C2%ABlysi-ston-diogkomeno-katalogo%C2%BB14702

[6] https://paideia-news.com/nsde-mythos-3-i-%C2%ABnomiki-katoxyrosi%C2%BB14885

[7] https://paideia-news.com/nsde-%E2%80%93-oi-pragmatikes-alitheies-mia-ofeilomeni-apantisi-ston-k.-kosta-kadi14667

[8] https://paideia-news.com/systima-diorismoy-ekpaideytikon-pros-ena-pragmatiko-kai-oysiastiko-eksygxronismo16393

[9] https://paideia-news.com/systima-diorismoy-ekpaideytikon-pros-ena-pragmatiko-kai-oysiastiko-eksygxronismo-(2)16395

[10] https://paideia-news.com/paizontas-rosiki-royleta-me-tin-paideia-toy-topoy!16078

 [11] https://paideia-news.com/oi-pragmatikoi-kerdismenoi-katalogos-dioristeon-dimotikis-201816498

[12] https://paideia-news.com/den-yparxei-tipote-pio-aniso-apo-tin-isi-metaxeirisi-ton-anison!17436

[13] https://paideia-news.com/nsde-nomikes-%C2%ABakrobasies%C2%BB17370

[14] https://simerini.sigmalive.com/article/2015/7/1/nsde-as-milesoume-gia-pseudaistheseis/

[15] https://simerini.sigmalive.com/article/2016/7/4/nsde-o-eksugkhronismos-tes-anisorropias/

[16] https://paideia-news.com/peri-aoristoy-xronoy22207

[17] https://paideia-news.com/eksetaseis-diorisimon-ekpaideytikon-i-logiki-toy-paralogoy24313

[18] https://paideia-news.com/nsde-%E2%80%93-%C2%ABto-kypriako-oneiro%C2%BB-poy-opos-anamenotan-ekselissetai-se-efialti!-25064

[19] https://paideia-news.com/nsde-nomikes-palindromiseis25789

[20] https://paideia-news.com/%C2%ABo-kosmos-den-exei-elpida-oso-oi-anthropoi-anti-gia-antiplimmyrika-erga-ftiaxnoyn-kibotoys%C2%BB25871

[21] https://paideia-news.com/nsde-%C2%ABeksygxronismos%C2%BB-me-tin-opisthen!26299

[22] https://archeia.moec.gov.cy/ed/302/nsde-2021-statistika-stoichia.pdf