Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών

Η αφυπηρέτηση, σε κάθε επάγγελμα, είναι κάτι πολυαναμενόμενο για τον εργαζόμενο, καθώς και το επιστέγασμα και η επιβράβευση των κόπων μιας ζωής. Παράλληλα όμως, η κάθε αφυπηρέτηση δημιουργεί νέες ευκαιρίες για ανέλιξη ή εργοδότηση άλλων ατόμων στη συγκεκριμένη θέση. Στην εκπαίδευση, η κάθε αφυπηρέτηση προσφέρει τη δυνατότητα ανέλιξης ή μονιμοποίησης σε άλλους εκπαιδευτικούς. Για παράδειγμα, με την αφυπηρέτηση Διευθυντή θα προαχθεί ένας Βοηθός Διευθυντής σε Διευθυντή, ένας μόνιμος εκπαιδευτικός σε Βοηθό Διευθυντή και ένας μη μόνιμος εκπαιδευτικός θα πάρει μονιμοποίηση επί δοκιμασία.

Η παρούσα μελέτη σκοπό έχει να παρουσιάσει τα δεδομένα σε αφυπηρετήσεις στη Δημοτική, Προδημοτική και Ειδική Εκπαίδευση, όπως παρουσιάζονται αυτή τη στιγμή, με τις υφιστάμενες συνθήκες. Αυτή τη στιγμή το όριο αφυπηρέτησης στη Δημοτική είναι το 62ο έτος, επομένως με το που κλείνει ένας εκπαιδευτικός τα 62 έτη πρέπει να αφυπηρετήσει υποχρεωτικά με την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς στις 31 Αυγούστου. Όσον αφορά τις πρόωρες αφυπηρετήσεις, δηλαδή αφυπηρετήσεις πριν το 62ο έτος, δεν υπάρχει τρόπος να γνωρίζουμε πόσοι θα επιλέξουν αυτή την οδό. Τα δεδομένα επίσης μπορεί να αλλάξουν άρδην αν δοθούν κίνητρα για πρόωρη αφυπηρέτηση εκπαιδευτικών, όπως την κατάργηση των αναλογιστικών μειώσεων στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα που δόθηκε πριν μερικά χρόνια, ή με αλλαγή του ορίου υποχρεωτικής αφυπηρέτησης.

Πριν παρουσιαστούν τα δεδομένα, να υπογραμμίσουμε πως τα στοιχεία είναι αποτέλεσμα προσωπικής έρευνας/μελέτης και δεν πρόκειται για επίσημα στοιχεία. Φέτος, εκτιμάται πως θα αφυπηρετήσουν (υποχρεωτικά και πρόωρα) τουλάχιστον: 15 Διευθυντές Δημοτικής, 5 Διευθύντριες Προδημοτικής, 1 Διευθυντής Ειδικής, 7 Βοηθοί Διευθυντές Δημοτικής, 2 Βοηθοί Διευθύντριες Προδημοτικής και 5 Βοηθοί Διευθυντές Ειδικής. Πιθανόν να προκύψουν και άλλες πρόωρες αφυπηρετήσεις.

Πιο κάτω παρουσιάζονται τα δεδομένα υποχρεωτικών αφυπηρετήσεων μέχρι το 2030 στη Δημοτική, Προδημοτική και Ειδική Εκπαίδευση.

Όσον αφορά τις προαγωγές, τα δεδομένα πιθανόν να αλλάξουν αν ικανοποιηθούν κάποια αιτήματα της ΠΟΕΔ, όπως η δημιουργία νέων θέσεων προαγωγής (ανώτερου εκπαιδευτικού) στο πλαίσιο του νέου σχεδίου αξιολόγησης και η δημιουργία διευθυντικών θέσεων στην Προδημοτική Εκπαίδευση αλλά και Ειδική Εκπαίδευση. Συγκεκριμένα όσον αφορά την Προδημοτική Εκπαίδευση, τη φετινή σχολική χρονιά, λειτούργησαν 96 διθέσια και 89 πολυθέσια νηπιαγωγεία. Επομένως, οι διευθυντικές οργανικές θέσεις θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον αντίστοιχες, σε σύγκριση με 69 θέσεις Βοηθού Διευθύντριας και 48 θέσεις Διευθύντριας που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Παράλληλα, με την επικείμενη επέκταση της δημόσιας Προδημοτικής εκπαίδευσης από την ηλικία των τεσσάρων και την αύξηση του αριθμού των παιδιών και των τμημάτων στα δημόσια νηπιαγωγεία, η ανάγκη αύξησης των διοικητικών θέσεων είναι ακόμη πιο επιτακτική.

Όσον αφορά τις μονιμοποιήσεις, αξίζει να αναφερθεί πως οι θέσεις των Δασκάλων Μουσικής που αφυπηρετούν δεν οδηγούν σε μονιμοποίηση και αύξηση των οργανικών θέσεων Δασκάλων αλλά αναπληρώνονται με συμβάσεις, γεγονός που πρέπει να αλλάξει. Σημαντικό είναι και το δίκαιο αίτημα της ΠΟΕΔ για αύξηση των οργανικών θέσεων στη Δημοτική, Προδημοτική και Ειδική Εκπαίδευση. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο στην Ειδική Εκπαίδευση, όπου ο αριθμός των εκτάκτων ξεπερνά το 50%, αλλά και στην Προδημοτική και Δημοτική Εκπαίδευση. Η δέσμευση του ΥΠΑΝ για διατήρηση του ποσοστού των εκτάκτων επί του συνόλου των εκπαιδευτικών ανάμεσα σε 5% - 7% με τη δημιουργία νέων οργανικών θέσεων, αναμένεται να αυξήσει ιδιαίτερα τον αριθμό των μονιμοποιήσεων, αν υλοποιηθεί.

Η παρούσα μελέτη σκοπό είχε να παρουσιάσει ενδεικτικά μια εκτίμηση των δεδομένων των αφυπηρετήσεων τα επόμενα χρόνια, έτσι ώστε να βοηθήσει άτομα που βρίσκονται κοντά στην προαγωγή ή τη μονιμοποίηση να γνωρίσουν και να μελετήσουν τα προσωπικά τους δεδομένα.

 

Λεωνίδας Χατζηλοΐζου, Οργανωτικός Γραμματέας Α.Κί.ΔΑ., Μέλος Δ.Σ. ΠΟΕΔ