Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών

 

Για ακόμη μια σχολική χρονιά, παρατηρείται αδικαιολόγητη καθυστέρηση από πλευράς του Υπουργού Παιδείας, για την αποτελεσματική ενίσχυση του εξαιρετικά ευαίσθητου τομέα της παροχής εκπαίδευσης ελληνομάθειας. Δυστυχώς, εξαιτίας αυτής της κωλυσιεργίας, συνεχίζεται ο περαιτέρω μαρασμός και υποβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα σχολεία ΔΡΑ.Σ.Ε+, στο πλαίσιο της οικονομίστικης θεώρησης της Δημόσιας Εκπαίδευσης.

Η αδικαιολόγητη και εις βάρος των παιδιών καθυστέρηση στον διορισμό του αναγκαίου εκπαιδευτικού προσωπικού για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία, δημιουργεί εμπόδια και πλήγμα στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων. Κυρίως όμως, δημιουργεί αυξανόμενα μαθησιακά κενά στους μαθητές, οι οποίοι στερούνται την αναγκαία από κάθε πλευρά μαθησιακή στήριξη, εδώ και δύο μήνες. Γι’ αυτά τα παιδιά χάθηκε ήδη πολύτιμος διδακτικός χρόνος, που δύσκολα μπορεί να αναπληρωθεί.

Τονίζεται πως οι ώρες διδασκαλίας που προσφέρονται στα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία στις σχολικές μονάδες ΔΡΑ.Σ.Ε.+, και που δίνονται με αγορά υπηρεσιών, δεν βοηθούν στον βαθμό που πρέπει τη μαθησιακή διαδικασία και την απαιτούμενη στήριξη. Η εμπειρία επιβεβαιώνει τις ανησυχίες που εύλογα δημιουργούνται, αφού κατά την περσινή σχολική χρονιά το πρόγραμμα δεν είχε το αναμενόμενο αποτέλεσμα και οι μαθητές που είχαν τη μεγαλύτερη ανάγκη στήριξης, βρέθηκαν σε δυσμενέστερη θέση. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, κατά την περσινή σχολική χρονιά, το πρόγραμμα αποψιλώθηκε και δεν λειτούργησε επαρκώς. Ουσιαστικά, η μόνη πραγματική στήριξη που έλαβαν τα παιδιά, προήλθε από τους 62 συμβασιούχους που ανάλαβαν καθήκοντα τρεις μήνες μετά το άνοιγμα των σχολείων.

Είχε τονιστεί μετά την περσινή παρόμοια πρακτική του ΥΠΑΝ, πως η Κυβέρνηση είχε την υποχρέωση να διασφαλίσει μέσω του προϋπολογισμού του 2022 πως θα υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών στην ολότητα τους από την 1η Σεπτεμβρίου του 2022. Κάτι τέτοιο δυστυχώς δεν έγινε, με το ΥΠΑΝ να επικαλείται τη χαρτογράφηση αναγκών για τη μεταναστευτική βιογραφία, την αξιολόγηση και αναδιάρθρωση του θεσμού των ΔΡΑ.Σ.Ε+ κ.ά., που φυσικά ακόμα αναμένονται. Δεν θα ήταν υπερβολή να αναφερθεί, πως η επανάληψη της περσινής ακατανόητης διαχείρισης, δεν τιμά το ΥΠΑΝ και συνιστά καταπάτηση των δικαιωμάτων του παιδιού για ισότιμη μόρφωση.

Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για διορισμό 60 συμβασιούχων προς κάλυψη αναγκών για διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας για τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία στα σχολεία που ανήκουν στο πρόγραμμα ΔΡΑ.Σ.Ε+. έλαβε χώρα στις 14 Σεπτεμβρίου 2022. Από τότε, έχει παρέλθει αδικαιολόγητα μεγάλο χρονικό διάστημα απραξίας και κωλυσιεργίας, με τα παιδιά να στερούνται αυτά που καθόλα δικαιούνται!

Η Κυβέρνηση οφείλει άμεσα να προχωρήσει στον διορισμό των 60 συμβασιούχων, καλύπτοντας τις ανάγκες που υπάρχουν. Αυτό πρέπει να γίνει τάχιστα, προωθώντας για έγκριση, τις συγκεκριμένες θέσεις στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και στη συνέχεια στην Ολομέλεια της Βουλής. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία για την καθυστέρηση που παρατηρείται.

Τέλος, πρέπει να καταστεί σαφές, πως η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία, πρέπει να ενταχθεί στη στελέχωση του κάθε σχολείου και όχι να γίνεται με αγορά υπηρεσιών. Ένα καθεστώς που έχει κριθεί ως παράνομο δικαστικά και που δημιουργεί σωρεία προβλημάτων στην ομαλή λειτουργία των σχολείων. Το ΥΠΑΝ πρέπει επιτέλους θα δώσει έμπρακτες λύσεις για τη στήριξη των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία, μακριά από οικονομίστικες προσεγγίσεις. Λύσεις στη βάση των πραγματικών εκπαιδευτικών αναγκών, για ουσιαστική στήριξη των παιδιών αυτών, με στόχο να ενταχθούν ομαλά στο σχολικό περιβάλλον. Μέσα από ειλικρινή και θεσμικό διάλογο, πρέπει να χαραχθεί μια στιβαρή στρατηγική για το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ζήτημα, που θα ωφελήσει τα παιδιά και την Κυπριακή Εκπαίδευση και την κοινωνία ευρύτερα.

 

Μιχάλης Αλεξόπουλος, Οργ. Γραμματέας ΠΟΕΔ, Γ. Γραμματέας ΑΚΙΔΑ

Λεωνίδας Χατζηλοΐζου, Μέλος ΔΣ ΠΟΕΔ, Οργ. Γραμματέας ΑΚΙΔΑ