Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών

Πρόσφατα η Επίσημη Πλευρά, τοποθετήθηκε για τις διαδικασίες υποδοχής και ένταξης των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία και της ελληνομάθειας στα σχολεία μας. Ειδικότερα, παρουσιάστηκαν ευρήματα που αφορούν στα τελευταία τρία χρόνια[1] και ουσιαστικά φανέρωσαν και επιβεβαίωσαν, τα όσα οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν και βιώνουν καθημερινά στα σχολεία. Η ουσιαστική στήριξη των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία είναι ένας στόχος που τέθηκε εδώ και πολλά χρόνια, ο οποίος δυστυχώς δεν έχει επιτευχθεί επαρκώς από την Πολιτεία.

Οι αριθμοί που παρατίθενται στην παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και σαφώς δεν μας εκπλήσσουν. Το ποσοστό του 15% με 17% να αφορά τους μαθητές μας, που δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την ελληνική δεν είναι κάτι νέο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, καταδεικνύεται το επίπεδο ελληνομάθειας που βρίσκονται τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία και το οποίο δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικό και φανερώνει την αποτυχία της Πολιτείας για αυτά τα παιδιά.

Ενώ υπάρχει παραδοχή και αναγνώριση του προβλήματος από πλευράς ΥΠΑΝ, δυστυχώς δεν παρουσιάζονται άμεσες ενέργειες, ούτε και λύσεις. Το εκτενές έγγραφο της Επίσημης Πλευράς, δυστυχώς περιορίζεται σε αυτονόητες διαπιστώσεις και  ασαφείς αναφορές. Φαίνεται δε, να υπάρχει πρόθεση να επιφορτίζονται τα σχολεία με περισσότερη γραφειοκρατία, χωρίς να παρέχονται τα απαιτούμενα εφόδια για να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους. Η εντύπωση που δίνεται είναι πως προτείνονται λύσεις, που δεν μπορούν να θεωρηθούν βοηθητικές για την επίλυση του ζητήματος.

Τονίζεται πως οι ώρες διδασκαλίας που θα προσφερθούν στα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία στις σχολικές μονάδες ΔΡΑ.Σ.Ε.+, εάν και εφόσον δοθούν με αγορά υπηρεσιών, δεν πρόκειται να βοηθήσουν την όλη κατάσταση. Η εμπειρία επιβεβαιώνει τις ανησυχίες που εύλογα δημιουργούνται, αφού κατά την περσινή σχολική χρονιά το πρόγραμμα δεν είχε το αναμενόμενο αποτέλεσμα και οι μαθητές που είχαν τη μεγαλύτερη ανάγκη στήριξης, βρέθηκαν σε δυσμενέστερη θέση. Είναι γεγονός, πως το πρόγραμμα καθυστέρησε κατά δύο μήνες να ξεκινήσει, με αποτέλεσμα τα παιδιά να στερηθούν υπερπολύτιμο χρόνο στήριξης. Τα πράγματα έγιναν ακόμη χειρότερα, όταν λίγες βδομάδες μετά την έναρξη του προγράμματος, μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών που εργάζονταν στα σχολεία ΔΡΑΣΕ+ με μερική απασχόληση (καθεστώς αγοράς υπηρεσιών),  αποχώρησε για να καλύψει τα κενά που προέκυπταν στα σχολεία από απουσίες, λόγω της πανδημίας. Ουσιαστικά, λόγω της αδυναμίας να εξευρεθούν αντικαταστάτες να εργαστούν στα σχολεία, το ίδιο το ΥΠΑΝ έκρινε απαραίτητο εκατοντάδες εργαζόμενοι από τα ΔΡΑ.Σ.Ε.+ να εγκαταλείψουν το πρόγραμμα για να εργαστούν σε αντικαταστάσεις.  Επί της ουσίας, το πρόγραμμα αποψιλώθηκε και δεν λειτούργησε. Σημειώνεται επίσης, πως η λειτουργία του προγράμματος με το καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών, δημιουργεί αναπόφευκτα τεράστια διοικητικά και οργανωτικά προβλήματα στα σχολεία.

Λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη δημόσια δέσμευση του ΥΠΑΝ για παροχή ουσιαστικής στήριξης στα παιδιά με βιογραφικό μεταναστευτικής βιογραφίας αλλά και τη μέχρι σήμερα αποτυχία επίτευξης αυτού του στόχου, είναι σαφές πως επιβάλλονται τομές! Χρειάζεται όραμα και επενδύσεις! Το όποιο οικονομικό κόστος, σε βάθος χρόνου θα έχει πολλαπλά εκπαιδευτικά και κοινωνικά οφέλη.  

Είναι εκ των ουκ άνευ, πως η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και η στήριξη των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία θα πρέπει να οργανωθεί ως μέρος του Ωρολογίου Προγράμματος, να προσφέρεται από την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα λειτουργίας του σχολικού χρόνου και να είναι προσαρμοσμένη στη βάση των αναγκών του κάθε παιδιού. Η στήριξη προς τα παιδιά αυτά και άρα η διδασκαλία της ελληνομάθειας, θα πρέπει να την προσφέρει σταθερό εκπαιδευτικό προσωπικό, που θα ανήκει πλήρως στο ανθρώπινο δυναμικό του σχολείου, για να ενισχύεται και η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Η περσινή εξάλλου αξιοποίηση των 62 συμβασιούχων που διορίστηκαν στα σχολεία ΔΡΑ.Σ.Ε.+, οι οποίοι ήταν αποκλειστικά τοποθετημένοι σε αυτά τα σχολεία και στήριζαν τα παιδιά κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, καταδεικνύει του λόγου το αληθές. Υπενθυμίζουμε ότι ο ίδιο το ΥΠΑΝ, σε επιστολή προς την ΠΟΕΔ, έχει παραδεχθεί ότι οι συμβάσεις εξασφαλίζουν καλύτερη λειτουργικότητα στα σχολεία ΔΡΑ.Σ.Ε.+. Την ίδια ώρα, τα ερευνητικά αποτελέσματα αναδεικνύουν και την ανάγκη να υπάρξει στήριξη των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία από την Προδημοτική.

Σε σχέση με το πρόγραμμα ΔΡΑ.Σ.Ε.+ επιβάλλεται να συνεχίσει να αποτελεί εργαλείο στήριξης του κοινωνικού, κυρίως, έργου του σχολείου. Είναι ένα πρόγραμμα που έχει θετικά αποτελέσματα στην κοινωνικοποίηση και τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών, σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει την υποστήριξη που το σχολείο και οι μαθητές έχουν ανάγκες σε μαθησιακό επίπεδο.

Αναμένουμε από το ΥΠΑΝ πως επιτέλους θα δώσει έμπρακτες απαντήσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα και μακριά από οικονομίστικες προσεγγίσεις. Λύσεις στη βάση των πραγματικών εκπαιδευτικών αναγκών. Στόχος όλων μας, πρέπει να είναι η ουσιαστική στήριξη των παιδιών αυτών, ώστε να αμβλυνθεί το μαθησιακό χάσμα και να δοθεί η ευκαιρία στα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία, να ενταχθούν ομαλά στο σχολικό περιβάλλον. Μέσα από ειλικρινή και θεσμικό διάλογο, υπάρχει η δυνατότητα να χαραχθεί μια στιβαρή στρατηγική για το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ζήτημα, που θα ωφελήσει τα παιδιά και την Κυπριακή Εκπαίδευση και την κοινωνία ευρύτερα.

 

Μιχάλης Αλεξόπουλος, Οργανωτικός Γρ. ΠΟΕΔ, Γενικός Γρ. Α.Κί.ΔΑ

Λεωνίδας Χατζηλοΐζου, Μέλος ΔΣ ΠΟΕΔ, Οργανωτικός Γρ. Α.Κί.ΔΑ

 

[1] http://enimerosi.moec.gov.cy/archeia/1/ypp14234a