Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών

 

 

Από το 1994 η UNESCO και κατ’ επέκταση οι Επίσημοι Φορείς της Εκπαίδευσης σε κάθε Κράτος, η Διεθνής των Εκπαιδευτικών και οι ανά τον κόσμο Εκπαιδευτικές Οργανώσεις έχουν ορίσει την 5η Οκτωβρίου κάθε χρόνου ως την Παγκόσμια Μέρα Εκπαιδευτικού. Η συγκεκριμένη μέρα ορίστηκε σε ανάμνηση της 5ης Οκτωβρίου του 1966, κατά την οποία συνομολογήθηκε μεταξύ του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, ILO και της UNESCO το ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ του Εκπαιδευτικού, το οποίο συνυπογράφηκε συνακόλουθα από όλα τα Κράτη Μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Συγκεκριμένα τη μέρα αυτή, 5 Οκτωβρίου 1966, οργανώθηκε από την UNESCO σε συνεργασία με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας ειδικό Διακυβερνητικό Συνέδριο, το οποίο υιοθέτησε το πλαίσιο των δικαιωμάτων και των υπευθυνοτήτων που συνιστούν και κατοχυρώνουν το στάτους του εκπαιδευτικού.

 

Στη διακήρυξη υποδεικνύονται τα διεθνώς αποδεκτά επίπεδα για την αρχική εκπαίδευση αλλά και τη συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, την εργοδότηση και τις συνθήκες διδασκαλίας, μάθησης και εργασίας.

Περιλαμβάνει αναλυτικά συστάσεις για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών, σε διάφορα επίπεδα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την εκπαίδευση μέσα από την οδό των διαπραγματεύσεων με τις εκπαιδευτικές αρχές.

Κρίνεται, δε, ακόμα πιο σημαντική η συμμετοχή στις διεργασίας λήψης αποφάσεων περί διαμόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής όταν υπογραμμίζεται από τη Διεθνή Κοινότητα ο εξαιρετικά σημαντικός ρόλος τους στην επίτευξη των στόχων της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ιδιαίτερα για το Κεφάλαιο 4 που αφορά την Εκπαίδευση.

Ως εκ τούτου τη μέρα αυτή υπενθυμίζεται ο σημαντικός ρόλος των εκπαιδευτικών στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα αλλά και ευρύτερα στη διακυβέρνηση και σχεδιασμό πολιτικής για την εκπαίδευση.

Παγκόσμια Μέρα Εκπαιδευτικού 2021

Στο φετινό σκεπτικό της υπόμνησης της Παγκόσμιας Ημέρας του Εκπαιδευτικού η UNESCO αξιολογεί τον ρόλο που διαδραμάτισαν οι εκπαιδευτικοί στην πανδημία και τον εξαίρει με τον πιο αναλυτικό και ξεκάθαρο τρόπο.

Εξ αφορμής αυτού τονίζεται η αναγκαιότητα να στηριχθεί ο εκπαιδευτικός παντοιοτρόπως από τις Κυβερνήσεις ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί με επιτυχία στη δύσκολη μετά – πανδημίας εποχή, ήτοι να σταθεί δίπλα από το μαθητή, τον φοιτητή και κάθε εκπαιδευόμενο, σε κάθε επίπεδο έτσι που να αναπληρωθούν τα κενά και να ενισχυθεί η εκπαιδευτική συνέχεια τόσο στο γνωσιολογικό επίπεδο όσο και στην ευρύτερη καλλιέργεια του νέου ανθρώπου.

Επισημαίνεται πως οι πολιτικές μεταρρύθμισης που σχεδιάζονται σε πολλές χώρες, δυστυχώς, αυτό που επιτυγχάνουν είναι να καθιστούν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού μη ελκυστικό, λόγω της δυσχέρειας των εργασιακών όρων και της άρνησης για προσφορά μέσων και κατάλληλων εργαλείων στον εκπαιδευτικό για να επιτελεί το έργο του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όλο και λιγότεροι νέοι άνθρωποι να επιλέγουν το επάγγελμα του δασκάλου, με αποτέλεσμα σήμερα στον κόσμο να υπάρχει έλλειψη μέχρι και 70 εκ εκπαιδευτικών, τουλάχιστον, όπως φαίνεται από τις επίσημες καταγραφές αναγκών Κρατών και Διεθνών Οργανισμών. Ως εκ τούτου έντονη είναι η ανησυχία που αναδύεται παγκόσμια σε ό, τι αφορά την επίτευξη του Στόχου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 2030.

Καλεί δε τις κυβερνήσεις όπως βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών, να αποφορτίσουν το επάγγελμα από την πίεση της γραφειοκρατίας και του μονοδιάστατου της λογοδότησης, να το απελευθερώσουν από την προκατάληψη, να το καταστήσουν ασφαλές και υγιές κι, επιτέλους, να δώσουν λόγο στις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις για συνδιαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής.

Επί των τύπων των ήλων

Η 5η Οκτωβρίου είναι η μέρα, όπου οι εκπαιδευτικοί νιώθουν ότι το αφιέρωμα γι’ αυτούς, ιδιαίτερα τα τελευταία 20 χρόνια, αλλά και ειδικά αυτά τα χρόνια της πανδημίας, είναι μια χαραμάδα φωτός μέσα στην αντάρα της αμφισβήτησης και της απαξίωσης που πολλοί καλλιεργούν μέσα στις κοινωνίες. Την ίδια ώρα είναι μια ευκαιρία ανασύνταξης, αναδιάταξης και ανασυγκρότησης των δυνάμεων εκείνων που πιστεύουν στην αξία και τον ρόλο του εκπαιδευτικού για να πιέσουν προς τις Αρχές των Κρατών για εκπαιδευτική πολιτική που θα υποστηρίζει τον εκπαιδευτικό και θα σέβεται πραγματικά την πραγμάτωση του ιερού δικαιώματος του κάθε παιδιού στη μόρφωση και την αγωγή.

Τα μηνύματα της UNESCO της φετινής διακήρυξης είναι εύληπτα, σαφή και ευανάγνωστα. Δεν έχει, ως εκ τούτου, καμιά μα καμιά δικαιολογία το ΥΠΠΑΝ και η Κυβέρνηση αλλά ούτε και τα Πολιτικά Κόμματα, τα οποία έμαθαν να κρύβονται πίσω από τις Κυβερνητικές αποφάσεις αποψίλωσης και διάλυσης του Δημόσιου Σχολείου, να μην αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στον εκπαιδευτικό ως εργαζόμενο και ως λειτουργία του Δημόσιου Σχολείου και του έργου του.

Είναι έτοιμοι να αναλάβουν αυτή ακριβώς την ευθύνη απέναντι στην Κυπριακή Κοινωνία ή θα αφήσουν τα πράγματα να πάρουν τον δρόμο της απομείωσης και της αποψίλωσης, όπως σε άλλες χώρες, εξυπηρετώντας έτσι σκοπούς ξένους και αντίθετους με το συμφέρον του παιδιού, του μαθητή, του νέου, του κάθε πολίτη;

Εμείς οι εκπαιδευτικοί δηλώνουμε παρόντες στη μάχη της παροχής εκπαίδευσης και προσφοράς Παιδείας, που καθίσταται πιο επιτακτική από ποτέ, για να δώσουμε φως, στα μέτρο των δυνατοτήτων μας σε αυτό το περιβάλλον που το σκοτεινιάζει η διαφθορά, η διαπλοκή, η εκμετάλλευση του ανθρώπινου κόπου,

Κλείνω με την ευχή η κάθε μια και ο κάθε ένας που πορεύεται τον δρόμο της προσφοράς αγωγής κι εκπαίδευσης στα παιδιά και  στους νέους μας μα και ορίζει την πορεία του ως αναζητητής της αλήθειας μέσα από το αέναο παιδεύεσθαι να έχει τη δύναμη να πραγματώνει το στόχο της καθημερινής διάδρασης με τον μαθητή του!

 

Απόστολος Αποστολίδης

Δάσκαλος

Πρόεδρος Ανεξάρτητης Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών