Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών

ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΗ* ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΟΦΤΕΡΟΥ**

Το ΥΠΠΑΝ σε ανακοίνωσή του στις 18/6/2021 έχει προβεί στην προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «Αγορά Υπηρεσιών για δημιουργία και λειτουργία Κέντρου Τεχνικής Υποστήριξης και προμήθεια διαφόρων εξοπλισμών με τη μέθοδο της ενοικιαγοράς για την κάλυψη αναγκών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

Ο διαγωνισμός σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων χωρίζεται σε 2 πτυχές. Η μια πτυχή αφορά την τεχνική υποστήριξη των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στοιχείο απόλυτα αναγκαίο λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός πως η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων ηλεκτρονικών μέσων στα πλαίσια της υλοποίησης των δεικτών επιτυχίας και επάρκειας του αναλυτικού προγράμματος γίνεται σε καθημερινή βάση.

Η δεύτερη πτυχή του διαγωνισμού αφορά την προμήθεια εξοπλισμού στα σχολεία ο οποίος περιλαμβάνει φορητούς Η/Υ, βιντεοπροβολείς, έξυπνες τηλεοράσεις, βιντεοκάμερες, ψηφιακά μικρόφωνα, μεγάφωνα και άλλο συνοδευτικό εξοπλισμό.

Το όλο εγχείρημα μόνο θετικά σχόλια θα μπορούσε να αποκομίσει καθώς ο υφιστάμενος εξοπλισμός των σχολείων είναι πεπαλαιωμένος και δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις σύγχρονες ανάγκες. Αποτελεί το πρώτο βήμα εκσυγχρονισμού των τεχνολογικών μέσων των σχολείων, τη δημιουργία υποδομών. Έντονο προβληματισμό δημιουργεί όμως η επιλογή αγοράς έξυπνων ψηφιακών τηλεοράσεων εφόσον το τεχνολογικό αυτό μέσο δεν είναι απαραίτητο και δεν εξυπηρετεί τη μαθησιακή διαδικασία, τουλάχιστον στη δημόσια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Προδημοτική, Δημοτική και Ειδική. Προφανώς δεν έγινε και η απαραίτητη διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών, την ΠΟΕΔ.

Τονίζουμε πως οι «έξυπνες» τηλεοράσεις εξυπηρετούν συγκεκριμένους σκοπούς και έχουν σχεδιαστεί κυρίως για χρήση σε σπίτια ή σε χώρους όπου η προβολή βίντεο από YouTube ή/και Netflix (ή παρόμοιες υπηρεσίες) είναι απαραίτητες – στις σχολικές αίθουσες δεν έχουν καμία πρόσθετη αξία σε σχέση με τους βιντεοπροβολείς (αντίθετα!), ενώ σε σχέση με διαδραστικούς πίνακες, αποτελούν τεχνολογικό πισωγύρισμα, ειδικά στις σχολικές αίθουσες της τρίτης δεκαετίας του 21ου αιώνα.

Επιπρόσθετα στις περισσότερες των σχολικών τάξεων δεν υπάρχει ο χώρος για εγκατάσταση μιας τηλεόρασης εφόσον το μπροστινό μέρος των τάξεων καλύπτεται ως επί τω πλείστων με λευκοπίνακες ή και διαδραστικό πίνακα όπως επίσης και πινακίδες απολύτως απαραίτητες και σημαντικές.

Μια κατάλληλη ψηφιακή επιλογή θα μπορούσε να είναι η ψηφιακή οθόνη ή η διαδραστική τηλεόραση, εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν ποικιλοτρόπως κατά τη μαθησιακή διαδικασία, αντικαθιστώντας τον ένα από τους δύο λευκοπίνακες που υπάρχουν στην τάξη. Και τα 2 ψηφιακά μέσα μπορούν κάλλιστα να αντικαταστήσουν ακόμη και τους υφιστάμενους διαδραστικούς πίνακες που υπάρχουν σε αρκετές αίθουσες διδασκαλίας απαλλάσσοντας το σχολείο με το επιβαρυντικό κόστος συντήρησης και κατόπιν αντικατάστασης των βιντεοπροβολέων κάθε 4 με 5 χρόνια. Επιπρόσθετα, η ψηφιακή οθόνη ή η διαδραστική τηλεόραση έχουν πολύ περισσότερες τεχνολογικές δυνατότητες στα πλαίσια της μαθησιακής διαδικασίας σε αντίθεση με μια έξυπνη ψηφιακή τηλεόραση η οποία κρίνεται ως μη χρήσιμη.   

Η σημερινή παρέμβαση έχει σκοπό από τη μια να χαιρετίσει την κίνηση του ΥΠΠΑΝ για αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού αλλά και από την άλλη να επισημάνει την αναγκαιότητα της επιλογής του κατάλληλου εξοπλισμού για τις σχολικές τάξεις. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να γίνουμε μάρτυρες της εγκληματικής για το δημόσιο συμφέρον αγοράς των χιλιάδων εκτυπωτών HP LaserJet HP CP4005dn του 2008 οι οποίοι εγκαταστάθηκαν σε όλα τα σχολεία δημόσιας εκπαίδευσης, σε κάθε τάξη, εργαστήριο και γραφείο και σήμερα διακοσμούν σχολικές αίθουσες και αποθήκες σχολείων καθώς η αγορά των μελανιών τους είναι οικονομικά ασύμφορη.

Αν υπάρχει πραγματική θέληση για σοβαρά βήματα προς τα εμπρός, προς τη δημιουργία υποδομών για μετάβαση σε μια πιο σύγχρονη τάξη με περισσότερα ψηφιακά χαρακτηριστικά τότε πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές ανάγκες των σχολείων και όχι να λαμβάνονται αποφάσεις σε τεχνοκρατικό επίπεδο ερήμην των εκπαιδευτικών που θα κληθούν να αξιοποιήσουν τα εργαλεία αυτά.         

*Ταμίας ΠΟΕΔ Λευκωσίας, Πρόεδρος Α.Κί.ΔΑ Λευκωσίας

*Διδάκτωρας Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων, Γ.Α ΠΟΕΔ, Οργανωτικός Γραμματέας Α.Κί.ΔΑ Λευκωσίας