Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών

ΤΩΝ ΜΙΧΑΛΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ* ΚΑΙ ΛΕΩΝΙΔΑ ΧΑΤΖΗΛΟΪΖΟΥ**

Το συνταξιοδοτικό είναι γενικά παραδεκτό πως είναι ένα χρονίζον ζήτημα το οποίο επηρεάζει μεγάλη μερίδα συναδέλφων και αναντίλεκτα αποτελεί προτεραιότητα για τις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις. Έχουν παρέλθει δέκα χρόνια από την κατάργηση του επαγγελματικού σχεδίου συντάξεων και από τότε οι νεοεισερχόμενοι υπάλληλοι βιώνουν την αβεβαιότητα, έχοντας απωλέσει τεράστιο μέρος των συνταξιοδοτικών τους ωφελημάτων. Είχαμε επισημάνει πολλάκις, πως η ένταξη των εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης που έχουν μονιμοποιηθεί/θα μονιμοποιηθούν μετά την 30η Σεπτεμβρίου 2011 στο κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων είναι η πλέον αρμόζουσα λύση στο ζήτημα. Μια λύση η οποία αφενός κατοχυρώνει τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των επηρεαζόμενων και αφετέρου θέτει ένα τέλος στην ύπαρξη πολλαπλών ταχυτήτων εκπαιδευτικών εξασφαλίζοντας την ίση μεταχείριση ανάμεσα στους συναδέλφους.

Οι ενέργειες που έχουν γίνει από την ΠΟΕΔ το τελευταίο χρονικό διάστημα κινούνται προς την ορθή κατεύθυνση, της πλήρους αποκατάστασης της δικαιοσύνης και της ισονομίας. Η ΠΟΕΔ μέσα από καίριες παρεμβάσεις της έχει θέσει ενώπιων των αρμοδίων τις θέσεις της, οι οποίες αν υιοθετηθούν εξασφαλίζουν τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των συναδέλφων και φέρνουν μια οριστική κατάληξη σε ένα χρονίζον ζήτημα. Είναι γνωστές εξάλλου οι ιδιαιτερότητες που επηρεάζουν τους νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς και αποτελούν σημαντικές παραμέτρους για την οριστική διευθέτηση του ζητήματος. Για παράδειγμα, αρκετοί συνάδελφοι εργάστηκαν ή εργάζονται για αρκετά χρόνια ως συμβασιούχοι ή αντικαταστάτες, γεγονός που επηρεάζει τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα.

Τονίζουμε εμφαντικά πως οποιοδήποτε σχέδιο δεν αναγνωρίζει το σύνολο της υπηρεσίας των συναδέλφων, θα προκαλέσει αναπόφευκτα και δικαίως αντίδραση, θα συνεχίσει την ύπαρξη εκπαιδευτικών διαφορετικών ταχυτήτων σε σχέση με τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα και θα διαιωνίσει την απουσία ισονομίας και δικαιοσύνης μεταξύ τους.  Ενδεχομένως επίσης να οδηγήσει σε νομικές διαμάχες.

Το γεγονός πως εδώ και τόσα χρόνια το θέμα παραμένει βαλτωμένο αφήνοντας μεγάλο αριθμό συναδέλφων ανασφάλιστους βαραίνει αποκλειστικά τον εργοδότη - κυβέρνηση. Το όποιο σχέδιο λοιπόν πρέπει να είναι τέτοιο που να καλύπτει τα χρόνια που το κράτος κωλυσιέργησε.

Καλούμε τις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις να κινηθούν τάχιστα και αποφασιστικά, ώστε το θέμα να πάρει τον δρόμο της οριστικής και δίκαιης διευθέτησης. Καλούμε το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά και την Κυβέρνηση να αναλογιστούν τις ευθύνες τους και επιτέλους να δώσουν ένα τέλος στην αβεβαιότητα χιλιάδων συναδέλφων. Οφείλουν δε, να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κλάδου μας και να συμπεριλάβουν στην όποια πρόταση δοθεί, την αναγνώριση του συνόλου της υπηρεσίας των επηρεαζόμενων στο δημόσιο. Το θέμα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα, τόσο για τους κοινωνικούς εταίρους όσο και για την Κυβέρνηση, γι’ αυτό και πρέπει να ασκηθούν πιέσεις εκεί και όπου πρέπει, για να λυθεί πριν τη διάλυση της παρούσας Βουλής.

*Μέλος ΔΣ ΠΟΕΔ, Γενικός Γραμματέας Α.Κί.ΔΑ

** Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας ΠΟΕΔ, Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας Α.Κί.ΔΑ