Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών

ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ ΧΑΤΖΗΛΟΪΖΟΥ*

Στη σύγχρονη εποχή που ζούμε, οι εργοδότες προσπαθούν να εξασφαλίσουν τη μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα από τους υπαλλήλους τους. Ταυτόχρονα όμως, οφείλουν να τους προστατεύουν και να διασφαλίζουν πως η εργασία επιτελείται σε ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον.

Εν μέσω πανδημίας, αυτό το ασφαλές περιβάλλον απειλείται σε καθημερινή βάση. Το κράτος, ως ο μεγαλύτερος εργοδότης στην Κύπρο, οφείλει να εφαρμόσει τέτοιες πρακτικές, οι οποίες να προστατεύουν τις δεκάδες χιλιάδες των υπαλλήλων του. Έχει νομική αλλά και ηθική υποχρέωση να προστατέψει τους υπαλλήλους του αλλά και να θέσει παράδειγμα προς μίμηση προς όλους τους άλλους εργοδότες ανά το Παγκύπριο.

Με το άνοιγμα των σχολικών μονάδων τον Σεπτέμβριο, ένα νέφος αμφιβολίας και αβεβαιότητας σκέπασε μια μεγάλη μερίδα εκπαιδευτικών. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, οι οποίοι δηλαδή έχουν υψηλές πιθανότητες να νοσήσουν σοβαρά από τον ιό λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζουν, αναμένουν εναγωνίως εδώ και 3 σχεδόν μήνες ένα πράγμα: Διασφάλιση ασφαλούς εργασίας!

Οι εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν στις ευπαθείς ομάδες ζουν καθημερινά σε ένα σχολικό περιβάλλον στο οποίο δεν τηρούνται οι ενδεδειγμένες αποστάσεις (τα δύο μέτρα που για... πρακτικούς και οικονομικούς λόγους έγιναν 60 εκατοστά). Διδάσκουν σε αίθουσες των 26 ατόμων ενώ στα σπίτια τους το όριο είναι τα 10 άτομα. Και όλα αυτά τη στιγμή που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από το ΥΠΠΑΝ και τις σχολικές μονάδες με διάφορους τρόπους: Για εξατομικευμένη διδασκαλία μαθητών που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες, για κατ΄ οίκον διδασκαλία ευπαθών μαθητών, για εξ αποστάσεως διδασκαλία μαθητών και άλλα.

Για τον ευρύτερο Κρατικό τομέα, το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Οικονομικών έχουν ήδη εκδόσει διατάγματα και εγκυκλίους τα οποία καθορίζουν πώς μπορούν οι ευπαθείς υπαλλήλοι να προστατευτούν. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών στις 13 Νοεμβρίου:

«Για τα πρόσωπα που ανήκουν στις κατηγορίες πολιτών με παράγοντες κινδύνου για σοβαρή νόσηση από COVID-19 , όπως αυτές καθορίζονται στο Δελτίο Τύπου που δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Υγείας στις 4.11.2020, όπως έκαστοτε αναθεωρείται, και τα οποία δεν απασχολούνται σε ατομικούς εργασιακούς χώρους, αλλά είτε έρχονται σε επαφή με το κοινό, είτε εργάζονται σε κοινό χώρο εργασίας με άλλα πρόσωπα και δεν υπάρχει η δυνατότητα τήρησης των ενδεδειγμένων αποστάσεων, τότε το αρμόδιο Υπουργείο/Τμήμα/Υπηρεσία/Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου/Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης προβαίνει στις απαραίτητες εσωτερικές ρυθμίσεις ώστε τα πρόσωπα αυτά να είναι σε θέση να διεκπεραιώνουν την εργασία τους σε ατομικό εργασιακό χώρο.

Σε περίπτωση που μια τέτοια ρύθμιση δεν είναι εφικτή, τότε τα εν λόγω πρόσωπα δύνανται με την έγκριση της Αρμόδιας Αρχής να εκτελούν εναλλάξ εργασία εξ αποστάσεως, στις περιπτώσεις που η φύση της εργασία το επιτρέπει, και σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 50% των προσώπων που ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες σε έκαστο Υπουργείο/Τμήμα/Υπηρεσία/Οργανισμό Δημοσίο Δικαίου/Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σε περίπτωση που λόγω της φύσης της εργασίας δεν επιτρέπεται η εξ αποστάσεως εργασία, τότε στα πρόσωπα που ανήκουν στις υπό αναφορά κατηγορίες χορηγείται Ειδική Άδεια για Λόγους Δημόσιας Υγείας».

Στον ευρύτερο Κρατικό τομέα μπορούν με ευκολία να γίνονται τέτοιες ρυθμίσεις ώστε να μεταφέρονται οι υπαλλήλοι από μια θέση ή υπηρεσία σε άλλη, και να εργάζονται σε ατομικό και ασφαλή εργασιακό χώρο. Δυστυχώς, στα σχολεία μια τέτοια ρύθμιση είναι ιδιαίτερα δύσκολη και πιθανόν να απαιτεί επιπρόσθετο κόστος αφού χρειάζεται πρόσληψη αντικαταστατών στη θέση των εκπαιδευτικών που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.

Στις 17 Νοεμβρίου, το Υπουργείο Παιδείας ζήτησε με κατεπείγουσα εγκύκλιο από τις σχολικές μονάδες να καταγράψουν τους εκπαιδευτικούς που εμπίπτουν στις ευπαθείς ομάδες και να αποστείλουν λίστα με τις ανάγκες σε ειδικότητες εκπαιδευτικών και ώρες διδασκαλίας, για σκοπούς αντικατάστασης. Μια βδομάδα μετά το ΥΠΠΑΝ ακόμη δεν έχει προχωρήσει στην έκδοση σχετικής εγκυκλίου που να ξεκαθαρίζει τους τρόπους προστασίας των εκπαιδευτικών και μαθητών που εμπίπτουν στις ευπαθείς ομάδες. Αξίζει δε να τονιστεί, πως ήδη έχουν περάσει 3 μήνες από το άνοιγμα των σχολείων, με τους συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς να βρίσκονται καθημερινά εκτεθειμένοι στον κίνδυνο να νοσήσουν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Οι κραυγές αγωνίας των εκπαιδευτικών και των μαθητών που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες έχουν κορυφωθεί, το ΥΠΠΑΝ τις ακούει;

 

*Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας ΠΟΕΔ

Μέλος Γραμματείας Α.Κί.ΔΑ