Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών

Η οργάνωση των εργοδοτών και των βιομηχάνων ζήτησε «τη μείωση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων με εξαίρεση όπως είπε τους χαμηλόμισθους και τους γιατρούς». Το αίτημα των εργοδοτών είναι αδικαιολόγητο γιατί οι σαρωτικές αποκοπές μισθών που τέθηκαν σε ισχύ το 2012 με αφορμή το μνημόνιο δεν έχουν καταργηθεί αλλά παραμένουν σε ισχύ.

Υπάρχουν μεγάλες κλιμακωτές αποκοπές μισθών κύριοι του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ που καλύπτουν τη δεκαετία 2012-2022. Είναι υποκριτικό να κάνετε ότι δεν γνωρίζετε την ύπαρξη τους και όπως τα πιράνχας σπεύσατε να  κατασπαράξετε τα ήδη μειωμένα εισοδήματα μας.

Το ύψος των κλιμακωτών αποκοπών μισθών το 2020 είναι το ακόλουθο:

Ύψος ακαθά-ριστων μηνιαίων απολαβών σε €

Ποσοστό κλιμακωτής αποκοπής 2020

 Ανά μισθολογικό κλιμάκιο

%

ποσό αποκοπής μισθού από το δημόσιο υπάλ-ληλο ανά μισθο-λογικό κλιμάκιο σε

Συνολικό ποσό αποκοπής μισθού από το δημόσιο υπάλληλο σε

 €

1 - 1000

0

0

0

1001 - 1500

3,3

16,50

16,50

1501 - 2000

5,3

26,50

43

2001 - 3000

11

110

153

3001 - 4000

13,5

135

288

4001 - 5000

15

150

438

5000+

15

Αναλόγως μισθού

Αναλόγως μισθού

Είναι φανερό ότι αποκόπτεται ένα σημαντικό ποσό, για κάποιους φτάνει και τα πεντακόσια ευρώ μηνιαίως. Δεν είναι αυτό αρκετό;

Αυτόματοι μηχανισμοί παγώματος του τιμαριθμικού εισοδήματος το 2021

ΤΟ δίδυμο ΟΕΒ – ΚΕΒΕ καμώνεται ότι δεν γνωρίζει την ύπαρξη  αυτόματου μηχανισμού παγώματος μισθών, σε περίπτωση οικονομικής ύφεσης. Σύμφωνα με αυτό το μηχανισμό, οι μισθοί και οι συντάξεις της δημόσιας υπηρεσίας αναπροσαρμόζονται την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους με την καταβολή του 50% της αύξησης του υποκείμενου δείκτη της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής του έτους που προηγείται « νοουμένου ότι κατά το δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο του έτους που προηγείται του έτους αναφοράς παρουσιάζεται θετικός ρυθμός ανάπτυξης» Είναι λοιπόν φανερό ότι το 2021 οι δημόσιοι υπάλληλοι θα χάσουν και το τιμαριθμικό επίδομα, αφού με την ύφεση που έρχεται λόγω κορωνοϊού οι ρυθμοί ανάπτυξης θα είναι αρνητικοί τουλάχιστον για το δεύτερο τρίμηνο του 2020. 

Το παραμύθι για τους προνομιούχους του δημοσίου ζει και βασιλεύει ελέω ΟΕΒ-ΚΕΒΕ

Οι εργοδότες της ΟΕΒ – ΚΕΒΕ διαχρονικά επιδίδονται σε μια στρεβλή προπαγάνδα γκεϊμπελικού τύπου για τους δήθεν προνομιούχους δημοσίους υπαλλήλους που τρώνε με χρυσά κουτάλια και παράγουν ελάχιστα. Η αντικειμενική γλώσσα των αριθμών που θα παραθέσουμε πιο κάτω δείχνει ότι οι απολαβές και τα ωφελήματα των δημοσίων υπαλλήλων το 2020 είναι πολύ πιο κάτω από τα αντίστοιχα ωφελήματα που είχε η δημόσια υπηρεσία το 2010. Επιγραμματικά αναφέρω τις κυριότερες από τις σαρωτικές αποκοπές:

  1. Οι δημόσιοι υπάλληλοι που μονιμοποιήθηκαν κατά ή μετά  την 1η Οκτωβρίου 2011 δεν έχουν ούτε επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων ούτε ταμείο προνοίας. Χάνουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.
  2. Η υπηρεσία υπαλλήλων που μονιμοποιήθηκαν πριν την 1η Οκτωβρίου του 2020 για την υπηρεσία τους από 1/1/2013 και μετά θεμελιώνει 30% μειωμένα συνταξιοδοτικά ωφελήματα γιατί υπολογίζεται στο μισθό καριέρας και όχι τον τελευταίο μισθό όπως γινόταν πριν τον μνημόνιο.
  3. Οι μισθοί των νεοεισερχομένων δημοσίων υπαλλήλων είναι μειωμένοι κατά 10% στα πρώτα δύο έτη υπηρεσίας τους και συνακόλουθα  η μισθολογική τους ανέλιξη καθυστερεί κατά δύο έτη με αποτέλεσμα επιπλέον μείωση εισοδημάτων 6% κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους.   
  4. Το εφάπαξ φιλοδώρημα δημοσίου υπαλλήλου που θεμελιώνεται για την υπηρεσία του από 1/1/2013 και μετά υπόκειται σε φόρο εισοδήματος ενώ προηγουμένως ήταν αφορολόγητο. Προκύπτει επιπλέον απώλεια 30% λόγω φόρου εισοδήματος.
  5. Τα επιδόματα των δημοσίων υπαλλήλων έχουν μειωθεί κατά 15%.
  6. Ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής φυσικών προσώπων για εισοδήματα άνω των €60 000 έχει αυξηθεί από 30% σε 35% ελέω μνημονίου. Προκύπτει ως εκ’ τούτου επιπλέον μείωση εισοδήματος για υπαλλήλους κλίμακας Α12 και άνω.

Ο κορωνοϊός διαλύει το ψευδές άλλοθι της αύξησης του προσδόκιμου

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής ήταν το χρυσό άλλοθι για  άνοδο της ηλικίας συνταξιοδότησης των δημοσίων υπαλλήλων. Μέχρι την εποχή που πρόεδρος ήταν ο αείμνηστος Τάσσος Παπαδόπουλος οι Δημόσιοι υπάλληλοι αφυπηρετούσαν στα 60 και οι απλοί αστυνομικοί και λοχίες στα 55. Σήμερα η ηλικία αφυπηρέτησης έχει αυξηθεί στα 62-65 έτη, δηλαδή κατά 2-7 έτη  γιατί οι φωστήρες της τρόικας και τα άλλα νεοφιλελεύθερα σαῒνια αποφάνθηκαν ότι ζούμε περισσότερα χρόνια και το προσδόκιμο επιβίωσης συνεχώς αυξάνεται. Τώρα που ο κορωνοϊός παρέα με το χάρο θερίζουν τους ηλικιωμένους σαν τα στάχια σε όλη την Ευρώπη δεν είναι φανερό ότι το προσδόκιμο ζωής θα μειωθεί; Γιατί λοιπόν με βάση το επιχείρημα του προσδόκιμου ζωής δεν υποστηρίζει το δίδυμο ΟΕΒ ΚΕΒΕ την επαναφορά της ηλικίας συνταξιοδότησης στα επίπεδα που ήταν την προηγούμενη δεκαετία;

Μιχάλης Πόλης

Μέλος ΔΣ ΑΚΙΔΑ 2017-2020