Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών

Η Διοικητική στήριξη του Δημοτικού Σχολείου, του Δημόσιου Νηπιαγωγείου και του Ειδικού Σχολείου είναι θέμα κρίσιμο, ζωτικής σημασίας, το οποίο όλοι αναγνωρίζουν, πλην, όμως, παραγκωνισμένο για δεκαετίες.

Μετά από επιμονή της Α.Κί.ΔΑ. το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔ υιοθέτησε ολιστική προσέγγιση και διαμόρφωσε θέση διεκδίκησης στη βάση των πέντε παραμέτρων:

-  Μηδενικός διδακτικός χρόνος για τον Διευθυντή,

-  Δραστική μείωση διδακτικού χρόνου για τους Βοηθούς Διευθυντές,

-  Δημιουργία και ανάπτυξη κανονιστικού πλαισίου στελέχωσης της Διοίκησης του σχολείου, ήτοι Διευθυντής και αναλογική τοποθέτηση Βοηθών Διευθυντών στη βάση των δεδομένων του σχολείου

  • Ιδιαίτερα στα Δημόσια Νηπιαγωγεία υπάρχει σοβαρή ανάγκη για αντιμετώπιση της υποστελέχωσης, η οποία καταγράφεται στον παρόντα χρόνο και για την οποία  προβλέπεται επιδείνωση της κατάστασης με την προώθηση της επέκτασης της υποχρεωτικής Προδημοτικής Εκπαίδευσης.

-  Πλήρης απασχόληση Γραμματειακού, προσοντούχου, Προσωπικού σε κάθε σχολική μονάδα,

ü  Μισθολογική αναβάθμιση του Διοικητικού Προσωπικού.

Υπάρχει, δε, συμφωνία ως προς την διαπίστωση πως τόσο τα μονοθέσια Δημόσια Νηπιαγωγεία και όλα τα γενικά τα μικρά Δημόσια Σχολεία επιβάλλεται να ενισχυθούν διοικητικά.

Δείκτης για το όριο διεκδίκησης είναι αυτά που, ορθά, εφαρμόζονται στη Μέση Εκπαίδευση, ιδιαίτερα στα Γυμνάσια, τα οποία και αυτά ανήκουν στο πεδίο της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Χαιρετίζουμε ως Α.Κί.ΔΑ. το γεγονός ότι άνοιξαν όλα τα κεφάλαια του εν λόγω θέματος στον Διάλογο με το ΥΠΑΝ. Θεωρούμε ότι έγινε επί της ουσίας θετικό αφετηριακό βήμα.

Αξιολογώντας το αποτέλεσμα αυτής ακριβώς της αφετηρίας σημειώνουμε τα πιο κάτω:

-  Η ΠΟΕΔ έθεσε το όλο θέμα σε σωστή τροχιά.

-  Είναι εκ των ων ουκ άνευ όπως επιμένει ο Διάλογος να παραμείνει ανοικτός και να τεθεί σε τακτική βάση.

-  Το ΥΠΑΝ, μέσα από τη διαμόρφωση σχεδίου ανταπόκρισης στις ανάγκες της διοίκησης των σχολικών μονάδων, με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, οφείλει να πείσει το Υπουργείο Οικονομικών να εντάξει τη Διοίκηση των σχολείων της Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης στους σχεδιασμούς των Προϋπολογισμών των αμέσως επόμενων χρόνων της παρούσας διακυβέρνησης, ώστε να επιλυθεί το ζήτημα ουσιαστικά, θεσμικά και οριστικά.

Η Α.Κί.ΔΑ. διαβεβαιώνει ότι θα παρακολουθεί και αυτό το θέμα και θα εντείνει τις παρεμβάσεις της στο πλαίσιο του Κοινωνικού Διαλόγου μέχρι την οριστική του διευθέτηση.