Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών

Σοβαρή και κρίσιμη παράμετρος για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, την ήρεμη μαθησιακή διαδικασία και τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων συμμετοχής σε αυτή κάθε παιδιού συνιστά η παροχή της υποστήριξης, στο κάθε παιδί που τη χρειάζεται και αυτή που χρειάζεται, από σχολικό συνοδό.

Δυστυχώς για ακόμα μια χρονιά γινόμαστε μάρτυρες μια στυγνής διαχείρισης από πλευράς αρμοδίων του ζητήματος και μεγάλος αριθμός δικαιολογημένων αιτημάτων βρίσκει απέναντι του την άρνηση για ικανοποίησή τους.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά αυτά να στερούνται της βοήθειας που έχουν ανάγκη για να νιώθουν ασφαλή μέσα στον σχολικό χώρο, να ανταποκρίνονται στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους στις μαθησιακές αλλά και κοινωνικές προκλήσεις, να μετέχουν στον καλύτερο δυνατό βαθμό στις λοιπές σχολικές δραστηριότητες.

Δυστυχώς καταλογίζεται στην όλη διαδικασία που ακολουθείται μεγάλη αργοπορία στην εξέταση των αιτημάτων αλλά και μια ιεράρχηση, η οποία να ανταποκρίνεται όχι στις ανάγκες των παιδιών αλλά στο ποια παιδιά θα στερηθούν την υποστήριξη από συνοδό λόγω περιορισμένων, χωρίς αιτιολογία, κονδυλίων. Ένας περιορισμός ο οποίος βασίζεται εκ των προτέρων σε ποσοστά του προϋπολογισμού και όχι στην ανθρωπιστική διάσταση του ζητήματος και στο ποιες και πόσες είναι οι δικαιολογημένες ανάγκες.

Ενόσω η ορθολογιστική διαχείριση του ζητήματος δεν ανταποκρίνεται στην ουσία του θέματος, ήτοι στην αξιολόγηση κάθε περίπτωσης ξεχωριστά, ώστε να κριθεί αν υπάρχει πραγματική ανάγκη έγκρισης σχολικού συνοδού ή όχι και ποια είναι αυτή αλλά θα συνεχίσει να μετριέται το ζητούμενο σε ευρώ, τότε πολλά παιδιά θα χάνουν ευκαιρίες να απολαμβάνουν στο μέγιστο δυνατό επίπεδο, που είναι δικαίωμά τους, τη σχολική καθημερινότητα.

Η Υπουργός Παιδείας εξήγγειλε διάλογο για το συγκεκριμένο θέμα με ορίζοντα τον Μάιο ώστε να οργανωθεί καλύτερα η επόμενη σχολική χρονιά και η πολιτική της βούλησή είναι προς την ορθή κατεύθυνση. Προς αυτή, δε, την κατεύθυνση καλείται και η ΠΟΕΔ να προετοιμαστεί με τον δέοντα τρόπο επί του θέματος και το Υπουργείο Οικονομικών να αφήσει περιθώριο ευελιξίας, ώστε να ικανοποιήσει τα ζητούμενα στον απόλυτο βαθμό. Η Α.Κί.ΔΑ. έχει την ετοιμότητα τόσο δημόσια όσο και στο ΔΣ της ΠΟΕΔ να παρουσιάσει και να αναλύσει προτάσεις της επί του θέματος, ώστε να συμβάλει ουσιαστικά στη διαβούλευση και για το θέμα αυτό.

Μέχρι τότε, όμως, στην παρούσα σχολική χρονιά, επιβάλλεται να προστεθούν τα αναγκαία κονδύλια για την έγκριση των συνοδών για όσα παιδιά αιτιολογημένα τους χρειάζονται. Κάθε άλλη προσέγγιση απλά είναι κατάφωρη στέρηση του δικαιώματός των μαθητών για ποιότητα ζωής στη σχολική καθημερινότητα.