Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών

Με την επαναλειτουργία των σχολείων μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων, συνεχίζουν να καταγράφονται τεράστια προβλήματα στη στελέχωση σε ό,τι αφορά τις αντικαταστάσεις. Καθημερινά προκύπτει ένας πολύ μεγάλος αριθμός αναγκών για αντικαταστάσεις (τόσο σε πρωινό όσο και σε απογευματινό χρόνο), οι οποίες παραμένουν αδιάθετες. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται από την αρχή της σχολικής χρονιάς και εντείνεται. Δυστυχώς μέχρι και σήμερα δεν έχουν βρεθεί ικανοποιητικές λύσεις για άμβλυνση του προβλήματος, με αποτέλεσμα να προκύπτουν σοβαρά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, τόσο στην εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και σε θέματα ασφάλειας. Ειδικά τα μικρά σχολεία, τα ολοήμερα και τα νηπιαγωγεία, ασφυκτιούν και η καθημερινότητά τους δυσχεραίνεται ολοένα και περισσότερο.

Είναι σαφές πως επιβάλλεται να βρεθούν ικανοποιητικές λύσεις άμεσα, έτσι ώστε να υπάρχει επαρκής αριθμός εκπαιδευτικών για κάλυψη των αναγκών και να μπορέσουν επιτέλους τα σχολεία να λειτουργήσουν ομαλά και με ασφάλεια!

Η Α.Κί.ΔΑ. καταθέτει τις παρακάτω εισηγήσεις για ρυθμίσεις που μπορούν να εφαρμοστούν:

  • Η κάλυψη των αντικαταστάσεων μικρής διάρκειας πρέπει να γίνεται από την πρώτη κιόλας μέρα, που προκύπτει η εν λόγω ανάγκη.
  • Η παροχή αντικαταστάσεων με πλήρες ωράριο 29 διδακτικών περιόδων, θα βοηθήσει σημαντικά την αντιμετώπιση άμεσων αναγκών σε προσωπικό και θα υπάρχουν κάποιες ώρες διαθέσιμες στο σχολείο για περαιτέρω στήριξη.
  • Οι αντικαταστάτες που απουσιάζουν λόγω κορονοϊού, πρέπει να δικαιούνται πληρωμένη άδεια απουσίας και συνεπώς και υπηρεσία.
  • Πρέπει να τροχοδρομηθεί, χωρίς καμιά άλλη καθυστέρηση, η δημιουργία δεξαμενής αντικαταστατών, διορισμός με σύμβαση αντικαταστατών, για άμεση κάλυψη μικροπερίοδων αντικαταστάσεων.
  • Καταβολή υπερωριακού επιδόματος, σε όσες  και όσους εκπαιδευτικούς αναγκάζονται να υπερβαίνουν τις 10 αναπληρώσεις που προνοούνται από τις εγκύκλιες οδηγίες.
  • Επιβάλλεται, πρόσθετα, η άρση της ανάλγητης, άδικης και παντελώς αδικαιολόγητης ρύθμισης, για μη καταβολή επιδόματος ανεργίας από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα.

Δηλώνουμε δε την ετοιμότητά μας, για κατάθεση περαιτέρω εισηγήσεων, καθώς και αναλυτική παρουσίαση των πιο πάνω, για στήριξη των σχολείων και άμβλυνση των πολύ σοβαρών προβλημάτων που παρατηρούνται.

Τέλος, ως Κίνηση, υπενθυμίζουμε το πάγιο αίτημά, το οποίο πηγάζει από αυτονόητη αναγκαιότητα, για βελτίωση του εργασιακού καθεστώτος των αντικαταστατών, έτσι ώστε η εργασία στη θέση αυτή να αναγνωρίζεται κατ’ αναλογία ισότιμα με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό, να προσφέρεται με αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σήμερα. Πρόκειται για ένα θέμα που έχει εγγραφεί εδώ και χρόνια τόσο σε επίπεδο ΥΠΑΝ όσο και σε επίπεδο ΜΙΤΕΠΕΥ και ΜΕΠΕΥ, αλλά αδικαιολόγητα δεν έχει επιλυθεί μέχρι σήμερα. Συνεπώς, ζητούμε την άμεση έναρξη διαλόγου για το θέμα.

Ένα άλλο ζήτημα που συνδέεται άμεσα με την εξεύρεση αντικαταστατών, είναι η διατήρηση του καταλόγου διοριστέων και μετά το 2027, για το οποίο επίσης αναμένεται να ξεκινήσει διάλογος. Τα δεδομένα που έχουμε ενώπιόν μας, καταδεικνύουν πως δεν υπάρχει άλλη επιλογή, από τη διατήρηση του καταλόγου διοριστέων, τόσο για να υπάρχει επαρκής αριθμός διαθέσιμων εκπαιδευτικών, όσο και να αμβλυνθεί η εργασιακή αβεβαιότητα εκατοντάδων συναδέλφων και να έχουν κίνητρο να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για εργασία.