Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

We have 135 guests online

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Μισθοδοσία εκπαιδευτικών Α΄ εξαμήνου 2009
There are no translations available.

Αποκοπές, φόρος εισοδήματος και καθαρός μισθός εκπαιδευτικών Α΄ εξαμήνου 2009

Του Μιχάλη Πόλη

Τιμαριθμική αναπροσαρμογή

Σημαντική άνοδος μισθών λόγω  διαφοροποίησης του τιμαριθμικού επιδόματος, σημειώθηκε το 1ο  εξάμηνο του 2009, σε σύγκριση με το 2ο εξάμηνο του προηγούμενου έτους. Όπως αναφέρεται στην Εγκύκλιο Αρ. 1377 του Υπουργείου Οικονομικών, ημερομηνίας 02.01.2009, το νέο ποσοστό του τιμαριθμικού επιδόματος, που ισχύει  από την προαναφερθείσα ημερομηνία, ανέρχεται σε 295,56% επί των βασικών μισθών, έναντι ποσοστού 287,23% που ίσχυε το προηγούμενο εξάμηνο. Η ακαθάριστη αύξηση 8,33% επί των βασικών μισθών, ισούται με   αύξηση 2,15%* αν την υπολογίσουμε πάνω στις συνολικές απολαβές του προηγούμενου εξαμήνου.

*{ 395,56 : 387,23 = 1,021511....}

 

Ανανέωση συλλογικής σύμβασης και γενικές αυξήσεις μισθών

Τον περασμένο Ιούλιο εγκρίθηκε από τη βουλή η συλλογική σύμβαση του δημόσιου τομέα, η οποία προνοεί  γενικές αυξήσεις μισθών ύψους 2% από 1.1.2008 και 1,5% από 1.1.2009. Με τη νέα ρύθμιση, το ποσοστό των αυξήσεων επί του βασικού μισθού θα αυξηθεί από 5,08% που ήταν το 2008 σε 6,66%* το 2009. Η γενική αύξηση θα συνυπολογιστεί για τον προσδιορισμό του τιμαριθμικού επιδόματος. Η συνολική αύξηση που θα προκύψει επί των ακαθάριστων απολαβών μας από τον τιμάριθμο και τη γενική αύξηση την 1η του Ιανουαρίου του 2009  ισούται με 3,68%. Αυτή μεταφράζεται σε ακαθάριστη μηνιαία αύξηση από  €69,99 (πρωτοδιόριστος Α8) μέχρι €182,57. (κορυφή κλίμακας δ/ντη)

* Κατά προσέγγιση χιλιοστού: 6,656%

 

Ενσωμάτωση γενικών αυξήσεων και ποσοστού 220% του τιμαρίθμου

Με βάση το Νόμο αρ. 50(Ι)2005, ενσωματώθηκαν στους βασικούς μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων οι γενικές αυξήσεις της περιόδου 1981-2005, καθώς και ποσοστό 220% του τιμαριθμικού επιδόματος. Το υπόλοιπο του τιμαριθμικού επιδόματος του 1ου εξαμήνου του 2009, δηλαδή ποσοστό 75,56%, υπολογιζόμενο πάνω στο νέο βασικό μισθό, ανέρχεται σε ποσοστό 23,61%. (75,56:320=0,236125).  Στις καταστάσεις μισθών  που αποστέλλει το Γ. Λογιστήριο καταγράφεται το ενσωματωμένο τιμαριθμικό επίδομα, το οποίο, σε σύγκριση με το προηγούμενο εξάμηνό θα είναι αυξημένο κατά 2,6%.**

** { Τιμάριθμος 1ου εξαμήνου 2009: 23,61% , έναντι  21,01% του 2ου εξαμήνου 2008 }

Πίνακας 1: Μισθοδοσία 1ου εξαμήνου 2009 σε €

Στον πίνακα που ακολουθεί θα παρατεθούν σε € τα ακόλουθα:

1. οι βασικοί ετήσιοι μισθοί για κάθε βαθμίδα των κλιμάκων Α8, Α10, A11, Α11(ιι), A12 και Α12 (ιι) στις οποίες ευρίσκεται το εκπαιδευτικό προσωπικό της δημοτικής εκπαίδευσης με πανεπιστημιακά προσόντα, και οι θέσεις που οι μισθοί αυτοί αντιστοιχούν. ( στήλες 1,2,3)

2. Ο βασικός μηνιαίος μισθός , η αντίστοιχη γενική αύξηση ύψους 6,66% και το τιμαριθμικό επίδομα του 1ου  εξαμήνου του 2009. (στήλες 4,5,6)

3. Ο ακαθάριστος μηνιαίος μισθός και η μηνιαία αύξηση που προκύπτει λόγω του τιμαρίθμου και της γενικής αύξησης (στήλες 7, 8 )

Τους πίνακες ακολουθούν επεξηγηματικά σχόλια.

Στήλη 1

 

Κλίμακα/

βαθμίδα

Στήλη 2

Θέση

Στήλη 3

Βασικός

ετήσιος

μισθός

 

 

Στήλη 4

Βασικός

μηνιαίος

μισθός

 

 

Στήλη 5

Αύξηση

βασικού

μισθού

6,66%

 

Στήλη 6

Μηνιαίο

τιμαριθμικό

επίδομα

 

23,61%

Στήλη 7

Ακαθάριστες

μηνιαίες απολαβές

 

 

 

Στήλη 8

Ακαθάριστη

μηνιαία

αύξηση

(Τιμάριθμός

+ γενική  αύξηση) από 1.1.09

Α8 / 1η

Δ/λος

17946

1495,50

 99,54

376,59

1971,63

  69,99

Α8/ 2η

»

18823

1568,58

104,41

394,99

2067,98

  73,42

Α8/ 3η

»

19700

1641,67

109,27

413,40

2164,34

  76,84

Α8/ 4η

»

20577

1714,75

114,14

431,80

2260,69

  80,26

Α8/ 5η

»

21454

1787,83

119,01

450,20

2357,04

  83,68

Α8/ 6η

»

22331

1860,92

123,86

468,61

2453,39

  87,10

Α8/ 7η

»

23208

1934,00

128,73

487,01

2549,74

  90,52

Α8/ 8η

»

24085

2007,08

133,60

505,41

2646,09

  93,94

Α8/ 9η

»

24962

2080,17

138,46

523,82

2742,43

  97,34

Α8/ 10η

»

25839

2153,25

143,32

542,22

2838,79

100,79

Α8/ 11η

»

26716

2226,33

148,19

560,62

2935,14

104,21

Α8/ 12η

»

27593

2299,42

153,05

579,03

3031,50

107,62

 

Α10/ 4η

»

28715

2392,92

159,27

602,57

3154,76

112,00

A10/ 5η

»

29916

2493,00

165,94

627,77

3286,71

116,68

Α10/ 6η

»

31117

2593,08

172,60

652,98

3418,66

121,37

Α10/ 7η

»

32318

2693,17

179,26

678,18

3550,61

126,05

Α10/ 8η

»

33519

2793,25

185,92

703,38

3682,55

130,74

Α10/ 9η

»

34720

2893,33

192,59

728,58

3814,50

135,42

 

Α11/ 1η

β.δ.

29684

2473,67

164,65

622,91

3261,23

115,78

Α11/ 2η

»

30885

2573,75

171,31

648,11

3393,17

120,46

Α11/ 3η

»

32086

2673,83

177,98

673,31

3525,12

125,15

Α11/ 4η

»

33287

2773,92

184,63

698,51

3657,07

129,83

Α11/ 5η

»

34488

2874,00

191,30

723,72

3789,02

134,52

Α11/ 6η

Δ/ β.δ

35689

2974,08

197,96

748,92

3920,96

139,20

Α11/ 7η

»

36890

3074,17

204,62

774,12

4052,91

143,88

Α11/ 8η

»

38091

3174,25

211,28

799,32

4184,85

148,57

Α11/ 9η

»

39292

3274,33

217,95

824,53

4316,81

153,26

 

Α11+1πρ.

β.δ

40493

3374,42

224,60

849,73

4448,75

157,93

Α11+2πρ.

»

41694

3474,50

231,27

874,93

4580,70

162,62

 

A12/ 1η

δ/ντης

32947

2745,58

182,75

691,38

3619,71

128,50

Α12/ 2η

»

34487

2873,92

191,29

723,70

3788,91

134,51

Α12/ 3η

»

36027

3002,25

199,84

756,01

3958,10

140,52

Α12/ 4η

»

37567

3130,58

208,38

788,33

4127,29

146,53

Α12/ 5η

»

39107

3258,92

216,92

820,65

4296,48

152,53

Α12/ 6η

»

40647

3387,25

225,46

852,96

4465,67

158,54

Α12/ 7η

»

42187

3515,58

234,01

885,28

4634,87

164,55

Α12/ 8η

»

43727

3643,92

242,54

917,59

4804,06

170,55

 

Α12+1πρ.

»

45267

3772,25

251,09

949,91

4973,25

176,56

Α12+2πρ.

»

46807

3900,58

259,63

982,23

5142,44

182,57

 

Επεξηγηματικές σημειώσεις

1. Η στήλη 1 παρουσιάζει τις κλίμακες και τις βαθμίδες στις οποίες συναντούμε εκπαιδευτικούς της Δημοτικής Εκπαίδευσης. Αυτές είναι ολόκληρη η Α8 με τα 12 σκαλοπάτια της, οι 6 τελευταίες βαθμίδες της Α10, οι κλίμακες Α11 και Α12 στο σύνολο τους, καθώς και οι επεκτάσεις τους [Α11(ii), Α12(ii) ]. Συνολικά υπάρχουν 39 διαφορετικές βαθμίδες, εντασσόμενες σε 4 κλίμακες και 2 επεκτάσεις κλιμάκων.

2. Η στήλη 2 μας πληροφορεί σε ποιες βαθμίδες ανελίσσονται οι εκπαιδευτικοί ανάλογα με τη θέση τους. Οι απλοί δάσκαλοι ανελίσσονται στην Α8 την οποία εξαντλούν και ακολούθως εντάσσονται στην 4η βαθμίδα της Α10. Αφού φτάσουν στην κορυφή της κλίμακας αυτής, (9η βαθμίδα ) ακολούθως εντάσσονται στην 6η βαθμίδα της Α11 και ανελίσσονται μέχρι την κορυφή της.

Η κλίμακα των β. δ/ντων είναι η Α11, επεκτεινόμενη κατά 2 προσαυξήσεις. [Α11 (ii) ] Συνολικά έχουμε 11 προσαυξήσεις  (9 κανονικές + 2 επέκταση) . Όπως φαίνεται από τον πίνακα, οι βαθμίδες 6 έως 9 της Α11 είναι κοινές για δασκάλους και β. δ/ντες. Οι δ/ντες ανελίσσονται στην Α12 και την επέκταση της, καλύπτοντας συνολικά 10 βαθμίδες. (8 κανονικές + 2 επέκταση)

3. Η 3η στήλη παρουσιάζει τους ετήσιους βασικούς μισθούς σε κάθε βαθμίδα, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν με την ενσωμάτωση των γενικών αυξήσεων ( 44,447%) και του 220% του τιμαριθμικού εισοδήματος το 2ο εξάμηνο του 2005. Η ετήσια βασική προσαύξηση κάθε κλίμακας, μετά την εισαγωγή του €, διαμορφώθηκε ως εξής:

Α8 : € 877       Α10 – Α11:  € 1201      Α12:  € 1540

4. Οι αριθμοί της 4ης στήλης προκύπτουν αν διαιρέσουμε τους αριθμούς της 3ης στήλης δια 12 και στρογγυλοποιήσουμε το πηλίκο στο πλησιέστερο εκατοστό.  Με την διαίρεση αυτή προκύπτουν οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί ανά κλίμακα και βαθμίδα.

5. Οι αριθμοί της 5ης στήλης προκύπτουν αν πολλαπλασιάσουμε τους αριθμούς της 4ης στήλης επί 0,06656. Με τον πολλαπλασιασμό αυτό βρίσκουμε την μηνιαία αύξηση των βασικών μισθών, ως αποτέλεσμα των γενικών αυξήσεων  2% από 1.1.2006, 1% από 1.1.2007, 2% από 1.1.2008 και 1,5% από 1.1.2009. Οι γενικές αυξήσεις συμποσούνται σε ποσοστό 6,66%

6. Οι αριθμοί της 6ης στήλης προκύπτουν αν πολλαπλασιάσουμε το άθροισμα των αντίστοιχων αριθμών της 4ης και 5ης στήλης επί 0,2361. Με την πράξη αυτή υπολογίζουμε το μηνιαίο τιμαριθμικό επίδομα για κάθε μια από τις 39 βαθμίδες των κλιμάκων του πίνακα. Όπως έχουμε προαναφέρει αυτό ανέρχεται σε ποσοστό 23,61%.

7. Οι αριθμοί της 7ης στήλης δίνουν τους ακαθάριστους μηνιαίους μισθούς για κάθε βαθμίδα. Αυτοί δίνονται από τον τύπο:

Ακαθάριστος μισθός = Βασικός μισθός + αύξηση βασικού μισθού+ τιμαριθμικό επίδομα.

Αυτό σημαίνει ότι οι αριθμοί της 7ης στήλης αποτελούν το άθροισμα των αντίστοιχων αριθμών της 4ης , 5ης  και 6ης στήλης που βρίσκονται στην ίδια οριζόντια σειρά.

8. Οι αριθμοί της 8ης στήλης παρουσιάζουν την ακαθάριστη μηνιαία αύξηση λόγω της διαφοροποίησης του τιμαριθμικού επιδόματος και της γενικής αύξησης. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η συνδυασμένη αύξηση τιμαρίθμου και γενικής αύξησης ανερχόταν στο 3,6808% των ακαθαρίστων απολαβών,  του 2ου  εξαμήνου του 2008. Υπολογίστε λοιπόν την ακαθάριστη μηνιαία αύξηση σας, που δίνεται στην στήλη 8 με βάση τον τύπο:

Ακαθάριστη μηνιαία  αύξηση 1ου  εξαμήνου 2009=Ακαθάριστες μηνιαίες  απολαβές 2ου  εξαμήνου 2008 Χ 0,036808.

 

Παράρτημα

Συντάξεις και εφάπαξ φιλοδωρήματα αφυπηρετούντων με 400+ υπηρεσίας

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι συντάξεις και τα εφάπαξ φιλοδωρήματα του επαγγελματικού σχεδίου συντάξεων, όπως έχουν διαμορφωθεί το 1ο  εξάμηνο του 2009. Για την καταβολή των  συντάξεων και των φιλοδωρημάτων του πίνακα ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Ο εκπαιδευτικός, κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησης του πρέπει να:

1. Έχει τουλάχιστον 400 συμπληρωμένους μήνες υπηρεσίας στο δημόσιο.

2. Έχει συμπληρώσει τουλάχιστον το 55ο έτος.

3. Βρίσκεται στην κορυφή της κλίμακας της θέσης από την οποία αφυπηρετεί.

 

Πίνακας 2: Πλήρεις συντάξεις και φιλοδωρήματα 1ου εξαμήνου 2009.

Θέση

Κλίμακα/

βαθμίδα

Αφυπηρετούντος

Μηνιαία ακαθάριστη

Σύνταξη

€ (σ. 3, 4)

Μηνιαίος

Φόρος εισοδήματος

€ (σ. 5)

Καθαρή

μηνιαία σύνταξη

(σ. 6)

Εφάπαξ φιλοδώρημα

€ (σ. 7,8)

Μουσικός

Α8 (27593)

(Σημ. 1,2)

1515,25

3,05

1512,20

 84854,00

Πτυχιούχος

Δάσκαλος

 

Α11 (39292)

(Σημ. 2)

2158,41

131,91

2026,50

120870,68

Βοηθός Διευθυντής

Α11 (ii),

(41694)

2290,35

164,90

2125,45

128259,60

Διευθυντής

Α12 (ii)

(46807)

2571,22

235,11

2336,11

143988,32

 

Σημειώσεις

1. Τα ποσά του Φόρου Εισοδήματος (στήλη 3) ισχύουν, υπό την προϋπόθεση ότι ο συνταξιούχος δεν έχει άλλα εισοδήματα.

2. Στην κλίμακα Α8 αφυπηρετούν οι μουσικοί με βάση τα ισχύοντα σήμερα σχέδια υπηρεσίας.

3. Η συντριπτική πλειοψηφία των απλών δασκάλων, κατέχουν πρώτο πτυχίο Πανεπιστημίου και ανελίσσονται χωρίς προαγωγή μέχρι την κορυφή της Α11.

4. Η μηνιαία ακαθάριστη επαγγελματική σύνταξη απλού δασκάλου με 400+ μήνες υπηρεσίας είναι ίση με το 50% του τελευταίου ακαθάριστου μισθού του. (Κορυφή Α11)

5. Αντίστοιχα η μηνιαία ακαθάριστη επαγγελματική σύνταξη β. δ/ντη ή δ/ντη με 400+ μήνες υπηρεσίας είναι ίση με το 50% του τελευταίου ακαθάριστου μισθού του. [Β. δ/ντης : Κορυφή Α11 (ii) , δ/ντης : Κορυφή Α12 (ii) ]

6. Το ύψος της σύνταξης δασκάλων που έχουν λιγότερους από 400 μήνες υπηρεσίας κατά την αφυπηρέτηση τους δίνεται από τον τύπο.

Μηνιαία ακαθάριστη σύνταξη = (τελευταίος μηνιαίος ακαθάριστος μισθός Χ μήνες υπηρεσίας ) / 800

7.Εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν 60 μήνες υπηρεσίας κατά την αφυπηρέτηση τους δεν δικαιούνται επαγγελματικής σύνταξης αλλά μόνο εφάπαξ φιλοδώρημα ίσο με το 1/10 των τελευταίων συντάξιμων μηνιαίων απολαβών για κάθε μήνα υπηρεσίας.

8. Ο φόρος εισοδήματος που αποκόπτεται από τις συντάξεις το 2009, υπολογίζεται με βάση τους ακόλουθους φορολογικούς συντελεστές:

 

Πίνακας 3: Φορολογικοί συντελεστές για φυσικά πρόσωπα

Ετήσιο Φορολογητέο Εισόδημα

Φορολογικός Συντελεστής

Ποσό Φόρου

Συσσωρευμένος Φόρος

0 – 19500

(£0 - £11413*)

0

0

0

19501 – 28000

(£ 11413*- £16388*)

20

1700

(£ 995*)

1700

(£ 995*)

28001 – 36300

(£16388*- £ 21245*)

25

2075

(£1214*)

3775

(£2209*)

36301+

(£ 21246+*)

30

 

 

Το αφορολόγητο εισόδημα επιμερίζεται εξίσου στις 13 συντάξεις που πληρώνονται κατ’ έτος, άρα θεωρούμε ότι ισούται με €1500 μηνιαίως. Τα ποσά της σύνταξης που είναι μεγαλύτερα από €1500 φορολογούνται ως εξής:

€ 1501-€2153, 84 @ 20%

€ 2153, 85 - €2792, 30 @ 25%

€2792, 31 + @ 30%

9. Από την επαγγελματική σύνταξη αποκόπτεται μόνο φόρος εισοδήματος. Δεν αποκόπτονται οι ακόλουθες εισφορές που αποκόπτονται από τους μισθούς: Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Ταμείο Συντάξεως Χηρών, Εισφορά στην ΠΟΕΔ, Μόνιμες αποταμιεύσεις (μέλη Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Δασκάλων )

10. Σε αντίθεση με τις συντάξεις, το Εφάπαξ φιλοδώρημα δεν υπόκειται σε φορολογία.

11. Το ύψος του εφάπαξ φιλοδωρήματος αφυπηρετούντος με 400+ μήνες υπηρεσίας ισούται με 56 φορές το ύψος της μηνιαίας του σύνταξης*.  Δάσκαλοι οι οποίοι κατά την ημερομηνία συνταξιοδότησης τους έχουν λιγότερους από 400 μήνες υπηρεσίας , δικαιούνται φιλοδώρημα με βάση τον τύπο:

Εφάπαξ φιλοδώρημα= Τελευταίος μηνιαίος μισθός Χ μήνες υπηρεσίας Χ 0,07

*  28 φορές το ύψος του τελευταίου μηνιαίου μισθού του στην υπηρεσία.

12. Με τη συμπλήρωση του 63ου έτους υπηρεσίας ο συνταξιούχος εκπαιδευτικός δικαιούται, πέραν της επαγγελματικής, τη βασική σύνταξη γήρατος των κοινωνικών ασφαλίσεων και μέρος της αναλογικής, για τυχόν υπηρεσία του πέραν των 400 μηνών.

12.1 Η αναλογική  σύνταξη του εκπαιδευτικού για τους πρώτους τετρακόσιους μήνες υπηρεσίας του συμψηφίζεται με την επαγγελματική του σύνταξη και χάνεται. Για περισσότερες πληροφορίες για τον συμψηφισμό της επαγγελματικής και της αναλογικής σύνταξης σας παραπέμπω στην αντίστοιχη μελέτη του υποφαινόμενου που είναι κατατεθειμένη στο www.akida.info

12.2 Στα ποσά που αναφέρουμε στο παράρτημα δεν περιλαμβάνεται η προαναφερθείσα βασική σύνταξη γήρατος των κοινωνικών ασφαλίσεων. Ισχύουν για συνταξιούχους 55-63 ετών που παίρνουν μόνο επαγγελματική σύνταξη.

 

Βιβλιογραφία – Πηγές πληροφοριών

1. Γεωργίου Γεώργιος, Σύμβουλος Δασκάλων και Νηπιαγωγών, Λευκωσία 1994.

2. ΟΕΛΜΕΚ, Ενοποιημένη Εκπαιδευτική Νομοθεσία και ο Περί Συντάξεων Νόμος, Επιμέλεια: Σωτήρης Παύλου, Λευκωσία 1999.

3. Μιχάλη Α. Πόλη: Φόρος Εισοδήματος 2008, έγγραφο κατατεθειμένο στο www.akida.info

4. Μιχάλη Α΄ Πόλη: Μισθοδοσία Εκπαιδευτικών 2ου εξαμήνου 2008, μελέτη κατατεθειμένη στο www.akida.info

5. Υπουργείο Οικονομικών, Εγκύκλιος Αρ. 1377, ημερομηνίας 2.1.2009 με τίτλο Τιμαριθμικό Επίδομα, κατατεθειμένη στην ιστοσελίδα www.mof.gov.cy

6. Κλίμακες μισθοδοσίας Δημοσίων Υπαλλήλων, έγγραφο κατατεθειμένο στην ιστο-σελίδα του Γ. Λογιστηρίου www.treasury.gov.cy

 

Αποκοπές, φόρος εισοδήματος και καθαρός μισθός εκπαιδευτικών Α΄ εξαμήνου 2009

Εισαγωγή

Τι φόρο εισοδήματος (ΦΕ) πληρώνουν οι δάσκαλοι το 1ο  εξάμηνο του 2009; Ποιες είναι οι συνεισφορές τους στα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) και Συντάξεως Χηρών (ΤΣΧ); Τι προσφέρουν στην ΠΟΕΔ ως μηνιαία εισφορά στη συντεχνία; Πώς διαφοροποιούνται οι πιο πάνω εισφορές ανάλογα αν είσαστε μόνιμος ή συμβασιούχος ή αν η υπηρεσία σας έχει υπερβεί τους 400 μήνες; Ποιο είναι το ύψος των καθαρών μισθών, μετά την αφαίρεση των προαναφερθέντων αποκοπών; Διαβάστε την έρευνα που ακολουθεί για να ενημερωθείτε λεπτομερώς για τον καθαρό μισθό και τις μηνιαίες αποκοπές σας, ανάλογα με τη θέση, την κλίμακα και τη βαθμίδα κλίμακας που βρίσκεστε.  Στους τρεις πίνακες που παραθέτουμε πιο κάτω και τις σημειώσεις που ακολουθούν, μάθετε για όλα τα πιο πάνω θέματα με λεπτομέρειες.

Επιπλέον γνωρίστε τον μηχανισμό με βάση τον οποίο το Γενικό Λογιστήριο(ΓΛ) αποκόπτει το μηνιαίο φόρο εισοδήματος και υπολογίστε κατά προσέγγιση τον ελάχιστο καθαρό μηνιαίο μισθό που προκύπτει, όταν αφαιρεθεί από τον ακάθαρτο μισθό το σύνολο των αποκοπών.

 

Πίνακας 1: Αποκοπές και καθαρός μισθός απλών εκπαιδευτικών 1ου εξαμήνου 2009

Στήλη 1

 

 

Κλίμακα / Βαθμίδα

      €

Στήλη 2

 

 

Ακαθάρ.

Μισθός 1ου  εξαμήνου

2009

(σημ.1)

Στήλη 3

Κοινων.

Ασφαλ.

μονίμων

με 1-400 μήνες υπηρεσίας.

(3,2%)

(σημ.2,4)

Στήλη 4

 Κοινων.

Ασφαλ.

μονίμων

με 400+ μήνες υπηρεσίας

&συμβα-

σιούχων

(6,3%)

(σημ.3,5,6)

Στήλη 5

 

 

Εισφορές

Ταμείου

Σύνταξης

Χηρών

(μόνιμοι)

(0, 75%)

(σημ.7)

Στήλη 6

 

 

Εισφορές

Στην ΠΟΕΔ.

0,5%

(σημ.8)

Στήλη 7

Μέγιστο

Ποσό φόρου εισοδήμ.

μόνιμοι

1- 400μ.υ.

σύμβαση&

μονιμ.400+ μήνες υπ.

(σημ.9,10,11)

Στήλη 8

Ελάχιστο

Ποσό καθαρού μισθού.

μόνιμοι

1-400μ.υπ.

Συμβ.&

μονιμ.400+ μήνες υπ.

(σημ.11,

12,13,14)

Α8  1η

1971,63

63,09

124,21

14,79

  9,86

76,78

 67,51

1807,11

1770,05

 »    2η

2067,98

66,18

130,28

15,51

10,34

 95,19

85,47

1880,76

1841,89

 »    3η

2164,34

69,26

136,35

16,23

10,82

113,61

103,43

1954,42

1913,74

 »    4η

2260,69

72,34

142,42

16,96

11,30

132,33

121,39

2027,76

1985,58

 »    5η

2357,04

75,43

148,49

17,68

11,79

155,34

141,50

2096,80

2055,26

 »    6η

2453,39

78,51

154,56

18,40

12,27

178,36

163,95

2165,85

2122,61

 »    7η

2549,74

81,59

160,63

19,12

12,75

201,38

186,40

2234,90

2189,96

 »    8η

2646,09

84,67

166,70

19,85

13,23

224,39

208,85

2303,95

2257,31

 »    9η

2742,43

87,76

172,77

20,57

13,71

247,41

231,30

2372,98

2324,65

 »    10η

2838,79

90,84

178,84

21,29

14,19

270,43

253,75

2442,04

2392,01

 »    11η

2935,14

93,92

184,91

22,01

14,68

294,06

276,20

2510,47

2459,35

 »    12η

3031,50

97,01

190,98

22,74

15,16

321,67

300,31

2574,92

2525,05

 

 Α10  4η 

3154,76

100,95

198,75

23,66

15,77

357,01

334,77

2657,37

2605,47

    »    5η 

3286,71

105,17

207,06

24,65

16,43

394,84

371,66

2745,62

2691,56

    »    6η 

3418,66

109,40

215,38

25,64

17,09

432,66

408,55

2833,87

2777,64

    »    7η 

3550,61

113,62

223,69

26,63

17,75

470,48

445,45

2922,13

2863,72

    »    8η 

3682,55

117,84

232,00

27,62

18,41

508,30

482,34

3010,38

2949,80

    »    9η  

3814,50

122,06

240,31

28,61

19,07

546,13

519,23

3098,63

3035,89

 

 Α11  6η 

3920,96

125,47

247,02

29,41

19,60

576,64

549,00

3169,84

3105,34

    »    7η 

4052,91

128,13

Ανώτατο

Όριο Ασφαλιστέων

Αποδοχών

(4004Χ0,032)

252,25

Ανώτατο

Όριο Ασφαλιστέων

Αποδοχών

(4004Χ0,063)

30,89

20,26

614,79

586,82

3258,84

3193,58

    »    8η 

4184,85

33,19

20,92

653,48

626,20

3349,13

3285,48

    »    9η

4316,81

35,50

21,58

692,18

665,59

3439,42

3377,39

 

Πίνακας 2: Αποκοπές και καθαρός μισθός βοηθών διευθυντών 1ου  εξαμήνου 2009

Στήλη 1

 

Κλίμακα / Βαθμίδα

      

Στήλη 2

 

Ακαθάρ.

Μισθός

1ου

εξαμήνου 2009

(σημ.1)

Στήλη 3

 

Κοινωνικ.

Ασφαλίσεις

μονίμων

με 1-400 μήνες υπηρεσίας.

(3,2%)

(σημ.2,4)

Στήλη 4

 

Κοινωνικ.

Ασφαλίσεις μονίμων με 400+ μήνες υπηρεσίας & συμβασιούχοι(6,3%)

(σημ.3,5,6)

Στήλη 5

Εισφορές

Ταμείου

Σύνταξης

Χηρών

(μόνιμοι)

(0, 75%)

(σημ.7)

Στήλη 6

 

 

Εισφορές

Στην ΠΟΕΔ.

(0,5%)

(σημ.8)

Στήλη 7

Μέγιστο

Ποσό φόρου εισοδήμ.

μόνιμοι

1-400 μην.υπηρ.

σύμβαση

μον.400+ μήνες υπ.

(σημ.9,10

11)

Στήλη 8

Ελάχιστο

Ποσό καθαρού μισθού.

μόνιμοι

1-400 μην.υπηρ.

σύμβαση

μον.400+ μήνες υπ.

(σημ.11,

12,13,14)

Α11  1η 

3261,23

104,36

205,46

24,46

16,31

387,53

364,54

2728,57

2674,92

    »   2η 

3393,17

108,58

213,77

25,45

16,97

425,35

401,43

2816,82

2761,00

    »   3η 

3525,12

112,80

222,08

26,44

17,63

463,17

438,32

2905,08

2847,09

    »   4η 

3657,07

117,02

230,39

27,43

18,29

501,00

475,21

2993,33

2933,18

    »   5η 

3789,02

121,25

238,71

28,42

18,95

538,82

512,11

3081,58

3019,25

    »   6η 

3920,96

125,47

247,02

29,41

19,60

576,64

549,00

3169,84

3105,34

    »   7η 

4052,91

128,13

Ανώτατο

Όριο Ασφαλιστέων

Αποδοχών

(4004Χ0,032)

252,25

Ανώτατο

Όριο Ασφαλιστέων

Αποδοχών

(4004Χ0,063)

30,89

20,26

614,79

586,82

3258,84

3193,58

    »   8η 

4184,85

33,19

20,92

653,48

626,20

3349,13

3285,48

» 9η (κορυφή)

4316,81

35,50

21,58

692,18

665,59

3439,42

3377,39

Α11+1 πρ.

 

4448,75

37,81

22,24

730,87

704,98

3529,70

3469,28

Α11+2 πρ.

        

4580,70

40,12

22,90

769,56

744,36

3619,99

3561,19

 

Πίνακας 3: Αποκοπές  και καθαρός μισθός διευθυντών 1ου  εξαμήνου 2009

Στήλη 1

 

Κλίμακα / Βαθμίδα

       €

Στήλη 2

 

Ακαθάρ.

Μισθός 1ου  εξαμ. 2009

(σημ.1)

Στήλη 3

Κοινων.

Ασφαλ.

μονίμων

με 1-400 μήνες υπηρεσίας.

(3,2%)

(σημ.2,4)

Στήλη 4

 

 

Κοινων.

Ασφαλ.

μονίμων

με 400+ μήνες υπηρεσίας

&συμβ.

(σημ.3,5,6)

Στήλη 5

 

Εισφορές

Ταμείου

Σύνταξης

Χηρών

(μόνιμοι)

(400 μηνιαίες εισφορές)

(σημ.7)

Στήλη 6

 

 

Εισφορές

Στην ΠΟΕΔ.

 

0,5%

(σημ.8)

Στήλη 7

Μέγιστο

Ποσό φόρου εισοδήμ.

μόνιμοι

1-400 μήνες υπηρεσίας

σύμβαση

400+

μήνες υπ.

(σημ.9,10,

11)

Στήλη 8

Ελάχιστο

Ποσό καθαρού μισθού.

μόνιμοι

1-400 μήνες υπηρεσίας

σύμβαση

400+ μήνες υπ.

(σημ.11,12

13,14)

 A12    1η 

3619,71

115,83

228,04

27,15

18,10

490,29

464,77

2968,34

2908,80

    »      2η 

3788,91

121,25

238,70

28,42

18,94

538,79

512,08

3081,51

3019,19

    »      3η 

3958,10

126,66

249,36

29,69

19,79

587,29

559,38

3194,67

3129,57

    »      4η 

4127,29

128,13

Ανώτατο

Όριο Ασφαλιστέων

Αποδοχών

(Χ0,032)

252,25

Ανώτατο

Όριο Ασφαλιστέων

Αποδοχών

(4004Χ0,063)

32,19

20,64

636,60

609,02

3309,73

3245,38

    »      5η 

4296,48

35,15

21,48

686,21

659,52

3425,51

3363,23

    »      6η 

4465,67

38,11

22,33

735,83

710,02

3541,27

3481,07

    »      7η 

4634,87

41,07

23,17

785,45

760,53

3657,05

3598,92

    »      8η 

(κορυφή)

4804,06

44,03

24,02

835,06

811,03

3772,82

3716,76

Α12+1πρ.

        

4973,25

46,99

24,87

884,68

861,54

3888,58

3834,59

Α12+2πρ.

        

5142,44

49,95

25,71

934,29

912,04

4004,36

3952,44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημειώσεις:

1. Τα ποσά που δίνονται στη στήλη 2 πάρθηκαν από την μελέτη με τίτλο Μισθοδοσία Εκπαιδευτικών 1ου  εξαμήνου 2009,  του Μ. Πόλη.

2. Οι μηνιαίες εισφορές των μονίμων εκπαιδευτικών με 1-400 μήνες υπηρεσίας στο ΤΚΑ ισούνται με το 3,2% των μηνιαίων ακαθάριστων απολαβών τους, με ανώτατο όριο ετήσιων απολαβών πάνω στις οποίες γίνονται αποκοπές, για το έτος 2009 τα €48048. Το αντίστοιχο μηνιαίο όριο είναι €4004 {48048:12}.

3. Οι μηνιαίες εισφορές  στο ΤΚΑ μόνιμων εκπαιδευτικών με 400+ μήνες υπηρεσίας, ή συμβασιούχων, ισούνται με το 6,3% των μηνιαίων ακαθάριστων απολαβών τους, μέχρι το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών. ( σημείωση 2) Στους συμβασιούχους επιστρέφεται το περιπλέον 3,1% των εισφορών μόλις γίνουν μόνιμοι επί δοκιμασία και έτσι , αναδρομικά, αναγνωρίζεται η περίοδος της σύμβασης για σκοπούς επαγγελματικής σύνταξης.

4. Αν το σύνολο των αποδοχών πάνω στο οποίο θα πληρώθουν εισφορές στο ΤΚΑ για τους μήνες Ιανουάριο – Δεκέμβριο 2009 είναι λιγότερο από €48048, τότε αποκόπτονται εισφορές στο ΤΚΑ από τον 13ο μισθό, μέχρι της συμπλήρωσης του προαναφερθέντος ποσού. Αν για παράδειγμα έχετε εισόδημα €45466,92 στους 12 πρώτους μισθούς του χρόνου ( 2η βαθμίδα Α12) , θα γίνει εισφορά στο ΤΚΑ πάνω στα πρώτα €2581,08 του 13ου μισθού. (€45466,92+€2581,08= €48048 )  

5. Όταν συμπληρώσετε 400 μήνες υπηρεσίας, περίοδος που απαιτείται για να κατοχυρώσετε δικαίωμα πλήρους επαγγελματικής σύνταξης, αρχίζετε, για το υπόλοιπο της υπηρεσίας σας, να πληρώνετε 6,3% ως εισφορά στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Έναντι της αυξημένης αυτής εισφοράς σας δικαιούστε, όταν θα γίνετε 63 ετών, το μέρος της αναλογικής σύνταξης που θεμελιώνεται με βάση την εισφορά αυτή. Σημειώνουμε ότι έχουμε υποχρέωση να ειδοποιήσουμε έγκαιρα το Γενικό Λογιστήριο, διαμέσου του οικείου ΕΔΕ, ο οποίος θα  πιστοποιήσει την ακριβή ημερομηνία συμπλήρωσης 400 μηνών υπηρεσίας με βάση τον προσωπικό σας φάκελο.

6. Σημειώνουμε ότι για τους πρώτους 400 μήνες υπηρεσίας υπάρχει συμψηφισμός επαγγελματικής και αναλογικής σύνταξης. Έναντι της μειωμένης εισφοράς 3,2%, το ποσό της αναλογικής σύνταξης που θεμελιώνεται με βάση τον μισθό σας, καταλήγει στο κυβερνητικό ταμείο. Η κυβέρνηση σας καταβάλλει την επαγγελματική σύνταξη  μόλις αφυπηρετήσετε (55+ χρόνια ηλικίας ). Τη βασική σύνταξη των κοινωνικών ασφαλίσεων μαζί με το μέρος της αναλογικής που δικαιούστε, για την περίοδο μετά τη συμπλήρωση 400 μηνών υπηρεσίας, κατόπιν αιτήσεως σας ,την καταβάλλει το ΤΚΑ μετά τη συμπλήρωση  του  63ου έτους ηλικίας. Περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με το θέμα του συμψηφισμού αναλογικής και επαγγελματικής σύνταξης και των δυσμενών επιπτώσεων της πάνω στις συντάξεις μας  μπορείτε να πάρετε από την έρευνα:

«Συμψηφισμός αναλογικής και επαγγελματικής σύνταξης δημοσίων υπαλλήλων» (Μ. Πόλης), η οποία είναι καταχωρημένη στην ιστοσελίδα της ΑΚίΔΑ

7.  Οι μηνιαίες εισφορές σας στο ΤΣΧ ισούνται με ποσοστό 0,75% για ακαθάριστους μηνιαίους μισθούς οι οποίοι  δεν ξεπερνούν τα €4004, που είναι το μηνιαίο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για το 2009   και 1,75% για το μέρος του μισθού σας, αν υπάρχει, που ξεπερνά το όριο αυτό . Δεν αποκόπτεται εισφορά για το ΤΣΧ από το 13ο μισθό. Η αποκοπή της εισφοράς σταματά μόλις συμπληρώσετε 400 μηνιαίες εισφορές.

8. Η μηνιαία εισφορά των δασκάλων μελών της Π.Ο.Ε.Δ στη συντεχνία τους ισούται με το 0,5%. του ακαθάριστου μηνιαίου μισθού τους. Η συνεισφορά για τη συντεχνία μας δεν αποκόπτεται από το 13ο μισθό.

9. Το μέγιστο ποσό ΦΕ υπολογίζεται  με βάση τα ακόλουθα βήματα:

Αφαιρέστε από τον ακαθάριστο μηνιαίο μισθό σας τα ακόλουθα ποσά για να βρείτε το μηνιαίο εισόδημα σας που υπόκειται σε φορολογία:

Α) Μηνιαίο αφορολόγητο ποσό ίσο με €1500.  Το ποσό αυτό προκύπτει αν επιμερίσουμε το ετήσιο αφορολόγητο ποσό των €19500 που ισχύει το 2009, στους 13 μηνιαίους μισθούς που εισπράττουμε κατ’ έτος.( 19500 : 13 ).

Β) Τις μηνιαίες εισφορές σας στο ΤΚΑ, το ΤΣΧ, την ΠΟΕΔ και μελλοντικά, αν και όταν εφαρμοστεί, στο Σχέδιο Υγείας.

Γ) Αφού αφαιρέσετε τα ποσά των παραγράφων (Α) και (Β) από τον ακαθάριστο μηνιαίο μισθό σας, θα βρείτε το μηνιαίο φορολογητέο σας εισόδημα. Υπολογίστε το ΦΕ που σας αποκόπτεται από το σύστημα μισθοδοσίας ως εξής:

- Τα πρώτα €653,85  από το μηνιαίο φορολογητέο σας εισόδημα φορολογούνται προς 20%. (€8500 φορολογούμενα @ 20%, μοιρασμένα εξίσου στους 13 μισθούς που λαμβάνομε κατ’ έτος )

- Ομοίως τα επόμενα €638,46 φορολογούνται προς 25%. (€8300 φορολογούμενα @ 25%, μοιρασμένα εξίσου στους 13 μισθούς που λαμβάνομε κατ’ έτος )

- Κάθε επόμενο € φορολογείται προς 30%.

Παράδειγμα:

Β. δ/ντης βρίσκεται στην 5η βαθμίδα της Α11 . Από τον πίνακα 2, στήλη 2, βρίσκουμε τον ακαθάριστο μηνιαίο μισθό του που είναι €3789,02. Από το ποσό αυτό αφαιρούμε τα ακόλουθα ποσά που δεν φορολογούνται: Αφορολόγητο ποσό: €1500 , Κοινωνικές Ασφαλίσεις: €121,25  , Συντάξεις Χηρών:  €28,42  , εισφορά στην ΠΟΕΔ: €18,95  . Το φορολογητέο ποσό που απομένει είναι  €2120,40.

Από το ποσό αυτό :

-Τα πρώτα €653,85 φορολογούνται με συντελεστή 20% αποφέρουν στο κράτος  ΦΕ €130,77. {653,85 Χ0,2=  130,77}

-Τα επόμενα  €638,46 φορολογούνται με συντελεστή 25% αποφέρουν στο κράτος ΦΕ €159,62. {638,46Χ0,25= 159,62}

- Τα τελευταία  €828,09 φορολογούνται με συντελεστή 30% αποφέρουν στο κράτος ΦΕ  €248,43.  {€828,09Χ0,3= 248,43. }

Αθροίζοντας τα 3 ποσά βρίσκουμε το μηνιαίο ποσό ΦΕ που αποκόπτεται από το ΓΛ, το οποίο είναι €538,82.

10. Το ποσό του ΦΕ μπορεί να μειωθεί ακόμα περισσότερο όταν συντρέχουν οι πιο κάτω ειδικοί λόγοι:

Α) Αν ο φορολογούμενος εισφέρει σε ασφάλεια ζωής. Το ποσό των ασφαλίστρων που απαλλάσσεται, αθροιζόμενο με τις εισφορές στο ΤΚΑ και σε Ταμεία Προνοίας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1/6 του ακαθάριστου εισοδήματος. Επίσης τα ετήσια ασφάλιστρα ζωής δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 7% του ασφαλιζόμενου ποσού.

Για παράδειγμα αν ο β. δ/ντης του παραδείγματος της σημείωσης 9 πλήρωνε €120 μηνιαίως σε ασφάλιστρα ζωής, το ποσό αυτό θα τύγχανε απαλλαγής από το ΦΕ, με αποτέλεσμα το μηνιαίο ποσό που θα πλήρωνε να μειωνόταν από €538,82 σε € 502,82.  {[ 538,82 – (120Χ0,3) ] = 502,82}

Β) Αν ο φορολογούμενος έχει καταθέσεις στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης, δεδομένου ότι άρχισε να καταθέτει πριν τις 30.4.2003. (Φοροαπαλλαγή του 40% των καταθέσεων με όριο ποσού καταθέσεων που επωφελείται της μείωσης  το 25% των ετησίων απολαβών του φυσικού προσώπου.)

Γ) Αν ο φορολογούμενος έχει κάνει δωρεές, μπορεί να απαλλάξει το ισόποσο τους από τη φορολογία, δεδομένου ότι μπορεί να παραθέσει σχετικές αποδείξεις. Μικρά ποσά δωρεών, μέχρι €150 ετησίως, άτυπα μπορεί να γίνουν δεκτά χωρίς την προσκόμιση αποδείξεων.

Μπορείτε να διεκδικήσετε τις προαναφερθείσες εκπτώσεις συμπληρώνοντας το έντυπο με τίτλο: Δήλωση για διεκδίκηση φορολογικών εκπτώσεων (Ε. Πρ. 59) και αποστέλλοντας το στο ΓΛ.

11. Στις στήλες 7 και 8 ( Φόρος εισοδήματος & Καθαρός μισθός ) δίνονται 2 τιμές σε κάθε οριζόντια σειρά. Με έντονη (Bold) γραμματοσειρά δίνονται τα δεδομένα των μονίμων με 1-400 μήνες υπηρεσίας που αποτελούν την πλειοψηφία. Με άτονη γραμματοσειρά τα αντίστοιχα δεδομένα των συμβασιούχων και των μονίμων με 400+ μήνες υπηρεσίας.

12. Ο καθαρός μισθός των μονίμων με 1-400 μήνες υπηρεσίας (στήλη 8, 1η ,έντονη σειρά ) προκύπτει αν από την στήλη 2 ( ακαθάριστος μηνιαίος μισθός ) αφαιρέσουμε το περιεχόμενο των στηλών 3 , 5, 6 και 7 που βρίσκονται στην ίδια σειρά. Από τη στήλη 7 αφαιρούμε  την1η σειρά που είναι γραμμένη με μαύρο έντονο χρώμα.

13 Ο καθαρός μισθός των συμβασιούχων και των μονίμων με 400+ μήνες υπηρεσίας  προκύπτει, αντίστοιχα, αν από τη στήλη 2 αφαιρέσουμε τα περιεχόμενα των στηλών 4, 6, και 7 που βρίσκονται στην ίδια σειρά. Από τη στήλη 7 αφαιρούμε  τη 2η σειρά που είναι γραμμένη με άτονο χρώμα.

Ειδικά στην περίπτωση των μονίμων με 400+ μήνες υπηρεσίας, προϋποθέτουμε ότι  έχουν καλύψει τις συνεισφορές τους στο ΤΣΧ, γι’ αυτό δεν αφαιρούμε το περιεχόμενο της 5ης στήλης. Αν αυτό δεν συμβαίνει στην περίπτωση σας, αφαιρέστε από το αντίστοιχο ποσό που εμφανίζεται στη στήλη 8 και το 70% του ποσού της στήλης 5.( Το 30% δεν αφαιρείται διότι η συνεισφορά στο ΤΣΧ δεν φορολογείται ).

14. Είναι αξιοσημείωτο ότι ενώ ο λόγος ακαθαρίστων μισθών δ/ντη (Α12+2πρ.) και πρωτοδιόριστων ( βάση Α8 ) είναι 2,61 : 1, ο αντίστοιχος λόγος των καθαρών μισθών πέφτει στο 2,22 : 1 , λόγω της αύξησης του ποσοστού του ΦΕ στις ψηλότερες βαθμίδες των κλιμάκων.

 

Συντομογραφίες

ΤΚΑ = Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΤΣΧ = Ταμείο Σύνταξης Χηρών

ΓΛ = Γενικό Λογιστήριο

ΦΕ = Φόρος Εισοδήματος

Δ/ντης, Β. δ/ντης = διευθυντής ή βοηθός διευθυντής αντίστοιχα

ΕΔΕ = Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης

 

Βιβλιογραφία-Πηγές πληροφοριών

1. Μιχάλη Α. Πόλη: Μισθοδοσία Εκπαιδευτικών 1ου  εξαμήνου 2009, έρευνα κατατεθειμένη στο www.akida.info

2. Μιχάλη Α. Πόλη: Συμψηφισμός αναλογικής και Επαγγελματικής Σύνταξης, έρευνα κατατεθειμένη στο www.akida.info

3. www.mlsi.gov.cy

4. www.mof.gov.cy/ird

5. Deloitte,  Κύπρος  Φορολογικές  Πληροφορίες 2009, Βιβλιάριο εκδοθέν από την εφημερίδα Φιλελεύθερος, Ιανουάριος 2009.

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Thursday,
09/01/2020 07:28