Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

We have 200 guests online

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Μισθοδοσία Εκπαιδευτικών A΄ εξαμήνου 2002
There are no translations available.

Μισθοδοσία εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης

Πίνακας 1: Μισθοδοτικές κλίμακες απλού δασκάλου
Πίνακας 2: Μισθοδοτική Κλίμακα βοηθού δ/ντή
Πίνακας 3: Μισθοδοτική κλίμακα δ/ντή

 

Σκοπός:

Το μελέτημα αυτό αποσκοπεί στο να δώσει στους συναδέλφους χρήσιμες πληροφορίες, αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού της μισθοδοσίας στην δημοτική εκπαίδευση. Θα δοθούν οι σχετικοί πίνακες με τις κλίμακες και θα εξηγηθούν με βάση λεπτομερείς σημειώσεις. Επίσης θα δοθεί πίνακας κατάστασης μισθού ( salary advice ) πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού, όπως αυτά που δίνει το Γενικό Λογιστήριο, και θα επεξηγηθούν όλοι οι όροι που αναγράφονται, για να μπορεί ο καθένας να υπολογίζει κατ’ αναλογίαν τα προσωπικά του δεδομένα. Όλοι οι αριθμοί  που δίνονται στον πίνακα υπολογίστηκαν με βάση το τιμαριθμικό επίδομα και τις γενικές αυξήσεις που ίσχυαν στην δημόσια υπηρεσία το πρώτο εξάμηνο του 2002.

 

Πίνακας 1: Μισθοδοτικές κλίμακες απλού δασκάλου ( Α8-Α10-Α11)

Κλίμακα

Συμπληρ.

χρόνια υπηρεσίας

Βασικός ετήσιος μισθός

£

Βασικός μηνιαίος μισθός

£

Μηνιαία γενική αύξηση

     £

Μηνιαίο τιμαριθμικό επίδομα

£

Μηνιαίος ακαθάριστος μισθός

£

Ετήσιος ακαθάριστος μισθός

£

Α8

2272Χ111

- 3493

 

  0

2272

189,33

  64,63

  574,03

  828,00 

10763,82

  1

2383

198,58

  67,79

  602,08

  868,45

11289,79

  2

2494

207,83

  70,94

  630,12

  908,90

11815,75

  3

2605

217,08

  74,10

  658,15

  949,33

12341,34

  4

2716

226,33

  77,26

  686,21

  989,81

12867,52

  5

2827

235,58

  80,42

  714,26

1030,26

13393,40

  6

2938

244,83

  83,58

  742,30

1070,71

13919,28

  7

3049

254,08

  86,73

  770,35

1111,17

14445,16

  8

3160

263,33

  89,89

  798,39

1151,62

14971,04

  9

3271

272,58

  93,05

  826,44

1192,07

15496,93

10

3382

281,83

  96,21

  854,48

1232,52

16022,81

11

3493

291,08

  99,36

  882,51

1272,95

16548,37

Α10

3180Χ152

-4396

 

11,92

3636

303,00

103,43

  918,65

1325,09

17226,09

12,92

3788

315,67

107,76

  957,08

1380,48

17946,61

13,92

3940

328,33

112,08

  995,46

1435,88

18666,44

14,92

4092

341,00

116,40

1033,86

1491,26

19386,40

15,92

4244

353,67

120,73

1072,27

1546,67

20106,68

16,92

4396

366,33

125,05

1110,68

1602,06

20826,81

Α11

3759Χ152

-4975

17,75

4519

376,58

128,55

1141,75

1646,89

21409,54

18,75

4671

389,25

132,87

1180,16

1702,28

22169,67

19,75

4823

401,92

137,20

1218,56

1757,68

22849,79

20,75

4975

414,58

141,52

1256,97

1813,07

23569,92

 

Επεξηγηματικές σημειώσεις:

Προσοχή! Τα δεδομένα του πίνακα αυτού ισχύουν για δασκάλους που διορίστηκαν από το 1997 και μετά, οι οποίοι διορίστηκαν απευθείας στην Α8. Δάσκαλοι που διορίστηκαν μέχρι το 1996 βρίσκονται σε χαμηλότερα σημεία της μισθολογικής τους κλίμακας μέχρι και 9 ετήσιες προσαυξήσεις.

1) Οι εκπαιδευτικοί, όπως και όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, πληρώνονται με βάση καθορισμένες μισθοδοτικές κλίμακες. Οι συμφωνημένες κλίμακες για τους απλούς δασκάλους είναι οι συνδυασμένες Α8-Α10-Α11. Ο Πρωτοδιόριστος δάσκαλος διορίζεται στο πρώτο σκαλοπάτι της Α8, που αντιστοιχεί σε ετήσιο βασικό μισθό £2272. Διαιρώντας με το 12 μπορούμε να βρούμε ότι αντίστοιχα ο βασικός μηνιαίος μισθός του πρωτοδιόριστου είναι £189,33.

2) Στον μηνιαίο βασικό μισθό προστίθεται η εγκεκριμένη γενική αύξηση, που κατά το 2002 αντιστοιχούσε σε ποσοστό 34,136% επί του βασικού μισθού. Για τον πρωτοδιόριστο η αύξηση αυτή ισούται με £64,63.

3) Ο βασικός μισθός μαζί με την γενική αύξηση αποτελούν τις βασικές απολαβές, πάνω στις οποίες υπολογίζεται το τιμαριθμικό επίδομα του μισθωτού. Το τελευταίο αναπροσαρμόζεται, με βάση το δείκτη τιμών καταναλωτή, τον Γενάρη και τον Ιούλιο κάθε έτους. Για το Α΄ εξάμηνο του 2002 το τιμαριθμικό επίδομα υπολογιζόταν σε ποσοστό 226,03% επί των βασικών απολαβών. Για τον πρωτοδιόριστο το επίδομα αυτό ανερχόταν, στο υπό επισκόπηση εξάμηνο, σε £574,03. Το μεγαλύτερο μέρος των απολαβών του εργαζόμενου είναι λοιπόν το τιμαριθμικό επίδομα, γι' αυτό και οι εργοδότες κατά καιρούς επιδίωξαν την κατάργησή του.

4) Ο ακαθάριστος μισθός του εκπαιδευτικού, δηλαδή το σύνολο των απολαβών του πριν υπολογιστούν οι διάφορες αποκοπές, προκύπτει από το εξής άθροισμα:

Μηνιαίος ακαθάριστος μισθός=(βασικός μισθός + γενική αύξηση + τιμαριθμικό επίδομα)

Ο ακαθάριστος μηνιαίος μισθός ενός πρωτοδιόριστου δασκάλου το Α’ εξάμηνο του 2002 ήταν  £828,00. Ο μισθός αυτός θα αλλάξει τον Ιούλιο με την αναθεώρηση του τιμ. επιδόματος ή αν μεταβληθεί το ποσοστό των γενικών αυξήσεων, στα πλαίσια νέας γενικής σύμβασης Κυβέρνησης και συντεχνιών για την τριετία 2001-2003.

6) Ο καθαρός μισθός του εκπαιδευτικού είναι σημαντικά μικρότερος, από τους αντίστοιχους ακαθάριστους μισθούς που αναφέρονται στον πίνακα 1, αφού το γενικό λογιστήριο του κράτους αποκόπτει τους ακόλουθους φόρους ή εισφορές:

Φόρος εισοδήματος:

Ποικίλει ανάλογα με τις προσωπικές εκπτώσεις και την οικογενειακή κατάσταση του φορολογούμενου. Αποτελεί την μεγαλύτερη αποκοπή. Δάσκαλοι που βρίσκονται σε ψηλά σκαλοπάτια κλιμάκων, πλήρωναν μέχρι και £300 μηνιαίο φόρο εισοδήματος. Αναμένεται σημαντική μείωση του τους προσεχείς μήνες στα πλαίσια της φορολογικής μεταρρύθμισης.

Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων:

Ανέρχεται στο 6,3% των ασφαλιστέων αποδοχών για τους συμβασιούχους δασκάλους και αντίστοιχα ποσοστό 3,2% πάνω στους μισθούς των μονίμων. Όταν ένας δάσκαλος μονιμοποιηθεί του επιστρέφονται οι πέραν του 3,2% εισφορές που του αποκόπηκαν όταν ήταν έκτακτος. Δάσκαλοι που συμπληρώνουν 400 μήνες υπηρεσίας δικαιούνται, για το πέραν των 400 μηνών διάστημα της υπηρεσίας τους, να συνεισφέρουν ποσοστό 6,3% των ασφαλιστέων αποδοχών. Έναντι της αυξημένης αυτής συνεισφοράς τους θα καρπωθούν το μέρος της αναλογικής σύνταξης, που αντιστοιχεί στην πέραν των 400 μηνών περίοδο της υπηρεσίας τους. Το ανώτατο ποσό μηνιαίων απολαβών, για υπαλλήλους που παίρνουν 13 μηνιαίους μισθούς το χρόνο, πάνω στο οποίο αποκόπτονταν εισφορές το 2001, ήταν £1568,31. (Ετήσιο ανώτατο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών £20388). Η εισφορά στο Τ.Κ.Α. φοροαπαλλάσεται.

Εισφορά στο Ταμείο Αμυντικής Θωράκισης:

Αποκόπτεται ποσοστό 2% επί των ακαθάριστων μηνιαίων αποδοχών του εργαζόμενου. Με την νέα φορολογική μεταρρύθμιση, που πιθανότατα θα εφαρμοστεί το 2002, θα καταργηθεί. Δε φοροαπαλλάσεται.

Εισφορά στο Ταμείο Συντάξεως Χηρών:

Αποκόπτεται ποσοστό 0,75% των ακαθαρίστων απολαβών. Φοροαπαλλάσεται.

Συνδρομή στην ΠΟΕΔ:

Ανέρχεται στο 0,5% των ακαθαρίστων απολαβών. Φοροαπαλλάσεται.

Το ύψος του καθαρού μισθού που παίρνει ο δάσκαλος δίνεται από τον τύπο:

Καθαρός μισθός= Ακάθαρτος μισθός- σύνολο αποκοπών.

7) Με τη συμπλήρωση ενός χρόνου υπηρεσίας ο πρωτοδιόριστος εκπαιδευτικός παίρνει προσαύξηση. Το ύψος της ετήσιας προσαύξησης της κλίμακας Α8 είναι £111. Αντίστοιχα η μηνιαία προσαύξηση ισούται με£ 9,25. Στο ποσό αυτό προστίθενται η γενική αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα με βάση τα ποσοστά που έχουν αναφερθεί στις σημειώσεις 3 και 4. Η ακαθάριστη μηνιαία προσαύξηση της κλίμακας Α8 ισούται με £40,45 , η καθαρή όμως προσαύξηση δεν υπερβαίνει τις £30, αναλόγως των αποκοπών εκάστου δασκάλου.

8) Η κλίμακα Α8 έχει 12 σκαλοπάτια και ο εκπαιδευτικός φτάνει στην κορυφή της (3493) με τη συμπλήρωση 11 χρόνων υπηρεσίας. Στην κορυφή της Α8 ο εκπαιδευτικός μένει για 11 μήνες. (Συνολική διάρκεια παραμονής στην Α8: 11 χρόνια και 11 μήνες). Στο διάστημα αυτό καλύπτει τη διαφορά των £143  που χωρίζει την κορυφή της Α8, από το αμέσως ψηλότερο σκαλοπάτι της Α10. Η εν λόγω διαφορά, περίπου ισούται με τα 11/12 της βασικής προσαυξήσεως της Α10 που είναι £152, γι' αυτό και ο εκπαιδευτικός θέλει 11 μήνες για να την καλύψει.  

9) Ο εκπαιδευτικός φτάνει στην κορυφή της Α10 (4396) αφού συμπληρώσει υπηρεσία 16 ετών και 11 μηνών. Εκεί μένει για 10 μήνες μέχρι να καλύψει με υπηρεσία τη διαφορά μεταξύ της κορυφής αυτής και του αμέσως ψηλότερου σκαλοπατιού της Α11 που είναι το σημείο 4519. Συνολικά ο εκπαιδευτικός μένει στην Α10 πέντε χρόνια και δέκα μήνες.

10) Με την ένταξη του στο σκαλοπάτι (4519) της Α11 ο εκπαιδευτικός συνεχίζει την ανέλιξη του με ετήσιες προσαυξήσεις, μέχρι τη κορυφή της κλίμακας αυτής που βρίσκεται 3 προσαυξήσεις ψηλότερα (κορυφή Α11: 4975). Συνολικά  απλοί δάσκαλοι που διορίστηκαν απευθείας στην Α8 χρειάζονται 20,75 χρόνια για να φτάσουν στην κορυφή της κλίμακας Α11. Οι συνάδελφοι αυτοί είναι όσοι διορίστηκαν από το 1997 και μετά. Παλαιότεροι συνάδελφοι, που διορίστηκαν σε πιο χαμηλή κλίμακα (Α5) χρειάζονται μέχρι 30 χρόνια για να καλύψουν την κλίμακα αυτή. (Παράδειγμα: Οι δάσκαλοι που διορίστηκαν το 1987, οι οποίοι εντάχθηκαν στην βάση της Α8 μόλις το 1996)

11) Με την ανέλιξη του στην κορυφή της Α11 ο απλός δάσκαλος καθηλώνεται και δε δικαιούται περαιτέρω προσαυξήσεις εκτός αν προαχθεί στη θέση Βοηθού Διευθυντή.

12) Ο ετήσιος ακαθάριστος μισθός εκπαιδευτικού, ισούται με 13 φορές τον ακαθάριστο μηνιαίο μισθό του. (Δεδομένου ότι έχει δουλέψει όλο τον χρόνο και δικαιούται το σύνολο του 13 μισθού.)

 

Η μισθοδοσία του διευθυντικού προσωπικού

 1) Η κλίμακα του Β. Δ/ντη είναι η Α11 επεκτεινόμενη κατά 2 προσαυξήσεις και αντίστοιχα η κλίμακα του Δ/ντη είναι η Α12 επεκτεινόμενη κατά 2 προσαυξήσεις. Η κορυφή της κλίμακας του Β. Δ/ντη αντιστοιχεί σε ακαθάριστο μισθό £1923,86  και ο αντίστοιχος μισθός του δ/ντη στην κορυφή της κλίμακας του είναι £2159,65. Οι καθαροί μισθοί όμως είναι μερικές εκατοντάδες λίρες χαμηλότεροι λόγω των ψηλών φορολογικών συντελεστών των κλιμάκων αυτών. Περισσότερα στοιχεία για την μισθοδοσία των διευθυντικών θέσεων θα δοθούν στους πίνακες 2 και 3 που ακολουθούν.

2) Η ανέλιξη ενός δασκάλου, που προάγεται σε θέση Β. Δ/ντη εξαρτάται από το σημείο της μισθολογικής κλίμακας στο οποίο αυτός ευρίσκεται κατά την ημερομηνία προαγωγής του.

2.1) Αν κατά το χρόνο της προαγωγής του ο δάσκαλος έπαιρνε μισθό χαμηλότερο από την βάση της Α11(3759) και δεδομένου ότι δεν υπάρχουν ήδη υπηρετούντες βοηθοί διευθυντές με χαμηλότερη από την προαναφερθείσα μισθοδοσία, τότε ο νεοπροαχθής εντάσσεται στην βάση της κλίμακας αυτής και μετά ανελίσσεται κανονικά, με ετήσιες προσαυξήσεις, μέχρι την κορυφή της κλίμακας του. (Α11 + 2 προσαυξ. , σημείο 5279)

2.2) Αν ο δάσκαλος κατά την ημερομηνία προαγωγής του βρισκόταν σε σημείο της κλίμακας Α10 ψηλότερο από την βάση της κλίμακας Α11, τότε παραμένει στο σημείο της Α10 τόσους μήνες, όσο χρειάζεται για να καλύψει τη διαφορά μεταξύ του σημείου αυτού και του αμέσως ψηλότερης βαθμίδας της Α11, στην οποία εντάσσεται αφού περάσουν οι μήνες αυτοί.  Στον υπάλληλο πιστώνεται και το μέρος της ετήσιας προσαύξησης που έχει κερδίσει μεταξύ της ημερομηνίας προσαύξησης που είχε πριν την προαγωγή και την ημερομηνία προαγωγής του.

Το περιεχόμενο της παραγράφου 2.2 συνάγεται από την ακόλουθη πρόνοια των περί Δημοσίας Υπηρεσίας Κανονισμών , άρθρο 15 (1) β ii

αν ο προηγούμενος μισθός του υπαλλήλου είναι ψηλότερος της αρχικής βαθμίδας της κλίμακας της νέας θέσης του, ο υπάλληλος λαμβάνει μισθό ίσο με τον προηγούμενο μισθό του, έστω και αν αυτός βρίσκεται εκτός βαθμίδας της κλίμακας της νέας θέσης του και προχωρεί στην επόμενη βαθμίδα της κλίμακας της νέας θέσης του ευθύς ως με υπηρεσία κερδίσει την διαφορά μεταξύ του προηγούμενου μισθού του και της επόμενης βαθμίδας της κλίμακας της νέας θέσης του και η ημερομηνία ένταξης στην επόμενη βαθμίδα καθίσταται η νέα ημερομηνία προσαύξησης του.

Παράδειγμα: Δάσκαλος που βρίσκεται από την 1η του Σεπτέμβρη ενός έτους στο σημείο 4244 της Α10, προάγεται από την ίδια ημερομηνία σε θέση β. δ/ντη. Το αμέσως ψηλότερο, από την παρούσα μισθοδοσία του,  σκαλοπάτι της Α11 είναι το 4367. Η διαφορά μεταξύ των 2 σημείων είναι 4367-4244=123. Ο αριθμός αυτός προσεγγίζει τα 10/12 της ετήσιας προσαύξησης της Α11 που είναι 152. Ο νεοπροαχθής θα ενταχθεί λοιπόν στο σκαλοπάτι 4519 της νέας του κλίμακας 10 μήνες αργότερα, δηλαδή την 1.7 του νέου έτους. Ο Ιούλιος θα είναι ο νέος μήνας προσαύξησης του.

2.3) Αν ο δάσκαλος κατά την ημερομηνία προαγωγής του βρίσκεται στην κλίμακα Α11, τότε η ημερομηνία προσαύξησης του δεν αλλάζει και η ανέλιξη του συνεχίζεται όπως και προηγουμένως, με τη διαφορά ότι η κορυφή της κλίμακας του επεκτείνεται κατά 2 προσαυξήσεις.

3) Ανάλογες ρυθμίσεις αναφορικά με τη μισθολογική ανέλιξη, με όσα αναφέρθησαν στην παράγραφο 2, ισχύουν και κατά την προαγωγή ενός β. Δ/ντη σε θέση διευθυντή. Για να γίνει κατανοητό παραθέτω το ακόλουθο παράδειγμα: 

Έστω β. Δ/ντης , ο οποίος την πρώτη Ιουνίου ενός έτους βρίσκεται στο σημείο 5127 (Α11 + 1 προσαύξηση). Ο συνάδελφος αυτός προάγεται σε θέση δ/ντη από την ημερομηνία αυτή. Η μισθολογική του ανέλιξη θα είναι η ακόλουθη. Διατηρεί για 1 μήνα την παρούσα μισθοδοσία του και τον επόμενο μήνα (από την πρώτη Ιουλίου) εντάσσεται στο σημείο 5146 της Α12. Η διαφορά των £19, μεταξύ της νέας και της προηγούμενης μισθοδοσίας του  αποτελεί το 0,09% της ετήσιας προσαύξησης της Α12 και καλύπτεται σε 1 μήνα. Ο νέος μήνας προσαύξησης του συναδέλφου είναι ο Ιούλιος.

 

Πίνακας 2: Μισθοδοτική Κλίμακα βοηθού δ/ντη (Α11 + 2 προσαυξήσεις)

Κλίμακα

Σκαλοπάτι

Βασικός ετήσιος μισθός

£

Βασικός μηνιαίος μισθός

£

Μηνιαία γενική αύξηση

34,136%

Μηνιαίο τιμαριθμικό επίδομα.

226,03%

Μηνιαίος ακαθάριστ. μισθός

£

Ετήσιος ακαθάριστ. μισθός

£

Α 11

Προσαύ-

ξηση:

152 Λ.Κ.

1 ( βάση)

3759

313,25

106,93

  949,74

1369,92

17808,91

2

3911

325,92

111,26

  988,14

1425,31

18529,04

3

4063

338,58

115,58

1026,54

1480,70

19249,16

4

4215

351,25

119,90

1064,95

1536,10

19969,29

5

4367

363,92

124,23

1103,35

1591,49

20689,41

6

4519

376,58

128,55

1141,75

1646,89

21409,54

7

4671

389,25

132,87

1180,16

1702,28

22169,67

8

4823

401,92

137,20

1218,56

1757,68

22849,79

9( κορυφή)

4975

414,58

141,52

1256,97

1813,07

23569,92

Επέκταση

Α11

Α11 + 1πρ.

5127

427,25

145,85

1295,37

1868,47

24290,05

Α11 + 2πρ.

5279

439,92

150,17

1333,77

1923,86

25010,17

 

Πίνακας 3: Μισθοδοτική κλίμακα δ/ντη (Α12 + 2 προσαυξήσεις)

Κλίμακα

Σκαλοπάτι

Βασικός ετήσιος μισθός

£

Βασικός μηνιαίος μισθός

£

Μηνιαία γενική αύξηση

34,136%

Μηνιαίο τιμαριθμικό επίδομα 226,03%

Μηνιαίος ακαθάριστ. μισθός

£

Ετήσιος ακαθάριστ. μισθός

£

Α12

Προσαύξ.

195 Λ.Κ.

1 (βάση)

4171

347,58

118,65

1053,83

1520,06

19760,83

2

4366

363,83

124,20

1103,10

1591,13

20684,68

3

4561

380,08

129,74

1152,37

1662,19

21608,52

4

4756

396,33

135,29

1201,63

1733,26

22532,37

5

4951

412,58

140,84

1250,90

1804,32

23456,22

6

5146

428,83

146,39

1300,17

1875,39

24380,06

7

5341

445,08

151,93

1349,44

1946,45

25303,91

8 (κορυφή)

5536

461,33

157,48

1398,71

2017,52

26227,75

Επέκταση Α12

Α12 + 1πρ.

5731

477,58

163,03

1447,97

2088,58

27151,60

Α12 + 2πρ.

5926

493,83

168,57

1497,24

2159,65

28075,45

 

Κατάσταση Μισθοδοσίας

 Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αποστέλλει κάθε μήνα κατάσταση μισθοδοσίας σε κάθε δημόσιο υπάλληλο. Σε αυτή αναγράφονται όλα τα στοιχεία αναφορικά με τις μηνιαίες αποδοχές, καθαρές και ακαθάριστες, το φόρο εισοδήματος, τις αποκοπές και όλα τα μηνιαία και ετήσια στοιχεία για τις απολαβές του. Αναγράφονται επίσης άλλα στοιχεία όπως ο τρόπος πληρωμής, η ημερομηνία προσαύξησης, ο Αριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλα προσωπικά στοιχεία του εργοδοτούμενου. Πιο κάτω θα παραθέσουμε ένα αντίγραφο κατάστασης μισθοδοσίας πρωτοδιόριστου δασκάλου. Θα ακολουθήσουν επεξηγηματικές σημειώσεις, για να μπορέσετε να παίρνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη δική σας κατάσταση μισθοδοσίας.

 

 ΚΥΠΡΙΑΚΗ                ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Όνομα Δασκάλου

Διεύθυνση

Αρ. Κ. Ασφαλ.

Αρ. Ταυτότητας

Αρ. Αστ. Μητρ.

Εξαψήφιος αρ.

»»   »»

-

Ημ. Έκδοσης

25.2.2002

 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

 

 

Σημερινά Στοιχεία

 

Μήνας

Κλίμακα

Μήνας Προσαύξησης

Ετήσιος Βασικός

Ποσοστό/Ποσό Τιμαρίθμου

Ποσοστό/ποσό αύξησης

Γενάρης 2002

Α8

ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ

2272

226,03%

34,136%

Τμήμα: ΠΑΙΔΕΙΑ

Θέση: ΔΑΣΚΑΛΟΣ

Ολικό Καθαρής

Πληρωμής £ 762,30 

 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ/ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ              ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2002                ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ           ΟΛΙΚΑ 2002

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ                             189,33                                                              189,33
ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΣΘΟΥ                                64,63                                                                64,63
ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ                    574,04                                                              574,04
ΕΙΔ. ΕΠΙΔΟΜΑ
                                                  ========                 =========               ========
ΟΛΙΚ. ΑΠΟΔΟΧΕΣ /ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ          828,00                                                              828,00

ΑΠΟΚΟΠΕΣ
      ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ                  71,19*                                                             00,00
      ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ Τ. Κ. Α.                   26,50                                                               26,50
      ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ Τ. Α. Θ.                   16,56                                                              16,56
      ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΤΑΞ. ΧΗΡΩΝ                6,21                                                                6,21
      ΣΥΝΔΡΟΜΗ Π. Ο. Ε. Δ.                     4,14                                                                4,14
                                                       ======                   =========             ========
ΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΚΟΠΕΣ                             124,20

ΚΑΘΑΡΗ ΠΛΗΡΩΜΗ                             703,80

ΟΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ               703,30

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : ΕΠΙΤΑΓΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 000000

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Για οποιαδήποτε αμφιβολία παρακαλώ όπως αποταθείτε στο Λογιστήριο του Τμήματος σας

Σημειώσεις

* Ο Φόρος υπολογίστηκε για άγαμο εκπαιδευτικό χωρίς ασφάλειες και οικοδομικά δάνεια, κατά προσέγγιση.

1) Ο συνάδελφος διορίστηκε την 1.9.2001 με ετήσιο βασικό μισθό £2272. (Πρώτο σκαλοπάτι της Α8). Ο μήνας προσαύξησης του είναι ο Σεπτέμβρης. Πράγματι ο βασικός μισθός του θα είναι 2383 λίρες από 1.9.2002, ημερομηνία κατά την οποία αυτός θα συμπληρώσει ένα έτος υπηρεσίας και δικαιωματικά θα ανέλθει στο δεύτερο σκαλοπάτι της Α8.

2) Ο βασικός μηνιαίος μισθός προκύπτει αν διαιρέσουμε τον βασικό ετήσιο με το 12. Πράγματι 2272:12=189,33.

3) Το ποσό της αύξησης μισθού προκύπτει αν πολλαπλασιάσουμε τον βασικό μηνιαίο μισθό με το ποσοστό της αύξησης . Πράγματι 189,33 Χ 0,34136 = 64,33.

4) Το μηνιαίο τιμαριθμικό επίδομα προκύπτει από τον τύπο: (βασικός μισθός + αύξηση μισθού) Χ ποσοστό τιμαριθμικού επιδόματος. Πράγματι (189,33 + 64,33) Χ 2,2603 = 574,04.

5) Ο ακαθάριστος μηνιαίος μισθός δίνεται από τον τύπο:

 Ακαθάριστος μηνιαίος μισθός = βασικός μισθός + αύξηση μισθού + τιμαριθμικό επίδομα

6) Η καθαρή πληρωμή προκύπτει αν από τον ακαθάριστο μηνιαίο μισθό αφαιρέσουμε το σύνολο των αποκοπών.

7)Οι ακόλουθες αποκοπές προκύπτουν ως ποσοστά του ακαθάριστου μισθού:

Εισφορά στο Ταμείο Αμυντικής Θωράκισης: 0,02Χ£828= £16,56.

Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων: 0,032Χ£828=£26,50 . Φοροαπαλλάσσεται.

Εισφορά στο Ταμείο Συντάξεων Χηρών: 0,0075Χ£828=£6,21

Συνδρομή στην Π.Ο.Ε.Δ. : 0,005Χ£828=£4,24 .

8) Για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος πολλαπλασιάζουμε τον ακαθάριστο μηνιαίο μισθό Χ13. Από το ποσό που θα βρούμε αφαιρούμε το αφορολόγητο ποσό, τις ετήσιες φορολογικές πιστώσεις, εκπτώσεις και αφαιρέσεις του φορολογούμενου για να βρούμε το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα και κατ’ επέκταση τον ετήσιο φόρο εισοδήματος. Ο τελευταίος διαιρείται δια 13 για να βρούμε το μηνιαίο φόρο εισοδήματος. Τα δεδομένα για την περίπτωση μας είναι: Ετήσιο εισόδημα: £10764. Φοροαπαλλαγές: Αφορολόγητο ποσό £6000, Κοινωνικές Ασφαλίσεις: £344,45, Συντάξεις χηρών: £80,73, Συνδρομή Π.Ο.Ε.Δ.: £53,82, Επαγγελματικές συνδρομές: £50, Δωρεές: £150. Φορολογητέο Εισόδημα: £4085. Ετήσιος φόρος εισοδήματος: [ (£3000Χ0,2) + (1085 Χ 0,3)] =£925,50 , μηνιαίος φόρος εισοδήματος: £925,50 : 13 = £71,19

9) Κατά το 2002 ο μισθός του συναδέλφου θα αυξηθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Τον Ιούλιο μήνα κατά τον οποίο υπάρχει η αναπροσαρμογή του τιμαριθμικού επιδόματος.

β) Το Σεπτέμβρη που θα πάρει προσαύξηση.

γ) Με την υπογραφή της νέας συλλογικής σύμβασης για την τριετία 2001-2003 μεταξύ της Κυβέρνησης και των συντεχνιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Αυτή θα αλλάξει το ποσό και το ποσοστό της αύξησης μισθού. Η σύμβαση καθορίζει ποσοστά αύξησης των ακαθαρίστων απολαβών για κάθε έτος της τριετίας. Τα ποσά της περιόδου μεταξύ 1.1.2001 και της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης θα πληρωθούν αναδρομικά και θα καταγραφούν στην αντίστοιχη στήλη. (Μεσαία στήλη κατάστασης μισθού με τίτλο αναδρομικά)

δ) Η εξαγγελθείσα πρόσφατα από το Υπουργείο Οικονομικών φορολογική μεταρρύθμιση θα αυξήσει τους καθαρούς μισθούς για αντιστάθμιση της αύξησης του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Η εξαγγελία περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

- Αύξηση του ετήσιου αφορολόγητου ποσού για φυσικά πρόσωπα από £6000 σε £9000.

- Κατάργηση των περισσότερων φορολογικών εκπτώσεων και πιστώσεων. Θα καταργηθούν εκπτώσεις που αφορούν την σύζυγο, υπερήλικες, εξαρτώμενα τέκνα, ενοίκια για κατοικία, ποσά που δαπανούνται για απόκτηση πρώτης έκδοσης μετοχών, τόκοι δανείων ιδιοκατοίκησης, εκπτώσεις εκτοπισμένων, εκπτώσεις για συνδρομές, επαγγελματικό φόρο, δωρεές με ή χωρίς αποδείξεις κ.λ.π.

- Διατήρηση των εκπτώσεων που αφορούν ποσά που πληρώνονται σε Ταμεία Προνοίας, στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και σε Ασφάλειες Ζωής.

- Κατάργηση της έκτακτης αμυντικής εισφοράς πάνω στους μισθούς, τα ενοίκια και τα μερίσματα. Εξαιρούνται τα εισοδήματα από τόκους τα οποία θα φορολογούνται με ποσοστό 10%.

- Αύξηση του ποσοστού του Φ.Π.Α. από 10% σε 15%. Αυτό θα γίνει πιθανότατα σε 2 φάσεις με ενδιάμεσο σταθμό το 13%.

- Διαφοροποίηση των φορολογικών συντελεστών φυσικών προσώπων με μείωση του ανώτατου συντελεστή από 40% σε 28%. Οι τρεις φορολογικοί συντελεστές για φυσικά πρόσωπα που σήμερα είναι 20% , 30% και 40% θα διαφοροποιηθούν αντίστοιχα σε 20% , 25% και 28%.

- Μείωση του Εταιρικού Φόρου από 20% σε 10%.

Η τελική έκβαση του θέματος της φορολογικής μεταρρύθμισης θα κριθεί και από την στάση των συντεχνιών, που θα πρέπει να αγωνιστούν για τη διαφοροποίηση της υπέρ των μισθωτών.

 

Επίλογος:

Ας μάθουμε τα δικαιώματα μας για να τα διαφυλάξουμε! Σ’ αυτό το πλαίσιο η γνώση των κανόνων βάση των οποίων στηρίζεται ο καθορισμός της μισθοδοσίας μας, μας οδηγεί στον εντοπισμό και την αναίρεση σκόπιμων ή όχι λαθών που, κατά καιρούς γίνονται σε βάρος μας. Οι συνάδελφοι πρέπει να ελέγχουν τις καταστάσεις μισθών που τους στέλλονται, και να ζητούν τις απαραίτητες διευκρινήσεις από το Λογιστήριο όταν εντοπίσουν κάποιο λάθος ή παράληψη.

Η Α.Κί.ΔΑ, στέλλοντας αυτό το σημείωμα, ευελπιστεί ότι θα πετύχει την ενημέρωση του απλού δασκάλου. Η γνώση και η συνδικαλιστική ενημέρωση είναι ακρογωνιαίος λίθος, εχέγγυο και προϋπόθεση κάθε πετυχημένου συνδικαλιστικού αγώνα.

 

Μιχάλης Α. Πόλης /  Υπεύθυνος Συνδικαλιστικής Ενημέρωσης Α.Κί.ΔΑ

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Sunday,
19/01/2020 13:49