Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών

H Α.Κί.ΔΑ έχει ετοιμάσει έγγραφο για τον υπολογισμό των μονάδων μετάθεσης, ώστε να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για εξέταση των μονάδων που έχουν αναρτηθεί από την ΕΕΥ

 

pdf Υπολογισμός Μονάδων Μετάθεσης (524 KB)

 

Open publication - Free publishing