Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών

Α΄τάξη 

 

Β' τάξη 

Δ' τάξη

Ε'  τάξη 

Για διάφορες ή όλες τις τάξεις:

Πηγή: http://taksiasterati.blogspot.com/