Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών
  1. Παζλ: https://www.jigsawplanet.com

  2. Δημιουργία κολάζ photocollage (https://www.photocollage.com)

  3. Παζλ https://studio.code.org/s/course1/stage/3/puzzle/1