Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών
  1. TuxPaint:  http://www.tuxpaint.org

  2. Ζωγραφική και τεχνητή νοημοσύνη: https://www.autodraw.com

  3. Quick Draw: https://quickdraw.withgoogle.com

  4. Ζωγραφίζουμε εύκολα και γρήγορα εντυπωσιακές ζωγραφιές: http://weavesilk.com