Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών

 

Ιδέες για την τάξη
 

1. Το παιχνίδι του 100
   Είναι ιδανικό για την καλλιέργεια της αίσθησης των αριθμών κι εφαρμόζεται με πολλές παραλλαγές ανάλογα με την τάξη στην οποία απευθύνεται. Τα παιδιά σχηματίζουν ένα κύκλο όρθια. Με την φορά του ρολογιού, μετρούν δυνατά μέχρι να φτάσουν στο εκατό. Το παιδί που λέει το εκατό κάθεται. Ο τελευταίος που μένει όρθιος κερδίζει.


παραλλαγές...
Μετρήστε ανά 5, 10, 25 ή χρησιμοποιήστε τα γινόμενα της προπαίδειας για να λένε αριθμούς που λήγουν σε αυτά π.χ. πολλαπλάσια του 2. Εάν κάποιος/α αναφέρει κάτι διαφορετικό κάθεται. Το ίδιο εφαρμόζεται με τους διαιρέτες.

2. 101 και έξω!
Μπορεί να παιχθεί από ομάδες παιδιών (π.χ. αγόρια - κορίτσια) ή σε ζευγάρια ή δάσκαλος/α εναντίον μαθητών.
Χρειάζεστε:
- ένα κομμάτι χαρτί
- ένα μολύβι
- ένα ζάρι
 
Στόχος του παιχνιδιού: να φτάσουν οι παίκτες όσο πιο κοντά στο 101 γίνεται χωρίς να το ξεπεράσουν.
 
Πώς παίζεται: 
  Οι παίκτες ρίχνουν με τη σειρά το ζάρι. Μπορούν να δεχτούν τον αριθμό όπως τους έτυχε ή να τον υπολογίσουν ως δεκάδα π.χ 5 ή 50. Οι μαθητές/ τριες βρίσκουν κάθε φορά το άθροισμα των αριθμών που τους τυχαίνουν. Μπορεί, επίσης, να πολλαπλασιαστεί ο αριθμός που τυχαίνει στο ζάρι με έναν αριθμό προκαθορισμένο ώστε να γίνει εξάσκηση στην προπαίδεια.
 
3. Πλάτη με πλάτη ή αλλιώς...back to back
 
Χρειάζεστε:
- μια επιφάνεια για γράψιμο
- μαρκαδόρους ή άλλα υλικά γραφής
- έναν/ μια μαθητή/τρια που είναι γρήγορος/η στις αριθμητικές πράξεις, ο/η οποίος/α θα ονομαστεί "συντονιστής".

Στόχος του παιχνιδιού: να μαντέψει ο ένας παίκτης τον αριθμό του άλλου πριν από εκείνον.

Πώς παίζεται:
  Δυο μαθητές/ τριες σηκώνονται στον πίνακα και στέκονται πλάτη με πλάτη. Αυτό τους επιτρέπει να γράψουν στον πίνακα αλλά ταυτόχρονα τους εμποδίζει να δουν τον αριθμό που έγραψε ο άλλος παίκτης.
   Ο συντονιστής, λοιπόν, φωνάζει "Πάνω τα νούμερα". Αυτό σημαίνει ότι οι δυο μαθητές πρέπει να γράψουν στον πίνακα έναν αριθμό της επιλογής τους. Στη συνέχεια ο συντονιστής ανακοινώνει το άθροισμα ή το γινόμενο των δυο αριθμών. Τα παιδιά πρέπει να μαντέψουν από τον δικό τους αριθμό και το άθροισμα ή το γινόμενο τον αριθμό που έγραψε ο/η συμμαθητής/τριά τους. Όποιος ανακαλύψει πρώτος τον αριθμό κερδίζει τον γύρο. Ο ηττημένος προκαλεί τον επόμενο παίκτη.

 
4. Μάντεψε τον αριθμό μου
 
ατομικός πίνακας
Παίζεται σε ομάδες μεγάλες ή μικρές, σε ζευγάρια.

Χρειάζεστε:
- πίνακες με αριθμούς
- έναν μαρκαδόρο που σβήνει


πίνακας για όλη την τάξη
Πώς παίζεται:

Ένας/μια μαθητής/τρια επιλέγει έναν αριθμό, Οι υπόλοιποι της ομάδας προσπαθούν να μαντέψουν τον αριθμό διατυπώνοντας μια σειρά από ερωτήσεις. Ο/η μαθητής/τρια διαγράφει τα νούμερα που δεν είναι και κυκλώνει όσα θα μπορούσαν να αποτελούν τον αριθμό του. νικητής είναι εκείνος/η, ο οποίος θα μαντέψει σωστά τον αριθμό. Έπειτα, η επιλογή είναι δική του.

πιθανές ρωτήσεις: αριθμός ψηφίων, πολλαπλάσιο/ διαιρέτης ενός αριθμού, μονός/ζυγός κ.α

 
5. Αριθμητικές πράξειςΣε ομάδες 2 - 4 ατόμων
Χρειάζεστε:
- κάρτες με αριθμητικές πράξεις

Πώς παίζεται:
  Μοιράστε τις κάρτες σε όλους, Ύστερα μετρήστε μέχρι το τρία. Στο σημείο αυτό όλοι πρέπει να αποκαλύψουν τις κάρτες τους. Η κάρτα με το μεγαλύτερο αποτέλεσμα κερδίζει όλες τις υπόλοιπες στον γύρο.

Πηγή: Corkboard connections
Μετάφραση: Χρύσα Πιπιλή