Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών
Picture
Στα παιδιά δίνεται ένας αριθμός για τον οποίο πρέπει να συμπληρώσουν τα κουτάκια. Πολύ καλό παιχνίδι για επανάληψη στην αισθητοποίηση αλλά και για απασχόληση παιδιών που τελειώνουν τις εργασίες τους.
Picture
Αφού πλαστικοποιηθεί το πινακάκι μπορεί να χρησιμοποιηθεί κυρίως για τη διδασκαλία της έννοιας του κλάσματος αλλά και για εξάσκηση. Τα παιδιά καλούνται να χρωματίσουν μέρος της κάθε ομάδας σχημάτων. Κάθε φορά μπορεί να είναι και διαφορετικό το κλάσμα, αναλόγως του επιπέδου και της τάξης. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για άλλες έννοιες όμως πολλαπλασιασμό, συμμετρία, μοτίβα κ.ά.
pdf Pinakakiklasmaton (1.52 MB)

Πινακάκι - Αναπαριστώ τον αριθμό

Picture
Πινακάκι το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αναπαράσταση  κλασματικών και δεκαδικών αριθμών.
pdf Anaparisto ton arithmo (668 KB)

Πινακάκι - Παράγοντες

Picture
Πινακάκι το οποίο μπορείτε να πλαστικοποιήσετε. Αναγράφετε ένα αριθμό στον μεγάλο κύκλο και ο μαθητής πρέπει να αναγράψει τους παράγοντες του αριθμού. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ζευγαράκια που να έχουν πηλίκο, άθροισμα ή διαφορά ίση με τον κεντρικό αριθμό. Είναι καλύτερα να εκτυπωθεί έγχρωμο για να ξεχωρίζουν τα ζευγαράκια.

pdf paragontes (713 KB)

Θερμόμετρο

Picture

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αισθητοποίηση στους αρνητικούς αριθμούς ή ακόμη και ως στήριγμα για πράξεις με θετικούς - αρνητικούς αριθμούς. Ιδανικό για Ε- Στ τάξη.

pdf Thermometro (894 KB)

Πινακάκι - Μέσος όρος

Picture

Πινακάκι το οποίο μπορείτε να πλαστικοποιήσετε. Ο πάνω αριθμός είναι ο μέσος όρος των δύο αριθμών με τους οποίους είναι ενωμένος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με αρνητικούς αριθμούς. Ιδανικό για Στ' τάξη.
​Mesos oros
​​Πινακάκι το οποίο μπορείτε να πλαστικοποιήσετε. Αναγράφετε πάνω ένα αριθμό και τα παιδιά τον αναλύουν σε γινόμενο πρώτων παραγόντων. Ιδανικό για μαθητές Ε-Στ τάξης.
 
 
Δημιουργός: Λεωνίδας Χατζηζηλοΐζου