Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών

“Μαγικό Πινέλο” – Εκπαιδευτικό λογισμικό για την Ειδική Αγωγή, το Νηπιαγωγείο και τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού