Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών

document   Ο Θωμάς (56 KB)

document  Αλφάβητο νοηματικής γλώσσας (522 KB)

document  Ο πατέρας του αιώνα (71 KB)

document  Τι λείπει από έναν άνθρωπο (90 KB)

document   (140 KB) document  Μαρτύριο στο Γυμνάσιο (199 KB)

 Διαφορετικοί (4.27 MB)

 Αν όλα τα παιδιά της γης (1.54 MB)

 Τα παιδιά (6.17 MB)

 Τα παιδιά ζωγραφίζουν (2.34 MB)

document  Physically challenged kids running race (6.93 MB) (6.93 MB)