Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών

Η ύψωση του Τίμιου Σταυρού

14 Σεπτεμβρίου

 

 

document Η ύψωση του Τίμιου Σταυρού (44 KB)

 

document Η ύψωση του Τίμιου και Ζωοποιού Σταυρού (31 KB)  ( Δ΄, Ε΄, Στ΄ τάξεις )

 

document Η ύψωση του Τίμιου και Ζωοποιού Σταυρού (443 KB)