Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών

document Ο Εθνάρχης Κύπρου Μακάριος ο Γ΄ (41 KB)

document Μακάριος Γ' (205 KB)

document Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ (49 KB)

document 15 Ιουλίου 1974 - Πραξικόπημα στην Κύπρο (188 KB)

document Μακάριος (8.35 MB) (8.35 MB)

document Μακάριος (2.05 MB) (2.05 MB)