Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών

 

Όπου αναγράφεται (καρτέλα λογισμικού) είναι φυλλάδιο που συμπληρώνεται από τους μαθητές κατά τη διάρκεια της προβολής του λογισμικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου της Ελλάδας, που είναι εγκατεστημένο σε όλους τους υπολογιστές των δημοτικών σχολείων.  

Κεφάλαιο Α΄: Η αναζήτηση και η φανέρωση της αλήθειας

document Κεφάλαιο Α΄ 1: (42 KB) document Πάντα οι άνθρωποι αναζητούν την αλήθεια (42 KB)
document  Κεφάλαιο Α΄:Η αναζήτηση και φανέρωση της αλήθειας (καρτέλα λογισμικού) (31 kB) (31 KB)

Κεφάλαιο Β΄: Η αλήθεια καταγράφεται

  document  Κεφάλαιο Β.5 : Το Ευαγγέλιο: Το βιβλίο της αλήθειας (καρτέλα λογισμικού) (36.5 kB) (36 KB)

 

 

Κεφάλαιο Γ΄: Αλήθειες που δίδαξε ο Χριστός

 

Κεφ. 10 : Και οι δύο προσεύχονταν αλλά

document  Οι Φαρισαίοι (30 KB)
document  Ο Τελώνης και ο Φαρισαίος (34 KB)

document  Κεφάλαιο Γ΄ : Αλήθειες που δίδαξε ο Χριστός ( Καρτέλα λογισμικού ) (42 kB) (44 KB)