Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών

 

Για να μπορείτε να ανοίξετε τα συμπιεσμένα files πρέπει να έχετε το πρόγραμμα winzip

 

document Προγραμματισμός (47 KB)

document Εποπτικό υλικό μαθηματικών (246.09 kB) (246 KB)

document  Προβλήματα για ...έξυπνους λυτές 1 (231 kB) (231 KB)

document  Προβλήματα για ...έξυπνους λυτές 2 (324.5 kB) (324 KB)

document  Προβλήματα για ...έξυπνους λυτές 3 (204 kB) (204 KB)

document Παρουσιάσεις στα Μαθηματικά (5.34 MB) (5.34 MB)

document ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ (270 kB) (270 KB)

document Η ομορφιά των μαθηματικών (748.5 kB) (748 KB)

document ΚΡΥΦΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (2.35 MB) (2.35 MB)

document  Κριτήρια διαίρεσης του 1,2,3,4,5,6,8,9,10, με το 7 τι γίνεται (135 KB)     

document ·Applets (4.69 MB) (4.69 MB)

 

Ενότητα 1:

document  Ανάλυση αριθμών και αξία θέσης ψηφίου (592.5 kB) (592 KB)

document  Ανάλυση αριθμών - Στρογγύλεμα (115 kB) (115 KB)

document  Αριθμοί μεγαλύτεροι από το εκατομμύριο (30.5 kB) (30 KB)

document  Οι αριθμοί ως το εκατομμύριο (32 kB) (32 KB)

document  Παράλληλες και κάθετες γραμμές (24 kB) (24 KB)

document  Παράλληλες και κάθετες ευθείες (28 kB) (28 KB)

document  Τετράπλευρα (34 kB) (34 KB)

document  Τετράπλευρα - ρόμβος (23.5 kB) (23 KB)

document  Τετράπλευρα - τετράγωνο (20 kB) (20 KB)

document  Ισοσκελές τραπέζιο (23.5 kB) (23 KB)

document  Ορθογώνιο (23.5 kB) (23 KB)

document  Ορθογώνιο τραπέζιο (26 kB) (26 KB)

document  Παραλληλόγραμμο (23.5 kB) (23 KB)

document  Τετράπλευρα-Σχέδιο μαθήματος 1 (31.5 kB) (31 KB)

document  Τετράπλευρα-Σχέδιο μαθήματος 2 (47 kB) (47 KB)

document  Τραπέζιο (246.5 kB) (246 KB)

document Ιδιότητες των πράξεων (123 KB)

document Κατανόηση εννοιών (30 KB)

document Κλάσματα (81 KB)

document Οι δεκαδικοί αριθμοί (40 KB)

document Οι τέσσερις πράξεις (30 KB)

document Ποικίλα προβλήματα (26 KB)

document Πρόσθεση - αφαίρεση ακεραίων σ.28 (226 KB)

document Πρόσθεση - αφαίρεση (35 KB)

document Πολλαπλασιασμός και διαίρεση (460 KB)

document Σύγκριση και σειροθέτηση δεκαδικών (37 KB)

document Βοηθήματα ραδιομαραθώνιου (19 kB) (19 KB)

document  Αξιολόγηση για αδύνατους (85 kB) (85 KB)

document  Αξιολόγηση όλης της ενότητας (108.5 kB) (108 KB)

document  Δελτίο αξιολόγησης (22.5 kB) (22 KB)

document  Διαγνωστική εργασία (33.5 kB) (33 KB)

document  Επαναληπτικές ασκήσεις1 (156 kB) (156 KB)

document  Επαναληπτικές ασκήσεις2 (58 kB) (58 KB)

document  Τελική αξιολόγηση1η (299 kB) (299 KB)

 

Ενότητα 2:

document Επιτυχίες στην καλαθόσφαιρα 1 (14.5 kB) (14 KB)

document  Επιτυχίες στην καλαθόσφαιρα 2 (15 kB) (15 KB)

document  Ερμηνεία και κατασκευή γραφικών παραστάσεων (32 kB) (32 KB)

document  Κάπνισμα κατά φύλο και ηλικία (52 kB) (52 KB)

document  Κάπνισμα κατά φύλο και ηλικία2 (50.5 kB) (50 KB)

document  Λάθη1 (83.5 kB) (83 KB)

document  Λάθη2 (83 kB) (83 KB)

document  Λάθη3 (85 kB) (85 KB)

document  Μέση ηλικία γαμπρού και νύφης (57 kB) (57 KB)

document  Μέσος όρος βαθμολογίας στα Μαθηματικά (47 kB) (47 KB)

document  Μέσος όρος βαθμολογίας στα Μαθηματικά στην Timss (18 kB) (18 KB)

document  Ύψος καλαμποκιού (γραφ. παράσταση1) (16 kB) (16 KB)

document  Ύψος καλαμποκιού (γραφ. παράσταση2) (16 kB) (16 KB)

document  Ύψος καλαμποκιού (πίνακας) (27 kB) (27 KB)

document  Δραστηριότητες κατά τον ελεύθερο χρόνο (68 kB) (68 KB)

document  Σειρά στη στάση λεωφορείου (80 kB) (80 KB)

document  Εισφορές Ραδιομαραθώνιου (26.5 kB) (26 KB)

document  Έρευνα γραφικών παραστάσεων (34.5 kB) (34 KB)

document  Ερμηνεία γραφικών παραστάσεων (212.5 kB) (212 KB)

document  Κατασκευή γραφικών παραστάσεων 1 (40.5 kB) (40 KB)

document  Κατασκευή γραφικών παραστάσεων 2 (33 kB) (33 KB)

document  Πληθυσμός της Κύπρου (52.5 kB) (52 KB)

document  Τα παιδιά του σχολείου μας (131 kB) (131 KB)

document  Θερμοκρασία (46 kB) (46 KB)

document  Γωνίες-Κατασκευή (22.5 kB) (22 KB)

document  Ονομασία γωνιών (59 kB) (59 KB)

document  Τρίγωνα (35.5 kB) (35 KB)

document  Δεκαδικοί-Ποσοστά (32 kB) (32 KB)

document  Ισοδυναμία κλασμάτων (138 kB) (138 KB)

document  Ποσοστά σ 90-93 (159.5 kB) (159 KB)

document  Ποσοστά 2 (22.5 kB) (22 KB)

document  Ποσοστά 3 (174 kB) (174 KB)

document  Σχέδιο μαθήματος στα ποσοστά (24 kB) (24 KB)

document  Εκτίμηση γινομένου-πηλίκου (85.5 kB) (85 KB)

document  Οι τέσσερις πράξεις (60.24 kB) (60 KB)

document  Παιχνίδια με πράξεις (35 kB) (35 KB)

document  Πολλαπλασιασμός (12.62 kB) (12 KB)

document  Αξιολόγηση 1 (67 kB) (67 KB)

document  Αξιολόγηση 2 (99 kB) (99 KB)

document  Αξιολόγηση πολσμός - διαίρεση (178 kB) (178 KB)

document  Δελτίο αξιολόγησης ενότ2 (22.5 kB) (22 KB)

document  Επαναληπτικές ασκήσεις1 ενότ2 (134.5 kB) (134 KB)

document  Επαναληπτικές ασκήσεις2 ενότ2 (47 kB) (47 KB)

 

Ενότητα 3:

document  Άλγεβρα1 (43.5 kB) (43 KB)

document  Άλγεβρα2 (49 kB) (49 KB)

document  Προβλήματα άλγεβρας (26 kB) (26 KB)

document  Αριθμοί μεγαλύτεροι από το εκατομμύριο (57 kB) (57 KB)

document  Αριθμοί πιο μεγάλοι από το εκατομμύριο (91 kB) (91 KB)

document  Δισεκατομμύριο-πίνακας (58.5 kB) (58 KB)

document  Οι αριθμοί ως το δισεκατομμύριο (24.5 kB) (24 KB)

document  Διαίρεση δεκαδικών (361 kB) (361 KB)

document  Κλάσματα-Δεκαδικοί-Ποσοστά (34.5 kB) (34 KB)

document  Πολλαπλασιασμός δεκαδικών1 (54.5 kB) (54 KB)

document  Πολλαπλασιασμός δεκαδικών2 (48 kB) (48 KB) document   (39 KB)

document Πολλαπλασιασμός και διαίρεση δεκαδικών (39.5 kB) (39 KB)

document  Πράξεις δεκαδικών (65.5 kB) (65 KB)

document  Διερεύνηση περιμέτρου - εμβαδού (50.5 kB) (50 KB)

document  Εμβαδό - Περίμετρος (29 kB) (29 KB)

document  Εμβαδό - Περίμετρος2 (53.5 kB) (53 KB)

document  Εμβαδό - Περίμετρος3 (63 kB) (63 KB)

document  Εμβαδό ορθογωνίου - τετραγώνου (28.5 kB) (28 KB)

document  Μέτρηση μήκους (67.5 kB) (67 KB)

document  Μέτρηση μήκους (28.5 kB) (28 KB)

document  Περίμετρος - Εμβαδό εφαρμογές (462 kB) (462 KB)

document  Προβλήματα περιμέτρου - εμβαδού (45.5 kB) (45 KB)

document  Τετραγωνισμένο χαρτί (36 kB) (36 KB)

document  Ασκήσεις και προβλήματα με ποσοστά (43.5 kB) (43 KB)

document  Ποσοστά (32.5 kB) (32 KB)

document  Ποσοστά-Δεκαδικοί-Κλάσματα (49 kB) (49 KB)

document  Προβλήματα με ποσοστά (86 kB) (86 KB)

document  Αξιολόγηση ενότ3 2 (58.5 kB) (58 KB)

document  Αξιολόγηση ενότ3 1 (58.5 kB) (58 KB)

document  Αξιολόγηση ΟμάδαΑ (64 kB) (64 KB)

document  Αξιολόγηση ΟμάδαΒ (69 kB) (69 KB)

document  Αξιολόγηση τελική (60.5 kB) (60 KB)

document  Δελτίο αξιολόγησης (23.5 kB) (23 KB)

document  Επαναληπτικές ασκήσεις (41 kB) (41 KB)

document  Επανάληψη (91 kB) (91 KB)

document  Επιπρόσθετες δραστηριότητες (51 kB) (51 KB)

 

Ενότητα4:

document  Ανάλυση ακεραίων (42 KB)

document  Ανάλυση σύνθετων αριθμών (23 KB)

document  Ε.Κ.Π. - ΜΚΔ (33 KB)

document  Κριτήρια διαιρετότητας1 (39 KB)

document  Κριτήρια διαιρετότητας2 (114 KB)

document  Πρώτοι - Σύνθετοι1 (47 KB)

document  Πρώτοι - Σύνθετοι2 (21 KB)

document  Πρώτοι - Σύνθετοι3 (35 KB)

document  Κλάσματα ενότ4 (44 KB)

document  Πιθανότητες (31 KB)

document  Προβλήματα (47 KB)

document  Προσθαφαίρεση κλασμάτων1 (63 KB)

document  Προσθαφαίρεση κλασμάτων2 (45 KB)

document  Προσθαφαίρεση κλασμάτων3 (92 KB)

document  Αναλογίες 1 (272 KB)

document  Αναλογίες2 (1 MB)

document  Αναλογίες3 (21 KB)

document  Αναλογίες4 (33 KB)

document  Αναλογίες5 (29 KB)

document  Κλάσματα - Αναλογίες1 (149 KB)

document  Κλάσματα - Αναλογίες2 (144 KB)

document  Λόγοι - Αναλογίες (83 KB)

document  Εμβαδό παραλληλογράμμου1 (24 KB)

document  Εμβαδό παραλληλογράμμου2 (29 KB)

document  Εμβαδό τριγώνου1 (5 MB)

document  Εμβαδό τριγώνου2 (35 KB)

document  Εμβαδό τριγώνου3 (21 KB)

document  Εμβαδό τριγώνου4 (69 KB)

document  Εμβαδό τριγώνου5 (308 KB)

document  Εμβαδό τριγώνου - παραλληλογράμμου1 (44 KB)

document  Εμβαδό τριγώνου - παραλληλογράμμου2 (32 KB)

document  Περίμετρος - Εμβαδό (460 KB)

document  Σχέδιο μαθήματος εμβαδό τριγώνου (32 KB)

document  Αξιολόγηση1 (75 KB)

document  Αξιολόγηση2 (88 KB)

document  Διαγνωστικό1 (89 KB)

document  Διαγνωστικό2 (563 KB)

document  Δελτίο αξιολόγησης (23 KB)

document  Διαγνωστικό3 (169 KB)

document  Διαγνωστικό4 (278 KB)

document  Επαναληπτικό1 (275 KB)

document  Επαναληπτικό2 (45 KB)

document  Επαναληπτικό3 (169 KB)

document  Επαναληπτικό4 (140 KB)

document  Επαναληπτικό5 (149 KB)

document  Επαναληπτικό6 (241 KB)

document  Επαναληπτικό7 (32 KB)

document  Επαναληπτικό8 (158 KB)

document  Επαναληπτικό9 (48 KB)

document  Τελική αξιολόγηση (91 KB)

 

   

Ενότητα5:

document  Μέσος Όρος-Στατιστική (71 KB)

document  Μέσος Όρος-Σχέδιο μαθήματος (71 KB)

document  Μέσος Όρος-Τηλεθέαση (89 KB)

document  Πολλαπλασιασμός κλασμάτων (54 KB)

document  Πολλαπλασιασμός κ διαίρεση κλασμάτων-Αναλογίες (99 KB)

document  Πολλαπλασιασμός κλασμάτων-Παρουσίαση (304 KB)

document  Συντεταγμένες-Δημιουργία λέξης (45 KB)

document  Διατεταγμένα ζεύγη (158 KB)

document  Διατεταγμένα ζεύγη-Διαφάνεια (139 KB)

document  Συμμετρία-Συντεταγμένες (75 KB)

document · (56 KB) document Αξιολόγηση ενότητας 5 (56 KB)

document  Αξιολόγηση τελική (39 KB)

document  Δοκίμιο αξιολόγησης 1 (50 KB)

document  Δοκίμιο αξιολόγησης 2 (56 KB)

document  Δοκίμιο αξιολόγησης 3 (60 KB)

document  Επαναληπτικές ασκήσεις_5 (100 KB)

 

 

Ενότητα 6:

document Κύκλος (133.02 kB) (133 KB)

document kiklos (40.86 kB) (40 KB)

(μερικά files ανοίγουν με το πρόγραμμα EucliDraw)

document EucliDrawl (2.33 MB) (2.33 MB)

document Επανάληψη-Αξιολόγηση (106.38 kB) (106 KB)

 

Ενότητα 7:

 

Ενότητα 8:

document Τελική αξιολόγηση (49 KB)