Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών

 

Για να μπορείτε να ανοίξετε τα συμπιεσμένα files πρέπει να έχετε το πρόγραμμα winzip

 

document Εποπτικό υλικό μαθηματικών (246.09 kB) (246 KB)

document ·Προβλήματα για ...έξυπνους λυτές 1 (231 kB) (231 KB)

document ·Προβλήματα για ...έξυπνους λυτές 2 (324.5 kB) (324 KB)

document Προβλήματα για ...έξυπνους λυτές 3 (204 kB) (204 KB)

document  Applets (4.69 MB) (4.69 MB)

 

Ενότητα 1:

document Ποικιλία ασκήσεων (118 KB)

document Αριθμοί (581.01 kB) (581 KB)

document Πράξεις-προβλήματα (31.76 kB) (31 KB)

document Γεωμετρία (20.15 kB) (20 KB)

document Κλάσματα (1.1 MB) (1.10 MB)

document Επαναλήψεις-Αξιολογήσεις (103.22 kB) (103 KB)

 

Ενότητα 2:

document Γεωμετρία (20.15 kB) (20 KB)

document Επαναληπτικά φυλλάδια (46 KB)

document Αρχαία συστήματα αρίθμησης (40 KB)

document Δεκαδικό σύστημα (1 MB)

document Προβλήματα τιμοκατάλογου (21 KB)

document Προσεταιριστική και επιμεριστική ιδιότητα (31 KB)

document Το τρίγωνο του Πασκάλ (12.5 kB) (12 KB)

document Τρίγωνο του πασκάλ (955.5 kB) (955 KB)

document  Επαναλήψεις-Αξιολογήσεις (47.22 kB) (47 KB)

 

 

Ενότητα 3:

document Το εκατομμύριο (86 KB)

document Το εκατομμύριο-αποκόμματα (33 KB)

document Χρόνος (20 KB)

document Μετρήσεις (30 KB)

document Γραφικές παραστάσεις (70 KB)

document  Λύση προβλημάτων1 (22 KB)

document  Λύση προβλημάτων2 (26 KB)

document  Προβλήματα διαδικασίας (29 KB)

document  Προβλήματα τιμοκαταλόγου (76 KB)

document  Σχολικά είδη (80 KB)

document  Ποσοστά - Σχέδιο μαθήματος (33 KB)

document  Ποσοστά σ20 (36 KB)

document  Προβλήματα με ποσοστά (81 KB)

document  Δεκαδικοί - Ασκήσεις (77 KB)

document  Δεκαδικοί 1 (27 KB)

document  Δεκαδικοί 2 (41 KB)

document  Αξιολόγηση (33 KB)

document  Αξιολόγηση αδυνάτων (25 KB)

document  Επανάληψη (189 KB)

document  Τελική αξιολόγηση (64 KB)

 

Ενότητα 4:

document  Διαιρετότητα1 (20 KB)

document  Κριτήρια διαιρετότητας (120 KB)

document  Πρώτοι αριθμοί (29 KB)

document  Το κόσκινο του Ερατοσθένη (35 KB)

document  Αμβλεία γωνία (25 KB)

document  Οξεία γωνία (25 KB)

document  Παραπληρωματικές γωνίες (26 KB)

document  Συμπληρωματικές γωνίες (33 KB)

document Γωνίες παρουσίαση (2.21 MB) (2.21 MB)

document Γωνιές Σχ μαθήματος (51 KB)

document Μέτρηση γωνιών (94 KB)

document  Απλοποίηση κλασμάτων (70 KB)

document  Αξιολόγηση κλασμάτων (139 KB)

document  Δεκαδικοί - Ποσοστά (34 KB)

document  Ισοδύναμα κλάσματα (36 KB)

document  Κλάσματα σ118 (69 KB)

document  Κλάσματα - δεκαδικοί - ποσοστά 1

document  Κλάσματα-Δεκαδικοί-Ποσοστά2 (22 KB)

document  Κλάσματα - δεκαδικοί - ποσοστά 3

document  Ποσοστά (53 KB)

document  Ποσοστά σ90 (25 KB)

document  Αξιολόγηση ενότ4 (91 KB)

document  Διαγνωστική άσκηση (48 KB)

document  Επαναληπτικές ασκήσεις1 (90 KB)

document  Επαναληπτικές ασκήσεις2 (122 KB)

document  Επαναληπτικές ασκήσεις3 (204 KB)

document  Επαναληπτικές ασκήσεις4 (262 KB)

document  Κύκλος (80 KB)

 

Ενότητα 5:

document  Μικτοί σελ 46 (72 KB)

document  Μικτοί-Καταχρηστικοί (79 KB)

document  Μονάδα-Εκατοστά (45 KB)

document  Μικτοί-προβλήματα (150 KB)

document  Πρόσθεση-Αφαίρεση μικτών (56 KB)

document  Πιθανότητες (39 KB)

document  Ποσοστά - ΦΠΑ (31 KB)

document  Ποσοστά 1 (43 KB)

document  Ποσοστά 2 (28 KB)

document  Ποσοστα 3 (48 KB)

document  Πολλαπλασιασμός ακεραίων (38 KB)

document  Αξιολόγηση 1 (28 KB)

document  Αξιολόγηση 2 (116 KB)

document  Αξιολόγηση 3α (44 KB)

document  Αξιολόγηση 3β (103 KB)

document  Επαναληπτικές ασκήσεις 1 (41 KB)

document  Επαναληπτικές ασκήσεις2 (142 KB)

document  Επανάληψη πολλαπλασιασμός δεκαδικών ποσοστά 1 (48 KB)

document  Επανάληψη πολλαπλασιασμός δεκαδικών ποσοστά 2 (53 KB)

document  Επανάληψη πολλαπλασιασμός δεκαδικών ποσοστά 3 (52 KB)

document  Επανάληψη-Αξιολόγηση (86 KB)

document  Λύση προβλήματος (131 KB)

document  Πολλαπλασιασμός δεκαδικών 1 (27 KB)

document  Πολλαπλασιασμός δεκαδικών 2 (26 KB)

document  Πολλαπλασιασμός δεκαδικών 3 (43 KB)

document  Πολλαπλασιασμός δεκαδικών-Ποσοστά (224 KB)

document  Πολλαπλασιασμός κλασμάτων-Γραφικά (16 KB)

 

Ενότητα 6:

document Πιθανότητες (41 KB)

document Εμβαδό παραλληλογράμμου (27 KB)

document  Επίλυση προβλημάτων (26 KB)

document  Κλάσματα-Δεκαδικοί1 (44 KB)

document  Κλάσματα-Δεκαδικοί2 (135 KB)  

 

document  Πολλαπλασιασμός κλασμάτων1 (38 KB)

document  Πολλαπλασιασμός κλασμάτων2 (37 KB)

document  Αξιολόγηση1 (54 KB)

document  Αξιολόγηση2 (122 KB)

document  Αξιολόγηση3 (147 KB)

document  Αξιολόγηση4 (39 KB)

document  Αξιολόγηση5 (30 KB)

document  Επαναληπτικές ασκήσεις1 (44 KB)

document  Επαναληπτικές ασκήσεις2 (170 KB)

 

Ενότητα 7:

document Διατεταγμένα ζεύγη (49 KB)

document Διατεταγμένα ζεύγη2 (96 KB)

document Γραφική Παράσταση (71 KB)

document Δοκίμιο αξιολόγησης (82 KB)

 

Ενότητα 8:

document Διαίρεση κλασμάτων (24 KB)

document Επίλυση προβλημάτων (26 KB)

document Πολλαπλασιασμός μικτών (72 KB)

document   (37 KB)