Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών

 

Για να μπορείτε να ανοίξετε τα συμπιεσμένα files πρέπει να έχετε το πρόγραμμα winzip  

   

ΔΙΑΦΟΡΑ

document Ενδυμασίες στα χρόνια του Βυζαντίου (5.04 MB) (5.04 MB)

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Arxaia Aigyptos.mpg Η Εξέλιξη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (1.94 MB)

document Ρώμη (38.4 MB) (17.62 MB)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A' : ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ

1. Οι Ρωμαίοι κυβερνούν τους Έλληνες

document Οι Ρωμαίοι κατακτούν τους Έλληνες (130.5 kB) (130 KB)

document Η κατάκτηση της Κύπρου από τους Ρωμαίους (20.5 kB) (20 KB)

 

2. Οι Έλληνες κατακτούν τους Ρωμαίους με τον πολιτισμό τους

document Οι Έλληνες κατακτούν τους Ρωμαίους με τον πολιτισμό τους (15.64 MB) (15.64 MB)

 

3. Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία, μια υπερδύναμη του αρχαίου κόσμου

document Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία, μια υπερδύναμη του αρχαίου κόσμου (209.5 kB) (209 KB)

document Σύνορα και Εμπορικοί Δρόμοι της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (155.72 kB) (155 KB)

document Εγνατία Οδός (21.1 MB) (12.12 MB)

document Κολοσσαίο (32.66 MB) (15.86 MB)

document Μια μεγάλη αυτοκρατορία (29.5 kB) (29 KB)

 

4. Η καθημερινή ζωή στην αρχαία Ρώμη

document Η καθημερινή ζωή στη Ρώμη (542.5 kB) (542 KB)

document Ζωή αρχαίων Ρωμαίων (1.33 MB) (1 MB)

 

Αξιολογήσεις

document Οι ΄Ελληνες και οι Ρωμαίοι (33.5 kB) (33 KB)

document Ρωμαιοκρατία - αξιολόγηση (51 kB) (51 KB)

document αξιολόγηση 1ης ενότητας (53.5 kB) (53 KB)

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' : Η ΡΩΜΑΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ

5. Μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της Αυτοκρατορίας

document Μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της αυτοκρατορίας (458.5 kB)
(458 KB)
document Αλλάζει ο τρόπος διοίκησης και ανοίγει ο δρόμος για το Χριστιανισμό (31.5 kB) (31 KB)

 

6. Μια νέα πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη

document Μια νέα πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη (355.07 kB) (355 KB)

document Από τη Ρώμη στο Βυζάντιο (30 kB) (30 KB)

 

7. Η Κωνσταντινούπολη οχυρώνεται και στολίζεται με έργα τέχνης

document Η Κωνσταντινούπολη οχυρώνεται και στολίζεται με έργα τέχνης (1.47 MB) (1.47 MB)

 

8. Ο χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία του κράτους

document Ο Χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία (493.5 kB) (493 KB)

document Ο χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία (32 kB) (32 KB)

 

9. Η αυτοκρατορία χωρίζεται σε Ανατολική και Δυτική

document Η Αυτοκρατορία χωρίζεται σε Ανατολική και Δυτική (325 kB) (325 KB)

 

10. Το παλάτι, ο ιππόδρομος και οι Δήμοι

document Δήμοι (20.83 kB) (20 KB)

document Το παλάτι (135.71 kB) (135 KB)

document Ο ιππόδρομος (6.75 MB) (6.75 MB)

document   (29 KB) document Το παλάτι, ο ιππόδρομος και οι δήμοι (29.5 kB) (29 KB)

 

11. Η καθημερινή ζωή και οι γιορτές στο Βυζάντιο

document Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο (395.5 kB) (395 KB)

 

12. Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο

 

Αξιολογήσεις

document Η αυτοκρατορία αλλάζει πρωτεύουσα και θρησκεία. (35 kB) (35 KB)

document Ρωμαιοκρατία - μεταμορφώνεται (52.5 kB) (52 KB)

document αξιολόγηση 2ης ενότητας (58.5 kB) (58 KB)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' : ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ

13. Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία

14. Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη "στάση του νίκα"

document Ιουστινιανός - Στάση του Νίκα (594 kB) (594 KB)

Arxaia Aigyptos.mpgΙουστινιανός - Στάση του Νίκα (10.62 MB)

 

15. Η Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής

document Αγία Σοφία (890.5 kB) (890 KB)

Arxaia Aigyptos.mpgΑγία Σοφία (11.48 MB)

document Αγιά Σοφιά εργασίες (72 kB) (72 KB)

document Αγιά Σοφιά εικόνες (263 kB) (263 KB)

 

16. Το βυζαντινό κράτος φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας

document Το Βυζαντινό κράτος μεγαλώνει (7.31 MB) (7.31 MB)

 

Αξιολογήσεις

document Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και αναπτύσσεται (1) (37 kB) (37 KB)

document Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και αναπτύσσεται (2) (45.5 kB) (45 KB)

document Ιουστινιανός- αξιολόγηση (55 kB) (55 KB)

document αξιολόγηση 3ης ενότητας (48 kB) (48 KB)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' : ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΙ ΛΑΟΙ

17. Οι γείτονες των Βυζαντινών

document Οι γείτονες των Βυζαντινών (1.18 MB) (1.18 MB)

document Γειτονικοί Λαοί (70 kB) (70 KB)

document Καρτέλες - Λαοί (27 kB) (27 KB)

 

18. Οι Πέρσες και οι Άβαροι συμμαχούν ενανττίον του Βυζαντίου

document Πέρσες και Άβαροι εναντίον του Βυζαντίου (1.19 MB) (1.19 MB)

 

19. Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες

document Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες (9.5 MB) (9.50 MB)

 

20. Η φύλαξη των ανατολικών συνόρων και οι Ακρίτες

document Η φύλαξη των ανατολικών συνόρων και οι Ακρίτες (60.31 MB) (60.31 MB)

 

21. Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους

 

22. Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βουλγάρους και τους Ρώσους

 

Αξιολογήσεις

document αξιολόγηση 4ης ενότητας (55 kB) (55 KB)

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' : Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΚΜΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

23. Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται

 

24. Η κρίση της εικονομαχίας διχάζει τους Βυζαντινούς

document Το ζήτημα των εικόνων χωρίζει τους Βυζαντινούς (32 kB) (32 KB)

 

25. Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του

document Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του (314 kB) (314 KB)

document Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του (34 kB) (34 KB)

document Δυναστεία Μακεδόνων (28.5 kB) (28 KB)

 

26. Η ανάπτυξη των γραμμάτων και η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων κλασσικών

 

27. Η καθημερινή ζωή των Βυζαντινών στην ύπαιθρο

 

 

 

Αξιολογήσεις

document αξιολόγηση 5ης ενότητας (47.5 kB) (47 KB)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στ' : ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΠΑΡΑΚΜΑΖΕΙ ΚΑΙ ΥΠΟΚΥΠΤΕΙ ΣΕ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ

28. Το κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα

 

29. Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία

document Σταυροφορίες-Σελτζούκοι (41.5 kB) (41 KB)

 

30. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους

 

31. Η ανάκτηση της Πόλης από το Μιχαήλ Η' Παλαιολόγο

 

32. Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή

 

33. Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη

 

34. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει την πρωτεύουσα

 

35. Οι Τούρκοι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη

 

36. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους

 

Αξιολογήσεις

document Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους. Τα ελληνικά κράτη αντιστέκονται στους Φράγκο (35 kB) (35 KB)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' : ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

37. Η βυζαντινή Κύπρος

 

38. Η διπλωματία των Βυζαντινών

 

39. Η γυναίκα στη βυζαντινή κοινωνία

 

40. Η βυζαντινή τέχνη

 

41. Η παιδεία στο Βυζάντιο

 

42. Η γλώσσα των βυζαντινών

 

Το ζήτημα των εικόνων χωρίζει τους Βυζαντινούς

 


 

www.konstantinoupoli.ekpaideusi.com Ιστοσελίδα με πληροφορίες, πηγές, τεστ για την Κωνσταντινούπολη. Βασισμένο στο βιβλίο της Ιστορίας Ε’ τάξης.