Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών

document Περίμετρος και εμβαδόν σύνθετων σχημάτων (290 KB)

pdf Κλάσματα (325 KB)

pdf Κλάσματα (623 KB)

document Ράβδοι κλασμάτων για τετράδιο (54 KB)

document Ισοδύναμα κλάσματα τετράδιο (40 KB)

document Εμβαδόν σχημάτων (42 KB)

document Αναπτύγματα (500 KB)

document Πληροφορίες για στερεά (417 KB)

document Αναγνωρίζω τα στερεά τετράδιο (98 KB)

document Στρογγυλοποίηση τετράδιο (43 KB)

document Προβληματα αναλογιας (81 KB)

document Κάθετες διαιρέσεις (72 KB)

document Πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις για τετράδιο (37 KB)

document Αξιολόγηση - Ενότητα 1 (355 KB)

document ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ (168 KB)

document Επαναληπτικό φυλλάδιο - Ενότητα 2 (192 KB)

document Επαναληπτικό φυλλάδιο - Ενότητα 2 (192 KB)

document Αξιολόγηση - Ενότητα 3 (372 KB)

document Επαναληπτικό - Ενότητα 3 (187 KB)

document Τα Σχεδιαγράμματα - Ενότητα 3 (112 KB)

document Διάφορες Ασκήσεις - Ενότητα 3 (314 KB)

document Επαναληπτικό - Ενότητα 4 (228 KB)

document Αξιολόγηση - Ενότητα 4 (347 KB)

document Συμμετρία - Ενότητα 4 (118 KB)

pdf Πολύγωνα φυλλάδιο - Ενότητα 4 (276 KB)

document Επαναληπτικό - Ενότητα 5 (697 KB)

document Μαθηματικά Δ Φύλλο εργασίας για την Ενότητα 5 (156 KB)

document Αξιολόγηση - Ενότητα 5 (1 MB)

document Γράψε τις ώρες με διαφορετικό τρόπο - Ενότητα 5 (57 KB)

document Ώρα - Ενότητα 5 (1.38 MB)

document Ωρα (1.38 MB)

document Γράψε τις ώρες με διαφορετικό τρόπο (57 KB)

pdf Εμπεδωτικές ασκήσεις - Ενότητα 5 (221 KB)

document Επαναληπτικό - Ενότητα 6 (34 KB)

document Αξιολόγηση - Ενότητα 6 (193 KB)

document Πληροφορίες για στερεά - Ενότητα 7 (417 KB)

document Αναπτύγματα - Ενότητα 7 (500 KB)

document Επαναληπτικό - Ενότητα 8 (182 KB)

document Αξιολόγηση - Ενότητα 8 (458 KB)

pdf Ισοδυναμία κλασμάτων 1 - Ενότητα 8 (209 KB)

pdf Ισοδυναμία κλασμάτων 2 - Ενότητα 8 (307 KB)

pdf Σύγκριση κλασμάτων - Ενότητα 8 (261 KB)

pdf 1ο φυλλάδιο Δ΄ τάξης Επανάληψη ενότητες 1 8 (272 KB)

pdf 2ο φυλλάδιο Δ΄ τάξης Επανάληψη ενότητες 1 8 (577 KB)

pdf 3ο φυλλάδιο Δ΄ τάξης Επανάληψη ενότητες 1 8 (314 KB)

document Επανάληψη - Ενότητα 9 (54 KB)

document Αξιολόγηση - Ενότητα 9 (210 KB)

document Σύντομη αξιολόγηση δεκαδικών - Ενότητα 9 (46 KB)

document Δεκαδικοί τετράδιο - Ενότητα 9 (12 KB)

document Αξιολόγηση - Ενότητα 11 (185 KB)

document Αριθμοί ως το 1 000 000 - Ενότητα 12 (14 KB)

document Πενταψήφιοι - Ενότητα 12 (53 KB)