Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών

pdf Η προπαίδεια. Παίζω και μαθαίνω την προπαίδεια. Παιχνίδια μαθηματικών της Δευτέρας και Τρίτης Δημοτικού. (1.46 MB)

pdf Προσθέσεις- Αφαιρέσεις διψήφιων αριθμών Για τα παιδιά της β΄ & γ΄ δημοτικού (8.16 MB)

pdf Επανάληψη Α΄ Ενότητας (182 KB)

pdf ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4 ΚΑΙ 5 (228 KB)

document Επανάληψη μέχρι τον πίνακα του 6 (88 KB)

document Αλυσίδες πράξεων (53 KB)

document Αριθμητική γραμμή (62 KB)

document Ενότητα 1 - Καρτέλα - Πινακάκι - Σχεδιάζω τον αριθμό (12 KB)

pdf Ενότητα 1 - Εξερευνώντας τους αριθμούς μέχρι το 1000 (218 KB)

pdf Ενότητα 1 - Μαθήματα 1 - 2 - Αριθμοί μέχρι το 1000 (243 KB)

pdf Eνότητα 1 - Μαθήματα 3 - 9 - Γνωρίζω τους τριψήφιους αριθμούς (260 KB)

pdf Eνότητα 1 - Μαθήματα 7 - 8 - Σύνθεση και Ανάλυση Αριθμών (Μάθημα 1ο) (225 KB)

pdf Eνότητα 1 - Μαθήματα 7 - 8 - Σύνθεση και Ανάλυση Αριθμών (Μάθημα 2ο) (266 KB)

document Ενότητα 1 - Επανάληψη (67 KB)

document Ενότητα 1 - Aξιολόγηση (50 KB)

pdf Επανάληψη στην πρόσθεση και αφαίρεση διψήφιων αριθμών - Ενότητα 2 (233 KB)

document Ενότητα 2 Πράξεις μέχρι το 100 (503 KB)

document Ενότητα 2 - Αξιολόγηση (1.34 MB)

document Ενότητα 3 - κλάσματα (511 KB)

document Ενότητα 3 - Αξιολόγηση (470 KB)

pdf 2η Αξιολόγηση πίνακες - Ενότητα 3 (71 KB)

document Ενότητα 3 - Μοτίβα 1 2 3 4 5 6 Αξιολόγηση (23 KB)

document Ενότητα 3 Πίνακες πολλαπλασιασμού 7 8 9 (79 KB)

document Μοτίβο 9 (40 KB)

document Ενότητα 4 - Αξιολόγηση (215 KB)

document Ενότητα 5 - Mικρή αξιόλογηση στους Πίνακες Πολλαπλασιασμού (97 KB)

pdf 1ο φυλλάδιο Γ΄ τάξης Επανάληψη ενότητες 1 6 (231 KB)

pdf 2ο φυλλάδιο Γ΄ τάξης Επανάληψη ενότητες 1 6 (497 KB)

pdf 3ο φυλλάδιο Γ΄ τάξης Επανάληψη ενότητες 1 6 (262 KB)

document Ενότητα 5 - Αξιολόγηση - Εμβαδόν περίμετρος (526 KB)

document Ενότητα 5 - Αξιολόγηση (455 KB)

document Ενότητα 5 - Επανάληψη (200 KB)

document Ενότητα 5 - Επανάληψη - εμβαδόν περίμετρος (118 KB)

document Παιχνίδι με κάρτες - Πολλαπλασιασμός - Διαίρεση 1 (30 KB)

document Παιχνίδι με κάρτες - Πολλαπλασιασμός - Διαίρεση 2 (32 KB)

document ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΙ ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ (168 KB)

document Ενότητα 6 - Αισθητοποίηση αριθμών μέχρι 10000 (854 KB)

pdf Ενότητα 6 - Αισθητοποίηση τετραψήφιων αριθμών (300 KB)

pdf Ενότητα 6 - Τετραψήφιοι αριθμοί (325 KB)

document Ενότητα 6 - Στρογγυλοποίηση (11 KB)

pdf Ενότητα 8 Πολλαπλασιασμός (822 KB)