Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών

ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ Α. ΠΟΛΗ*  

Στις 4/6/2020 το ΥΠΠΑΝ στην  εγκύκλιο¹ του με θέμα «Λειτουργία Θερινών Δημόσιων Σχολείων (Θ.Δ.Σ.) 2020» καλεί τους διευθυντές των σχολείων και το διοικητικό μηχανισμό του Υπουργείου σε κατεπείγουσες δράσεις για λειτουργία των Θ.Δ.Σ. τον Ιούλιο² του 2020. Εκ της εγκυκλίου προκύπτουν τα ακόλουθα ερωτήματα:

  1. Τόσο κατά την επαναλειτουργία των δημοτικών σχολείων (21/05/2020), όσο και κατά την επαναλειτουργία των νηπιαγωγείων ( 08/06/2020) δόθηκαν στους εκπαιδευτικούς υγειονομικά³  πρωτόκολλα για τον τρόπο επαναλειτουργίας . Θα δοθεί αντίστοιχο υγειονομικό πρωτόκολλο για το Θ.Δ.Σ. ;
  2. Ο Ανώτατος Αριθμός κατά τμήμα με βάση το υγειονομικό πρωτόκολλο των Δημοτικών Σχολείων την περίοδο 21/05/2020 έως 26/06/2020 είναι δώδεκα. Ποιος είναι ο αντίστοιχος αριθμός στα Θ.Δ.Σ.; Θα υπάρχει  περιορισμός του αριθμού των παιδιών ή τα Θερινά Δημόσια Σχολεία θα λειτουργούν με τμήματα των είκοσι πέντε μαθητών;
  3. Με βάση την εγκύκλιο που στάλθηκε, το Θ.Δ.Σ. μετατρέπεται φέτος από πρωινό σε προαιρετικό ολοήμερο. Στα πλαίσια αυτά ο ημερήσιος χρόνος λειτουργίας του αυξάνεται από 5 ½ ώρες σε 8  ½ ώρες την ημέρα (7:30 π.μ. – 4:00 μ.μ. ). Η παρατεταμένη παραμονή μαθητών, πέραν των οκτώ ωρών στην ίδια αίθουσα τον Ιούλιο δικαιολογείται με βάση ποιο υγειονομικό πρωτόκολλο;
  4. Δεδομένου ότι ο Ιούλιος είναι ο κατ’ εξοχή θερμός μήνας που παρατηρούνται καύσωνες και είναι αδύνατη η παρατεταμένη παραμονή των παιδιών στις σχολικές αυλές, πώς θα λειτουργήσουν τα Θ.Δ.Σ. ως ολοήμερα μέσα στον καύσωνα;
  5. Στα σαράντα ένα (41) δημοτικά και νηπιαγωγεία που θα λειτουργήσουν ως θερινά θα φοιτήσουν παιδιά από πεντακόσια και πλέον δημοτικά και νηπιαγωγεία απ’ όλη την ελεύθερη Κύπρο. Η ανάμειξη και ο παρατεταμένος συγχρωτισμός παιδιών από διαφορετικά σχολεία στον περιορισμένο χώρο μιας σχολικής αίθουσας δεν είναι δυνατόν να οδηγήσει σε αναζωπύρωση της πανδημίας; Ποια μέτρα θα ληφθούν για την αποφυγή ενός τέτοιου απευκταίου ενδεχομένου;
  6. Για το θερινό γεύμα των παιδιών που θα επιλέξουν να φοιτήσουν ως τις 4:00 μ.μ. η εγκύκλιος αναφέρει ότι «η μεταφορά φαγητού από το σπίτι απαγορεύεται» και ότι « οι γονείς θα πρέπει να προκαταβάλουν στους διευθύνοντες των Θ.Δ.Σ. το κόστος του γεύματος». Ποιος θα ελέγξει την ποιότητα και πώς θα διεκπεραιωθεί μια τέτοια δαιδαλώδης εργασία; Στα προαιρετικά Ολοήμερα η ευθύνη σίτισης ανήκε και στο Σύνδεσμο Γονέων. Ποιος έχει την ευθύνη ελέγχου ποιότητας στα Θερινά; Σε περίπτωση τροφικής δηλητηρίασης, κάτι όχι απίθανο στον καύσωνα του Ιούλη, ποιος έχει την ευθύνη;

Τα πιο πάνω ερωτήματα είναι καίρια και οι υπεύθυνοι του Υ.Π.Π.Α.Ν. πρέπει να δώσουν σαφείς απαντήσεις.

*Μέλος ΔΣ ΑΚΙΔΑ 2017 - 2020

Σημειώσεις

  1. Ypp10899, φάκελος 7.27.24
  2. Κατά τη φετινή χρονιά τα Θ.Δ.Σ. θα λειτουργήσουν συνολικά για 23 εργάσιμες μέρες, από την 1 η Ιουλίου μέχρι τις 31η Ιουλίου 2020
  3. Ypp10787, αρ. φακέλου 21.11.06.01, Υγειονομικό Πρωτόκολλο για τα Δημοτικά Σχολεία