Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών

ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ Α. ΠΟΛΗ*

Στην πρόσφατη εγκύκλιο με Θέμα: Λειτουργία Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης κατά το διήμερο 7-8 Ιανουαρίου 2021 ρητώς αναφέρεται ότι: «Την Πέμπτη 7 και Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021 αναστέλλεται η λειτουργία των απογευματινών προγραμμάτων των Προαιρετικών Ολοήμερων Δημοτικών και Ειδικών Σχολείων».Καθώς με το νέο διάταγμα της 8ης Ιανουαρίου 2021 τα Δημοτικά σχολεία θα μείνουν κλειστά ως το τέλος του Γενάρη, εύλογα προκύπτει το ερώτημα: Τι θα γίνουν οι εκατοντάδες αδιόριστοι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στα Προαιρετικά Ολοήμερα με καθεστώς αγοράς υπηρεσιών; Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα στήριξης που θα τους επιτρέψει να αναπληρώσουν το χαμένο τους εισόδημα; Να σημειώσουμε με έμφαση ότι όλος ο Ιανουάριος χάθηκε για τους εκπαιδευτικούς των Π.Ο.Σ. ενώ η επέκταση του lock down και το Φλεβάρη είναι ένα ενδεχόμενο που δεν μπορεί να αποκλειστεί πλήρως. Η ΠΟΕΔ πρέπει να θέσει το θέμα επιτακτικά στο ΥΠΠΑΝ. Να πιέσει ούτως ώστε οι συνάδελφοι μας αυτοί μην γίνουν παράπλευρες απώλειες της Πανδημίας του covid-19. Η πληρωμή των μεροκάματων των αδιόριστων εκπαιδευτικών των Π.Ο.Σ. αποτελεί αναγκαιότητα, αλλά και ίση μεταχείριση σε σχέση με άλλους επαγγελματίες των οποίων το χαμένο εισόδημα αναπληρώνεται μερικώς από το κράτος, όταν εξαναγκάζονται από τα διατάγματα της πανδημίας να μείνουν άνεργοι. Η ηγεσία της ΠΟΕΔ πρέπει να τάχιστα να ερευνήσει αν οι εκπαιδευτικοί των Π.Ο.Σ. εντάσσονται στα νέα μέτρα στήριξης που τα Υπουργεία Οικονομικών και εργασίας εξάγγειλαν στις 09/01/2020. Αν εντάσσονται να πληροφορήσει σχετικώς τους ενδιαφερόμενους, αν όχι να κάνει σχετικές παραστάσεις στο ΥΠΠΑΝ για ένταξη τους.Επιτέλους ας ενδιαφερθούμε, όχι μόνο για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση αλλά και για τους υποαπασχολούμενους συναδέλφους μας που αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης λόγω του covid-19.

*Μέλος ΑΚΙΔΑ