Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών

Μιχάλης Α. Πόλης μέλος ΔΣ ΑΚΙΔΑ 2017-2020.

Μείωση της αντιμισθίας από €19,53  ανά περίοδο των 40 λεπτών  το 2019, σε  €14 ευρώ την ώρα των 60 ευρώ για δασκάλους που θα απασχοληθούν το 2020 στο θερινό. Για τους διευθύνοντες η αντιμισθία φέτος πέφτει στα €16,71 την ώρα των 60 λεπτών, ενώ πέρσι ήταν €19,53  για την περίοδο των 40 λεπτών. Η καθαρή αμοιβή μετά τις κρατήσεις δεν θα υπερβαίνει τα €8 την ώρα για τους διορισμένους και τα €11,50 για τους αδιόριστους. Για να χρυσώσει το χάπι το ΥΠΠΑΝ αύξησε τις ώρες διδασκαλίας στο Θερινό από 12-16 περιόδους την εβδομάδα που ήταν το 2019 σε 21-22 ώρες ανά εβδομάδα φέτος. Η «πίτα» θα μοιραστεί σε λιγότερα άτομα φέτος τα οποία θα δουλέψουν περισσότερες ώρες για να κρατήσουν το συνολικό ύψος της αμοιβής τους στα περσινά επίπεδα. Είναι επίσης αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ενώ στην υγεία η κυβέρνηση δίνει αξιοσημείωτες αυξήσεις στους γιατρούς και τάζει διορισμούς στους νοσηλευτές, στην εκπαίδευση οι αδιόριστοι εξαναγκάζονται να εργάζονται με το καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών με μειωμένα ωρομίσθια. Αναλυτικά, η  κατάσταση  για όσους θα εργαστούν τον Ιούλιο στα θερινά  έχει ως ακολούθως:   

Στην εγκύκλιο¹ με Θέμα «Στελέχωση Θερινών Δημόσιων Σχολείων (Θ.Δ.Σ.) 2020» ρητώς αναφέρεται ότι:

 1. Οι εκπαιδευτικοί που θα απασχοληθούν στα Θ.Δ.Σ. θα απασχοληθούν συνολικά για 110,5 ώρες.
 2. Στις 110,5 ώρες συμπεριλαμβάνεται και χρόνος για υποχρεωτική διήμερη εκπαίδευση / επιμόρφωση². Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος των 110,5 ωρών θα μοιραστεί πιθανότατα σε 100,5 ώρες εργασίας και 10 ώρες επιμόρφωσης
 3. Η μισθοδοσία όλων των εκπαιδευτικών των Θ.Δ.Σ. θα ανέλθει συνολικά στα €1547 (μέγιστο ποσό για 110,5 ώρες εργασίας).
 4. Κάνοντας τη σχετική διαίρεση³ προκύπτει ότι η ακαθάριστη αποζημίωση εκπαιδευτικού ανά ώρα εργασίας στο θερινό σχολείο είναι €14 (Δεκατέσσερα Ευρώ ανά ώρα ακαθάριστα)
 5. Οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί των θερινών σχολείων θα πληρώσουν, ως αυτοτελώς εργαζόμενοι, 15,6% κοινωνικές ασφαλίσεις και 4% ΓΕΣΥ. Συνακόλουθα η καθαρή αμοιβή τους ανά ώρα εργασίας θα είναι €11,26. Η καθαρή αμοιβή των διορισμένων εκπαιδευτικών ανά ώρα θα είναι ακόμα μικρότερη, αφού θα πληρώσουν επιπλέον και φόρο εισοδήματος.
 6. Η εγκύκλιος αναφέρει ότι όσοι/ες εκπαιδευτικοί θα ασκούν χρέη Διευθύνοντα/ουσας των Θ.Δ.Σ. θα λάβουν επιπλέον επίδομα €300. Συνάγεται ότι η συνολική ακαθάριστη αμοιβή διευθύνοντα θα είναι €1847 για 110,5 ώρες εργασίας δηλαδή €16,71⁴ ανά ώρα.
 7. Διορισμένοι εκπαιδευτικοί Ειδικής Εκπαίδευσης που θα διοριστούν σε τμήματα με παιδιά που προέρχονται από Ειδικές Μονάδες, θα λάβουν επιπλέον επίδομα €150. Η μέση ωριαία αμοιβή τους θα είναι €15,36⁵
 8. Σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας κάποιος εκπαιδευτικός δουλέψει λιγότερες ώρες τότε οι απολαβές του θα μειωθούν ανάλογα⁶, ενώ τη χαμένη αμοιβή θα καρπωθεί ο εκπαιδευτικός που θα τον αναπληρώσει.

Κάθε πέρσι και καλύτερα

Στην αντίστοιχη περσινή εγκύκλιο⁷, που αφορούσε τη λειτουργία του Θερινού Σχολείου το 2019, ρητώς αναφερόταν ότι:

 1. Η αντιμισθία για την απασχόληση των μόνιμων και αδιόριστων εκπαιδευτικών θα είναι €19,53 ανά περίοδο διδασκαλίας ή διοίκησης.
 2. Μια περίοδος είναι σαράντα (40) λεπτά όμως μια ώρα εξήντα (60) λεπτά . Είναι λοιπόν φανερό ότι φέτος το ΥΠΠΑΝ πληρώνει €14 για 1,5 περιόδους διδασκαλίας δηλαδή €9,33 ανά περίοδο⁸ για απλούς εκπαιδευτικούς και €11,14⁹ ανά περίοδο για διευθύνοντες.
 3. Εκ της προηγούμενης παραγράφου συνάγεται ότι το 2020 η αντιμισθία απλού εκπαιδευτικού ανά περίοδο έχει μειωθεί από €19,53 που ήταν το 2019 σε €9,33. Η μείωση φτάνει τα €10,20 ανά περίοδο και  σε ποσοστό το 52,7%.
 4. Ομοίως συνάγεται ότι το 2020 η αντιμισθία διευθύνοντα θερινού ανά περίοδο έχει μειωθεί από €19,53 που ήταν το 2019 σε €11,14⁵ το 2020. Η μείωση φτάνει  το 43%.
 5. Το 2019 οι διευθύνοντες/ουσες παρείχαν υπηρεσίες για 16 περιόδους (14 περίοδοι διοικητικός και 2 περίοδοι διδακτικός χρόνος) ενώ, οι υπόλοιποι διορισμένοι εκπαιδευτικοί, 12 περιόδους (9 περίοδοι διοικητικός χρόνος - παιδονομία και 3 περίοδοι διδακτικός χρόνος). Οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί το 2019 παρείχαν υπηρεσίες για 15 περιόδους εβδομαδιαίως με βάση την σχετική εγκύκλιο.

Ερωτήματα

 1. Η απόφαση για μείωση της ωριαίας αποζημίωσης αποφασίστηκε μονομερώς από το ΥΠΠΑΝ ή έγιναν διαβουλεύσεις και υπήρξε συμφωνία ΥΠΠΑΝ-ΠΟΕΔ;
 2. Αν η απόφαση πάρθηκε μονομερώς από το ΥΠΠΑΝ ποια η θέση της ΠΟΕΔ επί τούτου; Θα αντιδράσουμε για να επανέλθουν τα ωρομίσθια στο επίπεδο του 2019 ή θα παραμείνουμε απαθείς;

Σημειώσεις

 1. Ypp10921, Φάκελος 7.27.24, ανάρτηση 05/06/2020
 2. Αν υποθέσουμε ότι η υποχρεωτική διήμερη επιμόρφωση καλύπτει δέκα (10) ώρες, απομένουν εκατό και μισή ώρες (100,5) εργασίας στο θερινό ανά εκπαιδευτικό. Αυτό αντιστοιχεί σε δεκαοχτώ (18) εργάσιμες ημέρες πρωινού σχολείου από 7:30 – 1:05. Κάθε εργαζόμενος εκπαιδευτικός θα εργάζεται πλήρες ωράριο 4 μέρες την εβδομάδα. ( 5 ώρες και 35 λεπτά = 335 λεπτά. 335 Χ 18 = 6030 λεπτά, και 6030:60 = 100,5 ώρες)
 3. 1547 : 110,5 = 14
 4. 1847:110,5= 16,71
 5. 1547+150 = 1697, 1697:110,5= 15,35
 6. Η μισθοδοσία όλων των εκπαιδευτικών των Θ.Δ.Σ. θα ανέλθει συνολικά στα €1.547 (μέγιστο ποσό για 110.5 ώρες εργασίας). Σε περίπτωση απουσίας τους, τότε θα τους γίνεται αναλογική μείωση
 7. Ypp9224, Φάκελος 7.27.24, ανάρτηση 21/05/2019
 8. 14 : 1,5 = 9,33
 9. 16,71 : 1,5 = 11,14