Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών

Άρθρα ειδικού ενδιαφέροντος

Μιχάλης Α. Πόλης μέλος ΔΣ ΑΚΙΔΑ 2017-2020.

Μείωση της αντιμισθίας από €19,53  ανά περίοδο των 40 λεπτών  το 2019, σε  €14 ευρώ την ώρα των 60 ευρώ για δασκάλους που θα απασχοληθούν το 2020 στο θερινό. Για τους διευθύνοντες η αντιμισθία φέτος πέφτει στα €16,71 την ώρα των 60 λεπτών, ενώ πέρσι ήταν €19,53  για την περίοδο των 40 λεπτών. Η καθαρή αμοιβή μετά τις κρατήσεις δεν θα υπερβαίνει τα €8 την ώρα για τους διορισμένους και τα €11,50 για τους αδιόριστους. Για να χρυσώσει το χάπι το ΥΠΠΑΝ αύξησε τις ώρες διδασκαλίας στο Θερινό από 12-16 περιόδους την εβδομάδα που ήταν το 2019 σε 21-22 ώρες ανά εβδομάδα φέτος. Η «πίτα» θα μοιραστεί σε λιγότερα άτομα φέτος τα οποία θα δουλέψουν περισσότερες ώρες για να κρατήσουν το συνολικό ύψος της αμοιβής τους στα περσινά επίπεδα. Είναι επίσης αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ενώ στην υγεία η κυβέρνηση δίνει αξιοσημείωτες αυξήσεις στους γιατρούς και τάζει διορισμούς στους νοσηλευτές, στην εκπαίδευση οι αδιόριστοι εξαναγκάζονται να εργάζονται με το καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών με μειωμένα ωρομίσθια. Αναλυτικά, η  κατάσταση  για όσους θα εργαστούν τον Ιούλιο στα θερινά  έχει ως ακολούθως:   

Στην εγκύκλιο¹ με Θέμα «Στελέχωση Θερινών Δημόσιων Σχολείων (Θ.Δ.Σ.) 2020» ρητώς αναφέρεται ότι:

 1. Οι εκπαιδευτικοί που θα απασχοληθούν στα Θ.Δ.Σ. θα απασχοληθούν συνολικά για 110,5 ώρες.
 2. Στις 110,5 ώρες συμπεριλαμβάνεται και χρόνος για υποχρεωτική διήμερη εκπαίδευση / επιμόρφωση². Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος των 110,5 ωρών θα μοιραστεί πιθανότατα σε 100,5 ώρες εργασίας και 10 ώρες επιμόρφωσης
 3. Η μισθοδοσία όλων των εκπαιδευτικών των Θ.Δ.Σ. θα ανέλθει συνολικά στα €1547 (μέγιστο ποσό για 110,5 ώρες εργασίας).
 4. Κάνοντας τη σχετική διαίρεση³ προκύπτει ότι η ακαθάριστη αποζημίωση εκπαιδευτικού ανά ώρα εργασίας στο θερινό σχολείο είναι €14 (Δεκατέσσερα Ευρώ ανά ώρα ακαθάριστα)
 5. Οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί των θερινών σχολείων θα πληρώσουν, ως αυτοτελώς εργαζόμενοι, 15,6% κοινωνικές ασφαλίσεις και 4% ΓΕΣΥ. Συνακόλουθα η καθαρή αμοιβή τους ανά ώρα εργασίας θα είναι €11,26. Η καθαρή αμοιβή των διορισμένων εκπαιδευτικών ανά ώρα θα είναι ακόμα μικρότερη, αφού θα πληρώσουν επιπλέον και φόρο εισοδήματος.
 6. Η εγκύκλιος αναφέρει ότι όσοι/ες εκπαιδευτικοί θα ασκούν χρέη Διευθύνοντα/ουσας των Θ.Δ.Σ. θα λάβουν επιπλέον επίδομα €300. Συνάγεται ότι η συνολική ακαθάριστη αμοιβή διευθύνοντα θα είναι €1847 για 110,5 ώρες εργασίας δηλαδή €16,71⁴ ανά ώρα.
 7. Διορισμένοι εκπαιδευτικοί Ειδικής Εκπαίδευσης που θα διοριστούν σε τμήματα με παιδιά που προέρχονται από Ειδικές Μονάδες, θα λάβουν επιπλέον επίδομα €150. Η μέση ωριαία αμοιβή τους θα είναι €15,36⁵
 8. Σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας κάποιος εκπαιδευτικός δουλέψει λιγότερες ώρες τότε οι απολαβές του θα μειωθούν ανάλογα⁶, ενώ τη χαμένη αμοιβή θα καρπωθεί ο εκπαιδευτικός που θα τον αναπληρώσει.

Κάθε πέρσι και καλύτερα

Στην αντίστοιχη περσινή εγκύκλιο⁷, που αφορούσε τη λειτουργία του Θερινού Σχολείου το 2019, ρητώς αναφερόταν ότι:

 1. Η αντιμισθία για την απασχόληση των μόνιμων και αδιόριστων εκπαιδευτικών θα είναι €19,53 ανά περίοδο διδασκαλίας ή διοίκησης.
 2. Μια περίοδος είναι σαράντα (40) λεπτά όμως μια ώρα εξήντα (60) λεπτά . Είναι λοιπόν φανερό ότι φέτος το ΥΠΠΑΝ πληρώνει €14 για 1,5 περιόδους διδασκαλίας δηλαδή €9,33 ανά περίοδο⁸ για απλούς εκπαιδευτικούς και €11,14⁹ ανά περίοδο για διευθύνοντες.
 3. Εκ της προηγούμενης παραγράφου συνάγεται ότι το 2020 η αντιμισθία απλού εκπαιδευτικού ανά περίοδο έχει μειωθεί από €19,53 που ήταν το 2019 σε €9,33. Η μείωση φτάνει τα €10,20 ανά περίοδο και  σε ποσοστό το 52,7%.
 4. Ομοίως συνάγεται ότι το 2020 η αντιμισθία διευθύνοντα θερινού ανά περίοδο έχει μειωθεί από €19,53 που ήταν το 2019 σε €11,14⁵ το 2020. Η μείωση φτάνει  το 43%.
 5. Το 2019 οι διευθύνοντες/ουσες παρείχαν υπηρεσίες για 16 περιόδους (14 περίοδοι διοικητικός και 2 περίοδοι διδακτικός χρόνος) ενώ, οι υπόλοιποι διορισμένοι εκπαιδευτικοί, 12 περιόδους (9 περίοδοι διοικητικός χρόνος - παιδονομία και 3 περίοδοι διδακτικός χρόνος). Οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί το 2019 παρείχαν υπηρεσίες για 15 περιόδους εβδομαδιαίως με βάση την σχετική εγκύκλιο.

Ερωτήματα

 1. Η απόφαση για μείωση της ωριαίας αποζημίωσης αποφασίστηκε μονομερώς από το ΥΠΠΑΝ ή έγιναν διαβουλεύσεις και υπήρξε συμφωνία ΥΠΠΑΝ-ΠΟΕΔ;
 2. Αν η απόφαση πάρθηκε μονομερώς από το ΥΠΠΑΝ ποια η θέση της ΠΟΕΔ επί τούτου; Θα αντιδράσουμε για να επανέλθουν τα ωρομίσθια στο επίπεδο του 2019 ή θα παραμείνουμε απαθείς;

Σημειώσεις

 1. Ypp10921, Φάκελος 7.27.24, ανάρτηση 05/06/2020
 2. Αν υποθέσουμε ότι η υποχρεωτική διήμερη επιμόρφωση καλύπτει δέκα (10) ώρες, απομένουν εκατό και μισή ώρες (100,5) εργασίας στο θερινό ανά εκπαιδευτικό. Αυτό αντιστοιχεί σε δεκαοχτώ (18) εργάσιμες ημέρες πρωινού σχολείου από 7:30 – 1:05. Κάθε εργαζόμενος εκπαιδευτικός θα εργάζεται πλήρες ωράριο 4 μέρες την εβδομάδα. ( 5 ώρες και 35 λεπτά = 335 λεπτά. 335 Χ 18 = 6030 λεπτά, και 6030:60 = 100,5 ώρες)
 3. 1547 : 110,5 = 14
 4. 1847:110,5= 16,71
 5. 1547+150 = 1697, 1697:110,5= 15,35
 6. Η μισθοδοσία όλων των εκπαιδευτικών των Θ.Δ.Σ. θα ανέλθει συνολικά στα €1.547 (μέγιστο ποσό για 110.5 ώρες εργασίας). Σε περίπτωση απουσίας τους, τότε θα τους γίνεται αναλογική μείωση
 7. Ypp9224, Φάκελος 7.27.24, ανάρτηση 21/05/2019
 8. 14 : 1,5 = 9,33
 9. 16,71 : 1,5 = 11,14

 1. Στο απαντητικό SMS που παίρνω κάθε μέρα αναγράφεται «Εγκρίνεται… ισχύει για εύλογο χρονικό διάστημα».
 • Τι σημαίνει εύλογο χρονικό διάστημα;
 • Ποιος το καθορίζει και με ποια κριτήρια; Εγώ ή ο αστυνομικός που θα με σταματήσει για έλεγχο;
 • Αν εγώ, για παράδειγμα, θεωρώ εύλογο χρονικό διάστημα για άσκηση τα 75 λεπτά και ο αστυνομικός τα 45 τι θα γίνει; Θα αποφύγω την καμπάνα των ∈300;

 

 1. Στο διάταγμα που εξέδωσε ο Υπουργός Υγείας το βράδυ της Πέμπτης (30/04/20), αναφέρεται ότι «κατ’ εξαίρεση μετακίνηση προσώπων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Εντύπου Β,  περιορίζεται σε τρεις φορές την ημέρα, με εξασφάλιση άδειας μέσω  μηνύματος SMS στον αριθμό 8998».

 

 • Υπάρχει άραγε κάποιο ηλεκτρονικό σύστημα που καταγράφει τις ώρες και τους λόγους εξόδου πολιτών κάθε φορά που αιτούμαστε κατ’ εξαίρεση μετακίνηση στον αριθμό 8998;
 • Δεν είναι παραβίαση της προσωπικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων των πολιτών το γεγονός ότι πρέπει να καταγράφεται ο λόγος εξόδου του καθενός από εμάς;
 • Δεν είναι άραγε αρκετό για την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας το γεγονός ότι από 4/5/2020  το  SMS μπορεί να περιορίσει τις εξόδους μας σε τρεις μόνο; 
 • Γιατί πρέπει ο «μεγάλος αδελφός» να γνωρίζει την ώρα που βγήκα για ψώνια ή για άσκηση, αν μπορεί να περιορίσει τις εξόδους μου σε τρεις;

 

 1. Στο ίδιο διάταγμα αναφέρεται ότι: «Απαγορεύεται η μετακίνηση προσώπων από τις 10.00 μ.μ., μέχρι τις 06.00 π.μ., πλην όσων κατέχουν το έντυπο Βεβαίωσης Κυκλοφορίας Εργαζομένου, Έντυπο Α…».
 • Γιατί ειδικά αυτές τις ώρες που έτσι κι’ αλλιώς οι περισσότεροι άνθρωποι κοιμούνται, απαγορεύεται καθολικά η κυκλοφορία;
 • Γιατί δεν ισχύουν απλώς τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν τις υπόλοιπες ώρες;
 • Αν προκύψει κάποια επείγουσα ανάγκη για λόγους υγείας η ώρα 11:00μ.μ. ή η ώρα 2:00 π.μ. ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη;

 

 1. Στο διάταγμα του Υπουργού Υγείας στις 30/04/2020 αναφέρεται ότι: «Επιτρέπεται η μετάβαση προσώπων σε άλλη Επαρχία, πέραν αυτής που μόνιμα διαμένουν (πρώτη κατοικία), για σκοπούς κολύμβησης» αλλά όμως «οι μόνιμα διαμένοντες κάτοικοι (πρώτη κατοικία) σε Επαρχίες εις τις οποίες έχουν πρόσβαση για κολύμπι στη θάλασσα, δεν δύνανται να μεταβούν σε άλλη Επαρχία για σκοπούς κολύμβησης»
 • Δεν αποτελεί αυτό διάκριση υπέρ των κατοίκων της πρωτεύουσας νοουμένου ότι μόνο οι Λευκωσιάτες μπορούν να πάνε σε όποια παραθαλάσσια επαρχία θέλουν για κολύμπι;
 • Η μετακίνηση στον υπεραστικό δρόμο από Λευκωσία προς Λεμεσό ή Λάρνακα δεν είναι από μόνη της ένας ευχάριστος περίπατος με το αυτοκίνητο, ένα προνόμιο για τους κατοίκους της Λευκωσίας που δεν το έχουμε οι υπόλοιποι;
 • Γιατί δεν αναγράφεται στο διάταγμα «επιτρέπεται η μετάβαση προσώπων στην πλησιέστερη παραθαλάσσια επαρχία, πέραν αυτής που μόνιμα διαμένουν» για σκοπούς ίσης μεταχείρισης με τους κατοίκους των άλλων επαρχιών;
 • Ο Λευκωσιάτης μπορεί να κάνει το μπάνιο του στην Λάρνακα, στη Λεμεσό, στην Αγία Νάπα ακόμα και στην Πάφο, ενώ οι κάτοικοι των άλλων πόλεων μόνο στην επαρχία διαμονής τους. Δεν αποτελεί αυτό άνιση μεταχείριση;

 

 1. Στο διάταγμα του Υπουργού Υγείας αναφέρεται ότι «επιτρέπεται η πρόσβαση σε πεζόδρομους και πεζόδρομους εντός πάρκων μόνο για σκοπούς ατομικής άθλησης».
 • Τι γίνεται με τα μονοπάτια μελέτης της φύσης εντός των κρατικών δασών; Να υποθέσουμε εύλογα ότι «επιτρέπεται η πρόσβαση στο κρατικό δάσος  μόνο για σκοπούς ατομικής άθλησης»;
 • Το γεγονός ότι τα κρατικά δάση δεν αναφέρονται ρητά στον κατάλογο των χώρων που απαγορεύεται η πρόσβαση, μπορεί εύλογα να ερμηνευτεί ότι επιτρέπεται η πρόσβαση σε αυτά;

 

 1. Στο διάταγμα του Υπουργού, αναφορικά με τις κατ’ εξαίρεση επιτρεπόμενες μετακινήσεις αναφέρεται ότι: « Έγγραφη δήλωση κατ’ εξαίρεση μετακίνησης προσώπων που εμπίπτουν στις πρόνοιες του Εντύπου Β, χρησιμοποιείται μόνο από πρόσωπα άνω των 65 ετών»
 • Να υποθέσουμε εύλογα ότι ένα άτομο άνω των 65 ετών που χρησιμοποιεί έγγραφη δήλωση κατ’ εξαίρεση μετακίνησης ( έντυπο Β ) απαγορεύεται να χρησιμοποιήσει μήνυμα SMS για τις μετακινήσεις του;
 • Αν η απάντηση στο πιο πάνω ερώτημα είναι ότι επιτρέπεται να χρησιμοποιούν και τα SMS δεν είναι  φανερό ότι δημιουργείται διάκριση υπέρ των ενηλίκων ηλικίας άνω των 65;
 • Αν ένα άτομο 65 ετών χρησιμοποιήσει τρία έγγραφα Β την ίδια ημέρα και ακολούθως τρία SMS μπορεί κάποιος να ελέγξει την παρανομία του;
 • Τα μηνύματα που στέλνουμε στο 8998 για σκοπούς κατ’ εξαίρεση μετακίνησης καταγράφονται, εξ’ ου και τέταρτο αίτημα θα απορρίπτεται. Τα αιτήματα που γίνονται με έγγραφη δήλωση εντύπου Β ποιος τα καταγράφει;
 • Ας υποθέσουμε εύλογα ότι το 1% των πολιτών κάτω των 65 ετών δεν έχουν κινητό για διάφορους λόγους ( το έχουν χάσει, δεν έχουν κινητό εκ πεποιθήσεως, είναι πολύ φτωχοί κλπ.) Όλοι αυτοί οι άνθρωποι πώς θα μετακινούνται;

 

 1. Στο διάταγμα γράφεται πώς: «Επιτρέπεται η ατομική προσευχή σε εκκλησίες, τεμένη και άλλους θρησκευτικούς χώρους λατρείας, εκτός των ωρών που θα τελούνται θρησκευτικές τελετές (π.χ. Θεία Λειτουργία) και νοουμένου ότι, εντός του χώρου θρησκευτικής λατρείας δεν παρευρίσκονται πέραν των 10 ατόμων»
 • Δεδομένου ότι το μέγεθος κάθε ναού είναι διαφορετικό δεν θα έπρεπε ο αριθμός των ατόμων που επιτρέπεται να μπουν στο ναό για προσκύνημα να ήταν ανάλογος του εμβαδού του εσωτερικού χώρου κάθε ναού;
 • Με βάση πιο επιστημονικό λόγο καθορίστηκε ο ανώτατος αριθμός προσκυνητών που βρίσκονται ταυτόχρονα στον ναό να είναι δέκα και όχι εννιά ή έντεκα;

 

 Μιχάλης Α. Πόλης εκπαιδευτικός