Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών

Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 9 Φεβρουαρίου 2022, για εξομοίωση των αδειών ανάπαυσης και ασθενείας ανάμεσα στους συναδέλφους αορίστου χρόνου και τους μόνιμους εκπαιδευτικούς, είναι μια πολύ θετική εξέλιξη και αποκαθιστά μια αδικία εις βάρος αυτής της μεγάλης μερίδας συναδέλφων.

Είναι κάτι που ως Κίνηση είχαμε αναδείξει και είχαμε απαιτήσει να τροχοδρομηθεί προς επίλυση και αποτελούσε και πάγια θέση της ΠΟΕΔ και στόχο προς διεκδίκηση. Εξάλλου, είχε αναδειχθεί πως η συγκεκριμένη ρύθμιση επιβαλλόταν να υιοθετηθεί, μιας και κάτι ανάλογο ίσχυε για την υπόλοιπη δημόσια υπηρεσία από το 2018.

Την ίδια ώρα ζητούμε επιτακτικά από την Επίσημη Πλευρά, να προωθηθούν προς επίλυση και τα άλλα χρόνια προβλήματα που απασχολούν τους συναδέλφους που εργάζονται ως εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου ή ως συμβασιούχοι.  Ανάμεσα σε άλλα διεκδικούμε αύξηση των μόνιμων οργανικών θέσεων για μονιμοποίησή μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών ορισμένου και αορίστου χρόνου, ενεργοποίηση των μονάδων μετάθεσης των συμβασιούχων αορίστου και ορισμένου χρόνου και καθορισμό ξεκάθαρων κριτηρίων ως προς την προτεραιότητα διορισμού τους, βελτίωση των αντίστοιχων αδειών των συμβασιούχων εκπαιδευτικών κ.ά. Παράλληλα, απαιτούμε άμεσα διευκρινίσεις από τους αρμόδιους για τον τρόπο επαναδιορισμού των αορίστου συναδέλφων μετά το 2027.

Υπενθυμίζουμε επίσης πως εκκρεμεί η άμεση έναρξη του διαλόγου για τους όρους εργασίας των αντικαταστατών, την επαγγελματική τους διασφάλιση και μετά το 2027, την εφαρμογή της δεξαμενής αντικαταστατών, την εργοδότησή τους με πλήρες ωράριο κλπ.

Η διαχρονική απροθυμία της Επίσημης Πλευράς για θεσμικό διάλογο και προώθηση πολιτικών που να διασφαλίζουν αξιοπρεπή και δίκαιη εργασία για τους έκτακτους συναδέλφους, έχει οδηγήσει στο να έχουν μαζευτεί πολλά κεφαλαιώδη ζητήματα, που δημιουργούν εκπαιδευτικούς πολλών και διαφορετικών ταχυτήτων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τα ζητήματα αυτά απαιτούν άμεση επίλυση. Καλούμε το ΥΠΠΑΝ να ενεργοποιήσει τις θεσμοθετημένες διαδικασίες διαλόγου τάχιστα, με στόχο την προώθηση ουσιαστικών λύσεων, που θα διασφαλίζουν τη δικαιοσύνη και την ισονομία.