Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών

Από την αρχή της φετινής σχολικής χρονιάς έχει καταγραφεί και έχει αναδειχθεί το σοβαρό πρόβλημα που προκύπτει με τον πολύ μεγάλο αριθμό αδιάθετων αντικαταστάσεων, που συνεπακόλουθα δημιουργεί σωρεία σοβαρών προβλημάτων στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων. Το πρόβλημα παρατηρήθηκε και κατά την περσινή σχολική χρονιά σε πολύ μεγάλο βαθμό, με τα σχολεία και τους συναδέλφους να επιβαρύνονται σημαντικά. Δυστυχώς, η Επίσημη Πλευρά δεν μερίμνησε ώστε να λυθεί ουσιαστικά το πρόβλημα και να βοηθηθούν τα σχολεία να λειτουργήσουν απρόσκοπτα, προσμετρώντας τις ιδιαίτερες συνθήκες λόγω της πανδημίας και της αναπόφευκτης απουσίας εκπαιδευτικών. Τις δε τελευταίες μέρες, διαβάζουμε στον Τύπο αναφορές, πως ευθύνη για τα προβλήματα που υπάρχουν έχουν οι ίδιοι οι αντικαταστάτες.

Η Α.Κί.ΔΑ παρακολουθεί στενά το όλο ζήτημα και καταγράφει πως όντως υπάρχει τεράστιο πρόβλημα σε σχέση με το κεφάλαιο των αντικαταστάσεων. Αυτό επηρεάζει τους συναδέλφους και τα σχολεία τόσο ως προς την ομαλή τους λειτουργία όσο και σε θέματα ασφάλειας.

Είναι παράδοξο όμως, σε μια τέτοια δύσκολη περίοδο να υπάρχουν ισχυρισμοί πως αυτοί οι άνθρωποι προτιμούν να μένουν απλήρωτοι παρά να εργάζονται, αφού παρά τις δύσκολες εργασιακές συνθήκες με το καθεστώς του αντικαταστάτη, έστω και προσωρινά, εξασφαλίζουν έναν αξιοπρεπή μισθό για να επιβιώσουν. Το πρόβλημα εστιάζεται αλλού! Έχει επισημανθεί και αναδειχθεί πολλάκις, πως αυτή η μερίδα συναδέλφων εργάζεται με απαράδεκτους έως και ανύπαρκτους εργασιακούς όρους. Ακόμη, η επέκταση της πρακτικής μερικής απασχόλησης αδιόριστων εκπαιδευτικών στα ΔΡΑΣΕ, ΠΟΣ και άλλα προγράμματα, προφανώς δεν τους επιτρέπει να εργαστούν και σε αντικαταστάσεις. Την ίδια ώρα υπάρχουν και πολλά άλλα χρονίζοντα προβλήματα που τους αφορούν και που παραμένουν άλυτα.

Σαφέστατα μέρος του προβλήματος, είναι η κωλυσιεργία της Επίσημης Πλευράς να προσέλθει σε ένα ουσιαστικό διάλογο για να τροχοδρομηθούν άμεσες λύσεις για τους αντικαταστάτες και τις αντικαταστάσεις. Είναι δε η ώρα, να εξεταστεί άμεσα και να εφαρμοστεί τάχιστα, το πάγιο αίτημα της ΠΟΕΔ για τη δεξαμενή αντικαταστατών, καλύπτοντας τις ολιγοήμερες αντικαταστάσεις.

Η ΑΚΙΔΑ έχει εγγράψει το θέμα στο ΔΣ ΠΟΕΔ, για διεξοδική συζήτηση, με στόχο να βρεθούν λύσεις άμεσα. Δηλώνουμε την ετοιμότητά μας να καταθέσουμε εισηγήσεις που θα αμβλύνουν τα προβλήματα που υπάρχουν και που θα οδηγήσουν σε ουσιαστικές λύσεις, προς όφελος των παιδιών, των σχολείων και των συναδέλφων.