Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών

Εδώ και δύο χρόνια, τρεις σχολικές χρονιές οι δάσκαλοι στα Δημοτικά Σχολεία, οι νηπιαγωγοί στα Δημόσια Νηπιαγωγεία, οι ειδικοί εκπαιδευτικοί σηκώνουν το βάρος της αποκωδικοποίησης των ασαφειών, της εξισορρόπησης των αντιφάσεων και της συγκεκριμενοποίησης των γενικολογιών που χαρακτηρίζουν τις αποφάσεις και οδηγίες του ΥΠΠΑΝ με στόχο την προσφορά μιας όσο το δυνατό πιο αρμονικής σχολικής καθημερινότητας στα παιδιά.

Εδώ και δύο χρόνια, τρεις συνεχόμενες σχολικές χρονιές οι δάσκαλοι στα Δημοτικά Σχολεία, οι νηπιαγωγοί στα Δημόσια Νηπιαγωγεία, οι ειδικοί εκπαιδευτικοί  αγωνίζονται να καλύψουν τις ελλείψεις στον εξοπλισμό, τις κενές περιεχομένου εξαγγελίες και τα κενά στις κτιριακές εγκαταστάσεις, που συνιστούν τροχοπέδη στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου στο δυσχερές κλίμα της πανδημίας.

Συμπαραστάτες τους σε αυτή την υπερπροσπάθεια υπήρξαν οι Σύνδεσμοι Γονέων των σχολείων, που αθόρυβα αλλά ουσιαστικά, ο κάθε Σύνδεσμος στο μέτρο των δυνατοτήτων του, συνέδραμαν και στήριξαν τα σχολεία την ώρα που το ΥΠΠΑΝ εξάγγελλε έργα χωρίς να βλέπουμε την υλοποίηση τους στην ώρα που χρειαζόταν αυτά να υλοποιηθούν.

Σήμερα, 28 Νοεμβρίου 2021, μετά τις νέες αποφάσεις τα Δημοτικά Σχολεία καλούνται να διαχειριστούν μια νέα κατάσταση. Δε θα σταθούμε στο πώς αυτή διαμορφώνεται, είναι πολύ εύγλωττη η εικόνα μέσα στα ΜΜΕ και στα ΜΚΔ.

Ως Α.Κί.ΔΑ. με σαφήνεια σημειώνουμε τα πιο κάτω:

  1. Σε καμιά περίπτωση οι Διευθύνσεις και οι δάσκαλοι των Δημοτικών Σχολείων δεν είναι υπεύθυνοι για τις αποφάσεις και τα διατάγματα. Καλούνται όμως να τα εφαρμόσουν.
  2. Δε δικαιολογείται απέναντι τους κανένας προπηλακισμός και καμιά επίθεση.
  3. Είναι αυτοί που θα πρέπει να μεριμνήσουν να καταστήσουν την καθημερινότητα μέσα στο σχολείο υποφερτή και παραγωγική αλλά και ευχάριστη και χαρούμενη για όλους και κυρίως για τα παιδιά.

Ως εκ τούτου, η Α.Κί.ΔΑ. ζητά:

  1. Σύγκληση άμεσα του ΔΣ της ΠΟΕΔ για λήψη προληπτικών αποφάσεων έμπρακτης στήριξής των Μελών της: Σε περίπτωση που Μέλη της σε οποιαδήποτε σχολική μονάδα δεχθούν επίθεση, παρεμβαίνει η ΠΟΕΔ στον συγκεκριμένο χώρο, συγκαλεί γενική συνέλευση του Διδασκαλικού Συλλόγου, αξιολογεί την κατάσταση και λαμβάνει αποφάσεις που θα αφορούν στην προάσπιση της αξιοπρέπειας και την ασφάλειας του εκπαιδευτικού αλλά και της αρμονικής λειτουργιάς του σχολείου. Κανένα μέτρο προς αυτή την κατεύθυνση δε θα πρέπει να αποκλείεται.
  2. Η ΠΟΕΔ να απαιτήσει από το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Υγείας να αναλάβουν τη διαχείριση της υλοποίησης των αποφάσεων, διαταγμάτων και εγκυκλίων ως προς τις υποχρεώσεις των πολιτών έναντι τους. Οι δάσκαλοι είναι υπεύθυνοι για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και τη διδασκαλία, όχι να αντιπαρατίθενται με γονείς και παιδιά για την εφαρμογή των διαταγμάτων.
  3. Από το ΥΠΠΑΝ και το Υπουργείο Υγείας να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί ώστε τα σχολεία να υποδεχθούν τα παιδιά από τη Δευτέρα με ηρεμία και ασφάλεια, για να μπορέσουν να τους προσφέρουν αυτά που δικαιούνται στην ολότητά τους.

Τέλος η Α.Κί.ΔΑ. προσκαλεί τόσο τους γονείς σε κάθε σχολείο όσο και την επίσημη οργάνωση τους, την Παγκύπρια Συνομοσπονδία Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία για να λειτουργήσουν τα σχολεία ομαλά και να στηρίξουν τον εκπαιδευτικό στο έργο του προς όφελος των παιδιών τους.

Είναι ξεκάθαρο για την Α.Κί.ΔΑ. ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό οι οποιοιδήποτε αρμόδιοι να κρύβονται πίσω από αξιώματα, γραφεία και πληκτρολόγια και να αφήνουν τους δασκάλους να αναλάβουν ευθύνη που δεν τους αναλογεί.