Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών

H Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών (ΑΚΙΔΑ) διεξήλθε μελέτη των ζητημάτων της Προδημοτικής Εκπαίδευσης μέσα από τη συνεχή επαφή που με τις συναδέλφους νηπιαγωγούς έχει αδιάλειπτα και κατέγραψε σειρά σοβαρών ζητημάτων που η Προδημοτική Εκπαίδευση και οι λειτουργοί της αντιμετωπίζουν.

Η μελέτη αυτή συγκυριακά συμπίπτει με τη συμφωνία της Κυπριακής Δημοκρατίας και την Ευρωπαϊκή Ένωση για το Σχέδιο Ανάκαμψης και Σταθερότητας που αφορά την Κύπρο. Διαπιστώνεται ότι στο Σχέδιο υπάρχει Κεφάλαιο για την επέκταση της Υποχρεωτικής Προδημοτικής Εκπαίδευσης με πλήρη σχεδιασμό και συγκεκριμένες ενέργειες. Σε ό, τι μας αφορά σημειώνουμε πως αυτός ο Σχεδιασμός (α) ολοκληρώθηκε, υποβλήθηκε και εγκρίθηκε χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε διαβούλευση με τη Συντεχνία μας, (β) περιλαμβάνει στοιχεία με τα οποία διαφωνούμε ή παραλείπει ενέργειες, τις οποίες θεωρούμε το Κυπριακό Κράτος οφείλει και πρέπει να αναλάβει.

Ως εκ τούτου το κρίσιμο αυτό ζήτημα στον παρόντα χρόνο συνιστά αναμφίβολα επιβεβλημένη προτεραιότητα για την ΠΟΕΔ και καλείται να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες.

Πέραν αυτού καταγράφεται και μια σειρά ζητημάτων, που σίγουρα δεν είναι η πρώτη φορά που τίθενται ενώπιον του ΥΠΠΑΝ αλλά η πολιτική αντιμετώπιση της Προδημοτικής Εκπαίδευσης από πλευράς της Πολιτείας μετά την επίσημη απόφαση για Δημόσια και Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση το 2004 κάθε άλλο παρά αναγνώρισε και ικανοποίησε τις ανάγκες λειτουργίας των νηπιαγωγείων σε όλο τα εύρος της.

Το φάσμα των ζητημάτων που εδώ και χρόνια καταγράφονται, επισημαίνονται και περιμένουν τη λύση τους καθίστανται ολοένα και πιο έντονα ζητούμενα με την πάροδο του χρόνου, μέσα από την οποία παρατηρείται τόσο από το ΥΠΠΑΝ όσο και από τις Σχολικές Εφορείες μειωμένο ενδιαφέρον και βούληση για διόρθωση στρεβλώσεων, συμπλήρωση ελλειμμάτων και ορθολογιστική απάντηση στις ανάγκες των παιδιών, των σχολείων και των λειτουργών της Δημόσιας Προδημοτικής Εκπαίδευσης.

Αναλυτικά θα παρουσιαστούν με σχετικές δημοσιεύσεις στη συνέχεια και αφορούν, ανάμεσα σε άλλα, στη διοικητική υποστήριξη του Δημόσιου Νηπιαγωγείου, στην αναγκαία αύξηση γραμματειακού και βοηθητικού προσωπικού, αναδιάρθρωση του τακτικού προϋπολογισμού, εκπαιδευτική υποστήριξη με Συμβούλους, Αναλυτικά Προγράμματα και Εκπαιδευτικό Υλικό, βελτίωση της κτηριακής και υλικοτεχνικής υποδομής, αύξηση των οργανικών θέσεων νηπιαγωγών και διευθυντικού προσωπικού.

Η Α.Κί.ΔΑ. εισηγείται όπως το Δ.Σ. της ΠΟΕΔ, αναφορικά με το κεφάλαιο Προδημοτική Εκπαίδευση στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Σταθερότητας για την Κύπρο:

  1. Επικρίνει με δημόσια ανακοίνωσή του το ΥΠΠΑΝ ότι διαμόρφωσε τη σχετική με την Προδημοτική Εκπαίδευση πολιτική χωρίς καμιά διαβούλευση με την ΠΟΕΔ και τους Οργανωμένους Γονείς,
  2. Αναπτύξει μέτωπο συνεργασίας με τους Οργανωμένους Γονείς των Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων για προάσπιση της Δημόσιας Προδημοτικής Εκπαίδευσης,
  3. Καταθέσει γραπτώς στη συνάντηση της 27ης Οκτωβρίου 2021, την οποία συγκάλεσε ο ΥΠΠΑΝ με στόχο την παρουσίαση του Σχεδίου Μεταρρύθμισης της Προδημοτικής Εκπαίδευσης, την αντίθεση της με τη συγκεκριμένη πολιτική,
  4. Ζητήσει εγγράφως και άμεσα από την Επίσημη Πλευρά διάλογο επί του Κεφαλαίου στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Σταθερότητας για την Κύπρο που αφορά στη Μεταρρύθμιση της Προδημοτικής Εκπαίδευσης με στόχο την αναθεώρηση της στρατηγικής και την ενίσχυση των μέτρων που αφορούν στη Δημόσια Προδημοτική Εκπαίδευση.

Η Α.Κί.ΔΑ., επίσης, εισηγείται όπως το ΔΣ της Οργάνωσης:

  1. χαρτογραφήσει το φάσμα των ζητημάτων που η Προδημοτική Εκπαίδευση αντιμετωπίζει,
  2. ζητήσει άμεσα δομημένο, σε σχέση με χρονοδιαγράμματα και περιεχόμενο, διάλογο με την Επίσημη Πλευρά με σκοπό να αλλάξει προς όφελος των παιδιών, των εκπαιδευτικών και του Δημόσιου Σχολείου η υφιστάμενη πολιτική για την Προδημοτική Εκπαίδευση».