Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών

Η αγορά υπηρεσιών στο Δημόσιο Σχολείο εισήχθη από το 2010 με επίκληση των προνοιών για απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, τότε που το ΥΠΠ ίδρυσε το ΙΔΑΒΕΠ (Ίδρυμα Απογευματινών και Βραδινών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων).

Έκτοτε διευρύνεται, ιδιαίτερα μετά τις κυβερνητικές αποφάσεις του 2013 και καλύπτει τομείς του Δημόσιου Σχολείου που επιβάλλεται να ανήκουν στο εργασιακό πλαίσιο των Ετήσιων Συμβάσεων και των οργανικών θέσεων.

Η εργοδοτική πλευρά, επικαλούμενη συνεχώς πρόνοιες των Συγχρηματοδοτήσεων, εκμεταλλεύεται ολοένα και περισσότερο τους άνεργους εκπαιδευτικούς και την επιστημονική τους κατάρτιση δίνοντας αμοιβές ψίχουλα, αφήνοντας τους ανασφάλιστους και χωρίς εισοδήματα για τον μισό περίπου χρόνο.

Ταυτόχρονο η διεύρυνση του συγκεκριμένου μέτρου στα σχολείαα ΔραΣΕ και το χρονικό πλαίσιο εργασίας των απασχόλησης των εκπαιδευτικών στερεί από τα παιδιά το 20% του διδακτικού χρόνου που δικαιούνται, δημιουργώντας αφενός εκπαιδευτικά και μαθησιακά ελλείμματα, αφετέρου σοβαρό πλήγμα στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

Η αμοιβή ψίχουλα συνυπολογιζόμενη με τη μη αναγνώριση της υπηρεσίας, με την υποχρέωση των εργαζομένων να μεριμνούν αφ’ εαυτών για ασφαλιστική κάλυψη και με την απώλεια εισοδήματος για οποιαδήποτε απουσία, ακόμα και για λόγους υγείας, καταδεικνύει την εργοδοτική αναλγησία.

Αυτή η κατάσταση, δε, γεννά την αβεβαιότητα σε όλα τα επίπεδα, ήτοι για τη βιοτική μέριμνα και το επαγγελματικό μέλλον των εκπαιδευτικών, τη σταθερότητα προσωπικού στα σχολεία και το συνεκτικό της διδασκαλίας και παροχής αγωγής στα παιδιά.

Είναι γι’ αυτό τον λόγο που στη Γενική Συνέλευση ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ της ΠΟΕΔ θα πρέπει να δώσουν το παρόν του και να ενισχύσουν την Οργάνωση στη διεκδίκηση της ανατροπής αυτής της πολιτικής υπερψηφίζοντας την εξουσιοδότηση για λήψη μέτρων αντίδρασης.