Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών

Τα θέματα που αφορούν στους αντικαταστάτες και τις αντικαταστάσεις, ταλαιπωρούν για δεκαετίες και επηρεάζουν αρνητικά τόσο τους συναδέλφους αντικαταστάτες όσο και τα ίδια τα σχολεία. Είναι σαφές πως η Επίσημη Πλευρά δεν πέτυχε να λύσει τα θέματα αυτά, αποφασιστικά και δίκαια, με αποτέλεσμα τα προβλήματα χρόνο με τον χρόνο να οξύνονται επιβαρύνοντας την ήδη δύσκολη καθημερινότητα των σχολείων. Ειδικά τον τελευταίο χρόνο, λόγω της πανδημίας, τα προβλήματα με τις αυξημένες και δικαιολογημένες απουσίες εκπαιδευτικών δημιουργούν τεράστια κενά στις αναπληρώσεις, τα οποία έχουν κυριολεκτικά γονατίσει τα σχολεία.

Έχει αναφερθεί επανειλημμένα, πως οι αντικαταστάτες εργάζονται χωρίς όρους εργασίας, χωρίς άδειες απουσίας ή ασθενείας και γενικότερα χωρίς ένα θεσμοθετημένο πλαίσιο που να καθορίζει τα δικαιώματά τους. Παρά τον εκσυγχρονισμό που έγινε, η διαδικασία διορισμού αντικαταστατών, χρήζει περαιτέρω βελτιώσεων, ώστε οι ανάγκες των σχολείων από τον επόμενο Σεπτέμβρη να καλύπτονται στην ολότητά τους. Αξίζει να σημειωθεί, πως κατά τη φετινή σχολική χρονιά, με τα αυστηρά πρωτόκολλα αυτοπεριορισμού που εφαρμόζονται, η Πολιτεία απέτυχε να εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων και να εξεύρει λύσεις ή και κίνητρα, έτσι ώστε να διατίθενται όλες οι αντικαταστάσεις.

Ταυτόχρονα, υπάρχουν άλυτα θέματα που αφορούν στους συμβασιούχους και εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου. Επιβάλλεται η δικαιότερη αντιμετώπισή τους, στα πλαίσια της ισονομίας.

Ως Α.Κί.ΔΑ έχουμε έντονη άποψη πως τα εργασιακά ζητήματα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο θεσμικού και δομημένου διαλόγου, στο κατεξοχήν όργανο, τη ΜΕΠΕΥ (Μικτή Επιτροπή Προσωπικού Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας). Εξάλλου, το θέμα των όρων υπηρεσίας των αντικαταστατών, συμβασιούχων και εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου, είναι ήδη εγγεγραμμένο για συζήτηση στη ΜΕΠΕΥ από το 2018 και δυστυχώς δεν υπήρξε καμία θετική ανταπόκριση από την Επίσημη Πλευρά. Θεωρούμε πως τα θέματα των αντικαταστατών και των αντικαταστάσεων, αλλά και τα θέματα των συμβασιούχων και εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου, επιβάλλεται να συζητηθούν άμεσα στη ΜΕΠΕΥ και να δοθούν επιτέλους οριστικές λύσεις. Για τον λόγο αυτό καλούμε την Επίσημη Πλευρά να ενεργοποιήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση την ενδεδειγμένη διαδικασία θεσμικού διαλόγου έτσι ώστε να προκύψει μια δίκαιη και ορθολογική επίλυση των προβλημάτων που υπάρχουν. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔ να εξετάσει τη λήψη μέτρων τα οποία θα πιέσουν προς αυτή την κατεύθυνση.