Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών

 

Η Κυβερνητική Πλευρά σε συνέργεια, αυτή τη φορά, με την Αρχιεπισκοπή, Δήμο Λευκωσίας και το Πανεπιστήμιο Κύπρου, επέδειξαν πρόσωπο πολιτικής και κοινωνικής αναλγησίας. Ενδεχομένως για πολλούς κριτικούς αναγνώστες της πραγματικότητας της Κύπρου μας των τελευταίων δεκαετιών αυτό που τεκταίνεται να μην είναι ούτε νέο ούτε κι έκπληξη να προκαλεί, προφανώς.

Αυτή τη φορά θύμα ή λεία, ο καθένας διαλέγει αυτό που νομίζει ότι τον εκφράζει πιο πολύ, της νοοτροπίας του Καλοκαιριού του 2018 εν έτη 2021 είναι το Δημοτικό Σχολείο Φανερωμένης.  Όχι, όμως, απλά το κτήριο, κυρίως ο κόσμος του, η σχολική κοινωνία του.

Παραγνωρίζοντας κάθε έννοια δημοκρατικότητας και θεσμών διαλόγου αλλά και διαφάνειας, Υπουργός Οικονομικών, Αρχιεπίσκοπος, Δήμαρχος Λευκωσίας και Πρύτανης Πανεπιστημίου Κύπρου προχώρησαν σε συμφωνία να κλείσουν το σχολείο και το κτήριο να παραχωρηθεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Φαίνεται ότι η δημοκρατική διαχείριση που το θέμα έτυχε πριν από περίπου έξι χρόνια, κατά την οποία ανακόπηκε η πορεία διάλυσης του σχολείου, ανάγκασε τους Φορείς αυτή τη φορά να κινηθούν μακριά από το Φως.

Είναι ξεκάθαρο ότι ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας οφείλει:

  1. Να ενημερώσει άμεσα τους άμεσα ενδιαφερόμενους, παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικούς αλλά και τοπική κοινωνία για το σκεπτικό του κλεισίματος του σχολείου.
  2. Να εντάξει το όλο ζήτημα στον θεσμικό Κοινωνικό Διάλογο κι εκεί να κριθεί η ορθότητα ή όχι της πολιτικής αυτής σκέψης.
  3. Να παρουσιάσει ολοκληρωμένο σχέδιο για τη μεταστέγαση των παιδιών του σχολείου και τη μεταφορά τους στο νέο σχολείο, εάν κι εφόσον αυτό τελικά οριστικοποιηθεί, ως παράμετρο μια συνολικής διαχείρισης του ευαίσθητου θέματος της εκπαίδευσης των παιδιών της περιοχής.

Πρόσθετα, η Πολιτεία οφείλει να αποδείξει τεκμηριωμένα πως η προώθηση του κλεισίματος του σχολείου συνιστά πραγματικά όφελος για την κοινωνία και όχι απλά μια κίνηση που υπηρετεί αλλότρια συμφέροντα, άποψη που άρχισε εύλογα να δημιουργείται.

Η Α.Κί.ΔΑ. καλεί την ΠΟΕΔ, τους Οργανωμένους Γονείς Δημοτικής, Μέσης και Προδημοτικής, τη Σχολική Εφορεία Λευκωσίας, τα Κόμματα και το ΥΠΠΑΝ όπως αναζητήσουν την καταλληλότερη διαχείριση του όλου ζητήματος και κυρίως εκείνη τη διαχείριση που δε θα θυματοποιεί παιδιά και γονείς.