Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών

Επαναλαμβάνεται το ίδιο σκηνικό: Αργοπορία, αδικαιολόγητη παντελώς, στο να δοθούν τα πλαίσια λειτουργίας των σχολείων με την επάνοδο από τις θερινές διακοπές, ταυτόχρονα παραγνώριση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της Προδημοτικής Εκπαίδευσης.

Οι νηπιαγωγοί από τις πρώτες μέρες του Απρίλη, όταν βγήκε στη δημοσιότητα πως ενδεχομένως θα επαναλειτουργούσαν τα σχολεία κάπου μέσα στον Μάιο, είτε με προσωπικές δημοσιεύσεις τους, είτε μέσω του διαλόγου που είχαν με την Προϊστάμενη Αρχή, είτε απαιτώντας παρέμβαση από την ΠΟΕΔ, ζητούσαν και ζητούν να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο πλαίσιο λειτουργίας των νηπιαγωγείων λαμβανομένων υπόψη των ηλικιακών, αναπτυξιακών χαρακτηριστικών των παιδιών και του παιδαγωγικού πλαισίου στο οποίο λειτουργεί.

Μελετώντας ο κάθε καλοπροαίρετος αναγνώστης τα κρίσιμα ζητήματα, τα οποία συνοπτικά, ανάμεσα σε άλλα, παρατίθενται πιο κάτω, που αφορούν στην εκπαιδευτική καθημερινότητα, διαπιστώνει πως ακόμα και σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις η Προδημοτική και οι λειτουργοί της αφέθηκαν στην αγωνία τους.

*Διαχείριση της διαδικασίας προσαρμογής τόσο των νέων μαθητών όσο και αυτών που την προηγούμενη χρονιά φοίτησαν μέχρι τον Μάρτη, με ιδιαίτερη έγνοια τη συναισθηματική τους στήριξη.

*Βασικός πυλώνας της της ζωής των νηπίων είναι η αλληλεπίδραση και η κοινωνικοποίηση. Αν αυτό πρέπει να αλλάξει, τότε το ΥΠΠΑΝ να δώσει κατευθυντήριες, σαφείς γραμμές.

*Η χρήση της μάσκας από τη νηπιαγωγό αποδεδειγμένα δυσχεραίνει την επικοινωνία μέσα στην τάξη με τα νήπια.

*Το εμβαδόν των σχολικών τάξεων, στην πλειονότητά τους, δεν υπερβαίνει τα 30 τ.μ. Πώς μπορεί να επιτευχθεί η αποστασιοποίηση ανάμεσα σε 25 νήπια; Είναι επιβαλλόμενο όσο ποτέ άλλοτε η Πολιτεία να προχωρήσει στη μείωση μαθητών ανά τμήμα.

*Λαμβάνοντας υπόψη το εμβαδόν των αιθουσών στα νηπιαγωγεία, είναι ξεκάθαρο πως η τοποθέτηση κυκλικών θρανίων για να καθίσουν 25 παιδιά δημιουργεί σοβαρά ζητήματα ασφάλειας στη διακίνησή τους.

*Άμεσα επιβάλλεται η αλλαγή του εξοπλισμού με ατομικά, εργονομικά τραπεζάκια, τα οποία θα ανταποκρίνονται στις ζωτικές ανάγκες της ασφάλειας στη διακίνηση στον χώρο αλλά και στη λειτουργία της τάξης εν γένει.

*Εύλογες είναι οι ανησυχίες που αφορούν στη διαχείριση από πλευράς των συνοδών της στήριξης, σε όλες τις περιπτώσεις και σε κάθε περίπτωση ειδικά, που τα νήπια χρειάζονται.

*Επιβάλλεται να αναθεωρηθεί δραστικά η υπηρεσία των περιπατητικών νηπιαγωγών σε πέραν των δύο σχολείων για να καλύψουν τον διδακτικό χρόνο τους.

*Είναι εκ των ων ουκ άνευ ο διορισμός Γραμματειακού Προσωπικού στα Δημόσια Νηπιαγωγεία με πλήρες ωράριο κι εννοείται με τα κατάλληλα προσόντα.

*Με τις αναβαθμισμένες, δικαιολογημένα, απαιτήσεις για την καθαριότητα στον σχολικό χώρο αλλά και γενικότερα τη μέριμνα και φροντίδα των παιδιών, επιβάλλεται για κάθε τμήμα στα νηπιαγωγεία να υπάρχει μια σχολική βοηθός.

*Είναι σαφές πως υπάρχει ανάγκη σε κάθε νηπιαγωγείο (α) να αυξηθεί ο συνολικός χώρος, (β) να γίνει προσθήκη αιθουσών είτε προκατασκευασμένων είτε να ανεγερθούν νέες, (γ) να δημιουργηθούν στέγαστρα.

Σε ό, τι αφορά στο πρωτόκολλο για τα Νηπιαγωγεία, διατυπώνεται με σαφήνεια από την Α.Κί.ΔΑ.: Επιβάλλεται άμεσα η αναθεώρηση και συγκεκριμενοποίηση του!

Η Α.Κί.ΔΑ. καλεί την ΠΟΕΔ όπως άμεσα προβεί σε ενέργειες προς το ΥΠΠΑΝ ώστε αυτό να δώσει απαντήσεις στις ανησυχίες και τους προβληματισμούς των νηπιαγωγών και των γονιών.