Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών

Με ανακοίνωσή της, η Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων Νηπιαγωγών αναφέρει:

«Η Α.Κί.ΔΑ. με ανακοινώσεις της, θέσεις και προτάσεις σημειώνει επανειλημμένα όλα τα τριάντα χρόνια παρουσίας της ότι δεν αποδέχεται καμιά δικαιολογία για τις προθέσεις οποιουδήποτε πολιτειακού θεσμού ή πολιτικού προσώπου να επιχειρήσει συρρίκνωση της δημοκρατίας και περιθωριοποίηση των διαδικασιών κοινωνικού διαλόγου.

Σημειώνεται, επίσης με πλήρη συνείδηση της ευθύνης ως εκπαιδευτικός εταίρος αλλά και με πλήρη αντίληψη των δυσκολιών και των συνθηκών που η κάθε κατάσταση, την οποία, ενδεχομένως, η κοινωνία μας αντιμετωπίζει, την ετοιμότητα της να συμβάλει τα μέγιστα για τη διαμόρφωση διεξοδικής, καταλυτικής και θετικής παρουσία της ΠΟΕΔ στη διαβούλευση για διαχείριση, ανάλογα με τις περιστάσεις, των ζητημάτων που προκύπτουν.

Πέραν πάσης αμφιβολίας είναι αποδεδειγμένο το υψηλό αίσθημα ευθύνης που χαρακτηρίζει τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τη συλλογική τους έκφραση, κάτι που επικράτησε και στην παρούσα περίοδο.

Τονίζεται, ως αυτονόητο, πως σε κάθε περίπτωση ποτέ δεν παραμερίζεται η συνδικαλιστική ταυτότητα της ΠΟΕΔ αλλά και της Α.Κί.ΔΑ.. Πλην, όμως, οι προτεραιότητες της κάθε στιγμής, καθορίζουν και τις προτάξεις μας.

Στη βάση των πιο πάνω ξεκάθαρα και σταράτα η Α.Κί.ΔΑ απορρίπτει την προσέγγιση του Υπουργού Παιδείας κ. Προδρόμου τόσο ως προς την παροχή δυνατότητας εξουσίας και διακυβέρνησης με διατάγματα όσο και ως προς την επίκληση της απομείωσης του έργου των δασκάλων, των νηπιαγωγών και των ειδικών εκπαιδευτικών για συρρίκνωση της δημοκρατικής διαδικασίας του διαλόγου.

Είναι, δε, προφανές πως ο Υπουργός Παιδείας μετέχει με πρωταγωνιστικό ρόλο, συνεχίζοντας από εκεί που έμεινε το καλοκαίρι του 2018, στον ανόσιο πόλεμο κατά των εκπαιδευτικών, ο οποίος μαίνεται από το 2010. Μηδενίζει, σε αυτή την περίπτωση, την όλη προσπάθεια που αδιάλειπτα οι δάσκαλοι, οι νηπιαγωγοί και οι ειδικοί εκπαιδευτικοί καταβάλλουν από τις 10 του Μάρτη, για να κρατήσουν τα παιδιά εντός της διαδικασίας μάθησης ενώ αυτά βρίσκονται μακριά από το σχολείο, προσπαθώντας με ίδια μέσα να καλύψουν τα τραγικά λάθη και κενά του Υπουργείου. Ελλείψει επιχειρημάτων στην αδόκιμη για τη Δημοκρατία πρόθεση να διοικήσει με διατάγματα, καταφεύγει στην αποψίλωση του εκπαιδευτικού έργου αλλά και της επαγγελματικής αξιοπρέπειας του εκπαιδευτικού της Δημοτικής, Προδημοτικής κι Ειδικής Εκπαίδευσης. Θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι τέτοιες προσεγγίσεις προοιωνίζουν φουρτούνες, για τις οποίες ευθύνη θα φέρει αποκλειστικά ο ίδιος.

Εν κατακλείδι η Α.Κί.ΔΑ. καλεί Υπουργό, Κυβέρνηση, Βουλή αλλά και όλους τους σχετικούς με το όλο ζήτημα Θεσμούς, μακριά από σκοπιμότητες άσχετες με την ουσία της Δημοκρατίας, αναβολές για το θεαθήναι και της στήριξης της Δημόσιας Εκπαίδευσης, να μεριμνήσουν για την εμβάθυνση των δημοκρατικών θεσμίων και την πραγματική ενίσχυση του έργου που επιτελείται στο Δημόσιο Σχολείο».