Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών

Ανακοινώσεις Α.Κί.ΔΑ

 

Σε συνεχείς δημόσιες δηλώσεις, ενημερώσεις φορέων και ανακοινώσεις ο ΥΠΠΑΝ κ. Προδρόμου, τις τελευταίες δύο εβδομάδες κάνει αναφορές περί προώθησης εκπαιδευτικών θεμάτων και εργασιακών ζητημάτων που αφορούν τους εκπαιδευτικούς.

Παράλληλα και προσθετικά οργανωμένοι φορείς αναπαράγουν σε ενημερώσεις τους, διερμηνεύουν και αναλύουν εν είδη εκπροσώπου τύπου του Υπουργού τα όσα διαμείβονται μεταξύ αυτών και του Υπουργού.

Για τα θέματα αυτά είτε απλά έγινε απλή αναφορά τίτλου σε συναντήσεις που η ΠΟΕΔ είχε με τον Υπουργό ή/ και τους επιτελείς του υπό την έννοια ότι θα αποτελέσουν σε μεταγενέστερο στάδιο αντικείμενο συζήτησης είτε δεν αναφέρθηκαν καθόλου.

Τα πιο πάνω αναντίλεκτα συνιστούν οπισθοδρόμηση στο Καλοκαίρι του 2018, όπου ο ετσιθελισμός, οι αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις και ο αυταρχισμός του Υπουργείου Παιδείας αλλά και της Κυβέρνησης δημιούργησαν τη μεγαλύτερη κρίση στη Δημόσια Εκπαίδευση που έζησε ποτέ ο τόπος μας.

Η Α.Κί.ΔΑ. εισηγείται όπως η ΠΟΕΔ άμεσα προχωρήσει στην αποστολή έγγραφου αιτήματος προς τον ΥΠΠΑΝ για συνάντηση και ενημέρωση περί των πολιτικών προθέσεων του στα πιο κάτω θέματα, τα οποία ο Υπουργός έθεσε δημόσια, ανάμεσα σε άλλα, με ζητούμενο την εξέταση του ενδεχομένου ένταξής τους στο πλαίσιο του Κοινωνικού Διαλόγου:

-       Σχεδιασμός μιας επιστημονικής διαγνωστικής διαδικασίας προκειμένου να εξακριβωθούν οι δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί, τόσο ως προς τη γλώσσα όσο και στον μαθηματικό λογισμό, ξεκινώντας από την Προδημοτική αλλά και τις δυο πρώτες τάξεις του Δημοτικού, προκείμενου να υπάρχει έγκαιρη διάγνωση των δυσκολιών και προσαρμογή των σχολικών προγραμμάτων, όπως και ενίσχυση όπου χρειάζεται,

-       Ζητήματα, εκπαιδευτικά κι εργασιακά, που αφορούν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ανάπτυξη των ψηφιακών μέσων, και διαδικασίες διάγνωσης προκειμένου να εντοπίζουμε έγκαιρα τις ανάγκες και να σχεδιάζουμε βελτιωτικές δράσεις,

-       Πρόγραμμα λειτουργικού αλφαβητισμού, έγκαιρος εντοπισμός και ενίσχυση παιδιών με χαμηλές μαθησιακές επιδόσεις, καθώς και σχεδιασμός διάγνωσης των μαθησιακών ικανοτήτων και δεδομένων από την Προδημοτική Εκπαίδευση,

-       Ενισχυμένο πρόγραμμα στήριξης για μαθητές και μαθήτριες με μεταναστευτική βιογραφία,

-       Μέτρα στήριξης σχολείων σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές,

-       Σχέδιο ομαλής μετάβασης από το Δημοτικό Σχολείο στο Γυμνάσιο,

-       Επέκταση Υποχρεωτικής Προδημοτικής Εκπαίδευσης για να καλύψει τις ηλικίες 4 – 6 ετών.

Είναι ξεκάθαρο πως συνέχεια αυτής της πρακτικής και τακτικής, της μονομερούς ανακίνησης και προώθησης κρίσιμων ζητημάτων τόσο εκπαιδευτικών όσο κι εργασιακών, πρακτική που αντιβαίνει βασικές αρχές και πρόνοιες τόσο εσωτερικού θεσμικού πλαισίου όσο και διεθνών συμβάσεων, όπως αυτής της UNESCO, μόνο την ηρεμία και την απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων δεν εξασφαλίζει με αποκλειστική ευθύνη του Υπουργού Παιδείας.

 

Ανατρέποντας, την Παρασκευή, 26/2/2021, (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: βράδυ…) τη δική του διαταγή, την οποία οργάνωσαν τα σχολεία και εφαρμόζουν οι συνάδελφοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία, καλεί ΟΛΟΥΣ ανεξαίρετα τους εκπαιδευτικούς τη Δευτέρα να παρουσιαστούν με αρνητική διαγνωστική εξέταση!... Για μια ακόμα φορά αναδεικνύεται η έλλειψη οργάνωσης και σεβασμού προς τον άνθρωπο, κάτι που επιφέρει ακόμα ένα πλήγμα στην αξιοπιστία της διαχείρισης της πανδημίας αλλά και της λειτουργίας του Κράτους…

Ταυτόχρονα, το ότι η εντολή για διαγνωστικές εξετάσεις για τον ιό αφορά οριζόντια όλο τον εκπαιδευτικό κόσμο ως επίσης και αναφορές από Κυβερνητικής Πλευράς, συνιστούν σαφή στοχοποίηση του εκπαιδευτικού ως κύριου παράγοντα διασποράς του ιού, πράγμα που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να γίνει δεκτό, αφού τεκμηριωμένα οι εκπαιδευτικοί υπερβάλλουν εαυτό εδώ κι ένα χρόνο στο να διαχειριστούν την πανδημία μέσα στα σχολεία.

Σημειώνεται, δε, πως η διαχείριση που γίνεται από τις διευθύνσεις και το εκπαιδευτικό προσωπικό πραγματώνεται με ιδιαίτερη σχολαστικότητα, κάτι για το οποίο πλειστάκις έγινε παραδοχή από την Προϊστάμενη Αρχή, όταν, μάλιστα, διαπιστώνεται ασάφεια στις οδηγίες των πρωτοκόλλων και άρνηση των υπευθύνων να προβούν σε βελτιώσεις.

Πώς να μην αγανακτούμε όταν μέτρα που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την πρόληψη παραμένουν στα αζήτητα;

Μονά θρανία: μια πολυδιαφημιζόμενη απόφαση που ακόμα βρίσκεται (; ) σε εξέλιξη υλοποίησης…

Πρωτόκολλα: Έχουν συζητηθεί επανειλημμένα με πρωτοβουλία των ίδιων των εκπαιδευτικών. Δε διαπιστώνεται καμιά πολιτική βούληση για βελτίωση τους ως προς τη λειτουργικότητα τους. Παρά μόνο αφήνονται οι εκπαιδευτικοί και οι διευθύνσεις των σχολείων να σηκώνουν το βάρος της διευκρίνισης και της συγκεκριμενοποίησης αλλά και της λογοδότησης… Η ανάγκη για εύρυθμη και η ισόρροπη σχολική πραγματικότητα και ομαλή ζωή των μαθητών κι εκπαιδευτικών λίγη σημασία φαίνεται να έχει για τους ιθύνοντες.

Στοχευμένο κλείσιμο τάξεων ή/και σχολείων εκεί και όπου παρουσιάζονται θετικές διαγνώσεις: Ίσως θα έπρεπε να εξεταστεί αυτό το μέτρο, το οποίο αποδεδειγμένα θα συνέβαλλε στη δραστική μείωση της διασποράς και την προστασία οικογενειών παιδιών και δασκάλων αφενός, αφετέρου θα βοηθούσε στην πιο οργανωμένη λειτουργία των σχολείων.

Αριθμός μαθητών ανά τμήμα: Εδώ κι ένα χρόνο αναδεικνύεται τεκμηριωμένα η ανάγκη εφαρμογής αυτού του μέτρου. Καμιά ανταπόκριση από την Επίσημη Πλευρά να τεθεί το ζήτημα σε διάλογο.

Διορισμός αντικαταστατών: Συνεχίζει να χωλαίνει η ανταπόκριση του ΥΠΠΑΝ στις ανάγκες διορισμού αντικαταστατών. Η αργοπορία στην αναπλήρωση των συναδέλφων που απουσιάζουν, επιβαρύνει την ήδη δύσκολη κατάσταση της ζωής του σχολείου.

Να σημειωθεί ότι παρόμοια επιβάρυνση σημειώνεται και όταν αναγκάζεται να απουσιάσει σχολική βοηθός από το σχολείο. Ενώ όλοι γνωρίζουν την αυξημένη απαίτηση για υγιεινή και καθαριότητα, σε πολλά σχολεία η απουσία δεν αναπληρώνεται.

Η οδηγία περί των εκδηλώσεων της Τσικνοπέμπτης: Ακόμα μια προσβλητική αναφορά για τους εκπαιδευτικούς αλλά, αυτή τη φορά, και για τους οργανωμένους γονείς κάθε σχολείου. Οι σχολικές μονάδες και οι τοπικοί Σύνδεσμοι Γονέων προωθούσαν οργανωμένες δράσεις στο πλαίσιο των πρωτοκόλλων, για μια νότα διαφορετική στη σχολική καθημερινότητα. Δεν υπήρχε καμιά ένδειξη ότι οι μικρές κοινωνίες των Δημοτικών Σχολείων, των Δημόσιων Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Σχολείων θα προέβαιναν σε ενέργειες εκτροχιασμού από τις οδηγίες της έκτακτης κατάστασης. Ακόμα μια ένδειξη από πλευράς ΥΠΠΑΝ της όλης αντιμετώπισης του έργου και της υπευθυνότητας των εκπαιδευτικών καθώς και των οργανωμένων γονιών σε κάθε σχολείο.

Δικαίωμα στην εργασία:

Όσο για το δικαίωμα στην εργασία, αν κάποιος δεν κάνει τη διαγνωστική εξέταση, η Κυβέρνηση, οι Υπουργοί αλλά και η Βουλή οφείλουν να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις. Είναι ξεκάθαρο πως επιβάλλεται να τεθεί στη βάσανο μιας υπεύθυνης νομικής διασαφήνισης στη βάση των Συνταγματικών Διατάξεων.

Η Α.Κί.ΔΑ. καλεί την ΠΟΕΔ να δει σφαιρικά το θέμα και να προστατέψει τα Μέλη της και τη λειτουργία του Δημόσιου Σχολείου από τις ασάφειες και την αποσπασματικότητα στη διαχείριση των προβλημάτων.

 

Με την επίκληση της οικονομικής κρίσης, από το 2010 και μετά, ο εργαζόμενος της Κύπρου υπέστη και συνεχίζει να υφίσταται μέτρα μείωσης του βιοτικού του επιπέδου, μέσα από τις αποφάσεις «εξυγίανσης» Κυβέρνησης και Βουλής.

Μεγαλύτερο πλήγμα δέχεται η νέα γενιά, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Οι εργοδότες με κυνισμό αποκρούουν κάθε αίτημα με πρόφαση την ανάγκη επανόδου σε πορεία ανάκαμψης – άγνωστο πότε θα γίνει αυτό -, τα Κόμματα παίζουν κρυφτούλι πίσω από τις αποφάσεις της εκάστοτε Κυβέρνησης, η Κυβέρνηση αναπαράγει την επιχειρηματολογία της εργοδοτικής πλευράς του ιδιωτικού τομέα και η νέα γενιά εργαζομένων, πλην ελαχίστων ευνοούμενων, βιώνει στο πετσί της την ανεργία, την εκμετάλλευση, την υπο-αμοιβή και τα συνακόλουθα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκε και διαρκεί ακόμα, εδώ και 10 χρόνια, η εκκρεμότητα για συνταξιοδοτική κάλυψη εργαζομένων στον Δημόσιο Τομέα. Μέσα σε μια νύχτα Κυβέρνηση και Βουλευτές, εκείνη την εποχή της υπεράσπισης των Τραπεζών και των ωφελημάτων για τις ίδιες και τον κύκλο τους, Βουλευτές και Κυβέρνηση αποφάσισαν όπως οι εργαζόμενοι που θα εισέρχονταν στον Δημόσιο Τομέα από την 1η Οκτωβρίου 2011 και μετά δε θα είχαν συνταξιοδοτικά ωφελήματα.

Δόθηκε υπόσχεση, στη συνέχεια, από ΟΛΟΥΣ ανεξαίρετα τους Υπουργούς Οικονομικών για διευθέτηση του ζητήματος. Παρήλθε μια δεκαετία και ο διάλογος δεν τελεσφόρησε. Σημειώνεται πως η πάροδος του χρόνου, χωρίς το πρόβλημα να επιλύεται, συνιστά γενεσιουργό παράγοντα ολοένα και νέων ζητημάτων, τα οποία καθιστούν την όλη κατάσταση ακόμα πιο σύνθετη και δυσεπίλυτη.

Σε αυτή την περίοδο το Υπουργείο Οικονομικών επιδεικνύει βούληση να δώσει διέξοδο προτείνοντας ένα νέο πλαίσιο Συνταξιοδοτικής Κάλυψης των συναδέλφων μας που εργάζονται από το 2011.

Η Α.Κί.ΔΑ, αφενός χαιρετίζει το γεγονός της συμπόρευσης όλων των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων στο ζήτημα αυτό, κάτι που επιβάλλεται να διευρυνθεί και να καλύψει κάθε ζήτημα μέσα από τη συνεννόηση και την αλληλοϋποστήριξη, αφετέρου υπογραμμίζει πως οι πιέσεις που διαχρονικά ΟΕΒ και ΚΕΒΕ ασκούν στο Υπουργείο Οικονομικών για μειώσεις απολαβών και ωφελημάτων στο Δημόσιο πρέπει να απαντηθούν στο πλαίσιο της ισονομίας και κοινωνικής ευημερίας. Αυτό θα αποτελεί και για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα στήριγμα για διόρθωση των εις βάρος τους στρεβλώσεων που υφίστανται.

Τονίζουμε εμφατικά πως οποιοδήποτε σχέδιο που δεν αναγνωρίζει το σύνολο της υπηρεσίας των συναδέλφων θα διαιωνίσει τις υπάρχουσες ανισότητες, θα αποτρέψει την οριστική κατάληξη του ζητήματος και θα προκαλέσει δικαστικές διαμάχες. Γι’ αυτό καλούμε τις εκπαιδευτικές Οργανώσεις ως και τις λοιπές Οργανώσεις των εργαζομένων στον Δημόσιο Τομέα να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.

Οι ιδιαιτερότητες που επηρεάζουν τους νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης, όπως η αναγνώριση της υπηρεσίας σε αντικατάσταση ή σύμβαση πριν τη μονιμοποίηση ή τη μετατροπή σε αορίστου χρόνου υπαλλήλου, αποτελούν σημαντικές παραμέτρους για την οριστική διευθέτηση του ζητήματος. Καλούμε λοιπόν,  το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά και την Κυβέρνηση να λάβει πολύ σοβαρά υπόψη τις ιδιαιτερότητες αυτές και να συμπεριλάβει την αναγνώριση του συνόλου της υπηρεσίας των επηρεαζόμενων στο Δημόσιο στην όποια πρόταση δοθεί με στόχο την κατάληξη στο χρονίζον αυτό πρόβλημα.

Είναι σαφές για κάθε καλοπροαίρετο παρατηρητή πως στον Διάλογο τα πράγματα ξεκαθάρισαν. Οι θέσεις της ΠΟΕΔ, που ομόφωνα διαμορφώθηκαν στο ΔΣ και προωθούνται από όλους, όπως εκφράστηκαν από τη Γραμματεία της Οργάνωσης στις συναντήσεις του τελευταίου εξαμήνου, είναι κρυστάλλινες και ακουμπούν στο ζητούμενο της ισονομίας και ισοπολιτείας ως επίσης εντάσσονται σε ένα κοινωνικά αποδεκτό και δίκαιο εργασιακό πλαίσιο.

Αναμένουμε όπως το Υπουργείο Οικονομικών επιδείξει ειλικρίνεια και έμπρακτη πολιτική βούληση καταθέτοντας τελική, επιτέλους, πρόταση που θα ανταποκρίνεται στα όσα διαμείφθηκαν το τελευταίο διάστημα και το σύνολο των συναδέλφων που διορίστηκαν μετά τον Οκτώβρη του 2011 να ενταχθούν σε πλαίσιο συνταξιοδοτικών ωφελημάτων ισονομίας και δικαιοσύνης, έτσι που να μην διαταραχθεί η εργατική ειρήνη. 

 

Ολοκληρώθηκαν με τεράστια επιτυχία και ανταπόκριση, οι δύο σειρές διαδικτυακών επιμορφώσεων της Α.Κί.ΔΑ. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 8 επιμορφωτικές δράσεις, με τη συμμετοχή χιλιάδων συναδέλφων, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες εισηγήσεις.

Μέσω των επιμορφωτικών δράσεων, οι συνάδελφοι είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με χρήσιμα λογισμικά, να αλληλεπιδράσουν με ενδιαφέρουσες εκπαιδευτικές εφαρμογές και να πάρουν απαντήσεις σε ερωτήματα που τους απασχολούν για τη σύγχρονη, την ασύγχρονη και τη δια ζώσης εκπαίδευση. Η μαζική παρουσία των συμμετεχόντων, καταδεικνύει τον διαρκή ζήλο που επιδεικνύουν οι εκπαιδευτικοί για την επαγγελματική τους μάθηση, αφιερώνοντας σημαντικό μέρος του προσωπικού τους χρόνου.

Εξαιτίας της εργαστηριακής μορφής που επιλέχθηκε να έχουν τα σεμινάρια της Α.Κί.ΔΑ, διασφαλίζοντας πως οι συμμετέχοντες θα μπορούσαν ενεργά να συμμετέχουν σε αυτά, υπήρξε όριο στις συμμετοχές, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η δυνατότητα για ικανοποίηση της τεράστιας ζήτησης.

Λαμβάνοντας υπόψη την τεράστια ανάγκη για επιμόρφωση και ως ένδειξη σεβασμού και εκτίμησης προς τους συναδέλφους, παραθέτουμε τις βιντεοσκοπήσεις των επιμορφώσεων, αυτών για χρήση από όλους τους συναδέλφους.

25/1 | Πρακτικές χρήσης του Teams, μέσα από τις καθημερινές εμπειρίες χρήσης στην τάξη | Αλέξανδρος Κοφτερός

http://bit.ly/AKIDA_S1_S1

28/1 | Εργαλεία Σύγχρονης Εκπαίδευσης | Σκεύη Σοφοκλέους, Ζωή Καουρή

http://bit.ly/AKIDA_S1_S2

29/1 | ActiveInspire: Γνωριμία και χρήσιμες εφαρμογές, στη σύγχρονη εκπαίδευση | Δημήτρης Ξενοφώντος, Κώστας Παπαπέτρου

http://bit.ly/AKIDA_S1_S3

1/2 | Αξιοποίηση MS Teams και πρόσθετων εφαρμογών για ασύγχρονη μάθηση | Αλέξανδρος Κοφτερός

http://bit.ly/AKIDA_S1_S4

5/2 | Δημιουργία βίντεο για ασύγχρονη εκπαίδευση | Μαρία Τσιμπιμπάκη

http://bit.ly/AKIDA_S1_S5

11/2 | Εργαλεία Παιγνιώδους Αξιολόγησης | Μαρία Τσιμπιμπάκη, Φρόσω Αθανασίου

http://bit.ly/AKIDA_S2_S_1

15/2 | Αξιοποίηση MS Teams στη διά ζώσης διδασκαλία | Αλέξανδρος Κοφτερός

http://bit.ly/AKIDA_S2_S_2

22/2 | Παίζοντας με εικόνες και βίντεο ... για μια πιο δημιουργική διδασκαλία |Ζωή Καουρή, Σκεύη Σοφοκλέους

http://bit.ly/AKIDA_S2_S_3

 Τέλος, ευχαριστούμε από καρδιάς, ακόμα μια φορά τους εισηγητές/εισηγήτριες για την άψογη συνεργασία καθώς και όλους τους εκπαιδευτικούς που τα παρακολούθησαν. Στο αμέσως επόμενο διάστημα, θα ανακοινωθούν και νέες ενδιαφέρουσες επιμορφωτικές δράσεις, όπως πράττουμε όλα αυτά τα χρόνια.

«Ένα εκπαιδευτικό μα και εξίσου κοινωνικό ζήτημα αναδεικνύεται αυτή την περίοδο στον χώρο της Δημόσιας Προδημοτικής Εκπαίδευσης, για το οποίο το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας καλείται να δώσει απαντήσεις.

Η μεταβατική περίοδος αλλαγής της ηλικίας των παιδιών για εισδοχή στη Δημόσια Εκπαίδευση έχει δημιουργήσει σοβαρά ζητούμενα, στα οποία το ΥΠΠΑΝ πρέπει να δώσει άμεσα διεξοδικές λύσεις.

Συγκεκριμένα:

-       Ο αριθμός των παιδιών που πρέπει να εγγραφούν φέτος στην Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση είναι αυξημένος σε βαθμό που να υπάρχει ανάγκη σε πολλά Δημόσια Νηπιαγωγεία για πρόσθετες αίθουσες διδασκαλίας.

-       Συνέπεια αυτού είναι και η μειωμένη δυνατότητα που τα Δημόσια Νηπιαγωγεία θα έχουν για να εγγράψουν παιδιά μικρότερων ηλικιών, τα οποία δικαιούνται να φοιτήσουν στα Δημόσια Νηπιαγωγεία. Εξαιρετικά δύσκολη αναδεικνύεται η κατάσταση για δυσπραγούσες οικογένειες, που δεν είναι λίγες, οι οποίες αδυνατούν να έχουν ως επιλογή τους τη δαπάνη για εγγραφή στην Ιδιωτική Προδημοτική Εκπαίδευση.

Είναι ξεκάθαρο πως το ΥΠΠΑΝ οφείλει να προσφέρει διέξοδο στην κρίσιμη αυτή για την κάθε οικογένεια μα και για τον κάθε Δημόσιο Νηπιαγωγείο.

Μέχρι στιγμής τηρεί σιγή ιχθύος και αυτό προκαλεί εντεινόμενη ανησυχία για τη διαχείριση της ανάγκης των οικογενειών να εγγράψουν τα παιδιά τους στα Δημόσια Νηπιαγωγεία.

Επειδή η εμπειρία από μπαλωματικές λύσεις και κοινωνικά άδικη μεταχείριση παιδιών και γονέων είναι σκληρή, προειδοποιούμε την κοινωνία πως αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, από πλευράς ΥΠΠΑΝ, πολλές οικογένειες θα μείνουν μετέωρες.

Αναμένουμε αφενός την ΠΟΕΔ, αφετέρου τους Οργανωμένους Γονείς της Προδημοτικής Εκπαίδευσης να θέσουν το ΥΠΠΑΝ προ των ευθυνών του.