Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών

Ανακοινώσεις Α.Κί.ΔΑ

Σε ειδική συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της μελέτησε εκτενώς και σε βάθος τα θέματα που απασχολούν το μεγάλο κεφάλαιο της Ειδικής Εκπαίδευσης.

Σημειώνεται με έμφαση πως η Ειδική Εκπαίδευση, λαμβάνοντας υπόψη και τα πλαίσια στα οποία λειτουργεί, ήτοι Ειδικό Σχολείο, Ειδική Μονάδα σε Σχολείο Γενικής Εκπαίδευσης, Στήριξη σε Σχολείο Ειδικής Εκπαίδευσης ενώ αποτελεί την πιο ανθρώπινη διάσταση του εκπαιδευτικού συστήματος, διαπιστώνεται, δυστυχώς, πως δεν τυγχάνει της απαιτούμενης αντιμετώπισης στις Πολιτειακές πολιτικές.

Σε μια πρώτη αναφορά, σήμερα, ανοίγουμε το κεφάλαιο επισημαίνοντας πως η αντιμετώπιση των παιδιών της Ειδικής Εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών αναγκών τους  πρέπει επιτέλους να τύχουν της δέουσας αναγνώρισης και απάντησης με ένα βασικό γνώμονα: Το κάθε παιδί να λαμβάνει τη στήριξη που πραγματικά του αναλογεί κατά τη διάρκεια της μαθητικής του ζωής.

Η βασική αυτή αρχή της στήριξης στο κάθε παιδί που εγκρίνεται να λαμβάνει, αναλύεται, σε πρακτικό επίπεδο σε πολλές συνιστώσες που αφορούν, ανάμεσα σε άλλα, στον κατ’ αποκοπή χρόνο, στα υλικά και μέσα που απαιτούνται, στις κτιριακές υποδομές, στα κατάλληλα διαγνωστικά εργαλεία, στην συνεχή επιμόρφωση των ειδικών εκπαιδευτικών, στην αναγκαία στήριξη της οικογένειας.

Παράλληλα επιβάλλεται να επανεξεταστεί το εργασιακό πλαίσιο, στο οποίο καλούνται να προσφέρουν το έργο τους οι ειδικοί εκπαιδευτικοί.

Για όλα τα πιο πάνω απαιτείται εκ νέου, ενδελεχής και εξειδικευμένος διάλογος με την Αρμόδια Αρχή. Σε αυτό ακριβώς εστιάζει η παρούσα ενέργεια της Α.Κί.ΔΑ: Να αναδείξει το επιβεβλημένο και το περιεχόμενο του διαλόγου καθώς και να καταθέσει εισηγήσεις για τη μεθόδευσή του»

Η αγορά υπηρεσιών στο Δημόσιο Σχολείο εισήχθη από το 2010 με επίκληση των προνοιών για απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, τότε που το ΥΠΠ ίδρυσε το ΙΔΑΒΕΠ (Ίδρυμα Απογευματινών και Βραδινών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων).

Έκτοτε διευρύνεται, ιδιαίτερα μετά τις κυβερνητικές αποφάσεις του 2013 και καλύπτει τομείς του Δημόσιου Σχολείου που επιβάλλεται να ανήκουν στο εργασιακό πλαίσιο των Ετήσιων Συμβάσεων και των οργανικών θέσεων.

Η εργοδοτική πλευρά, επικαλούμενη συνεχώς πρόνοιες των Συγχρηματοδοτήσεων, εκμεταλλεύεται ολοένα και περισσότερο τους άνεργους εκπαιδευτικούς και την επιστημονική τους κατάρτιση δίνοντας αμοιβές ψίχουλα, αφήνοντας τους ανασφάλιστους και χωρίς εισοδήματα για τον μισό περίπου χρόνο.

Ταυτόχρονο η διεύρυνση του συγκεκριμένου μέτρου στα σχολείαα ΔραΣΕ και το χρονικό πλαίσιο εργασίας των απασχόλησης των εκπαιδευτικών στερεί από τα παιδιά το 20% του διδακτικού χρόνου που δικαιούνται, δημιουργώντας αφενός εκπαιδευτικά και μαθησιακά ελλείμματα, αφετέρου σοβαρό πλήγμα στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

Η αμοιβή ψίχουλα συνυπολογιζόμενη με τη μη αναγνώριση της υπηρεσίας, με την υποχρέωση των εργαζομένων να μεριμνούν αφ’ εαυτών για ασφαλιστική κάλυψη και με την απώλεια εισοδήματος για οποιαδήποτε απουσία, ακόμα και για λόγους υγείας, καταδεικνύει την εργοδοτική αναλγησία.

Αυτή η κατάσταση, δε, γεννά την αβεβαιότητα σε όλα τα επίπεδα, ήτοι για τη βιοτική μέριμνα και το επαγγελματικό μέλλον των εκπαιδευτικών, τη σταθερότητα προσωπικού στα σχολεία και το συνεκτικό της διδασκαλίας και παροχής αγωγής στα παιδιά.

Είναι γι’ αυτό τον λόγο που στη Γενική Συνέλευση ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ της ΠΟΕΔ θα πρέπει να δώσουν το παρόν του και να ενισχύσουν την Οργάνωση στη διεκδίκηση της ανατροπής αυτής της πολιτικής υπερψηφίζοντας την εξουσιοδότηση για λήψη μέτρων αντίδρασης.

Ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να αποφασίζει ο ίδιος αν θα εμβολιασθεί ή όχι και η Πολιτεία οφείλει να το σεβαστεί. Αποφάσεις τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μέλη της 27 χώρες) όσο και του Συμβουλίου της Ευρώπης (μέλη του ΟΛΕΣ οι χώρες της Ευρωπαϊκής ηπείρου) το καταγράφουν με ξεκάθαρο λεκτικό και καλούν τις χώρες να μην προβαίνουν σε ενέργειες άμεσης ή έμμεσης επιβολής του.

Ταυτόχρονα, εφόσον η Πολιτεία κρίνει πως οι διαγνωστικές εξετάσεις, είτε ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου είτε μοριακές, συνιστούν ουσιώδες μέτρο προστασίας της Δημόσιας Υγείας, αυτές πρέπει να προσφέρονται δωρεάν σε κάθε πολίτη. Αυτό αποτελεί αυτονόητο και αναφαίρετο δικαίωμα για τον κάθε ενήλικα πολίτη και σίγουρα και για τον κάθε ανήλικο. Όπως προσφέρεται δωρεάν ο εμβολιασμός, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο επιβάλλεται να προσφέρεται δωρεάν και η διαγνωστική εξέταση για όλους.

Ως εκ τούτου επιβάλλεται όπως η Κυβέρνηση λάβει τις αποφάσεις εκείνες που θα απαντούν στο ζητούμενο για ισοπολιτεία, δικαιοσύνη, ευνομία, δημοκρατία και Κράτος Πρόνοιας για όλους τους πολίτες.

Ειδικά, δε, το ΥΠΠΑΝ ως εργοδότης των εκπαιδευτικών απαιτούμε όπως διασφαλίσει το δικαίωμα σε κάθε εργαζόμενο εκπαιδευτικό είτε να εμβολιαστεί είτε να κάνει την εξέταση για το Covid 19 δωρεάν.

Ταυτόχρονα η ΠΟΕΔ, πέρα από το ότι καλείται να επιδιώξει τα πιο πάνω, πρέπει να επαναλάβει, με πιο έντονο τρόπο, υπενθυμίζοντας τις παραλείψεις και τις αστοχίες των προηγούμενων 2 χρόνων, το αυτονόητο αιτούμενο προς το ΥΠΠΑΝ όπως, ενόσω η πανδημία διαρκεί, επικαιροποιήσει τα υγειονομικά πρωτόκολλα και λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για προστασία εκπαιδευτικών και παιδιών κατά τη λειτουργία των σχολείων.

«Καλούμε το ΥΠΠΑΝ αντί διακηρύξεων να προχωρήσει σε αλλαγή πολιτικής και να ενισχύσει το δημόσιο σχολείο με όλα όσα οι μαθητές δικαιούνται να έχουν»

 

Οι εκπαιδευτικοί ενώπιον της νέας σχολικής χρονιάς διαπιστώνουν πως καλούνται για άλλη μια φορά να λύσουν τον γρίφο της αντίφασης μεταξύ λόγου και έργου της αρμόδιας αρχής.

Οι νηπιαγωγοί, οι ειδικοί εκπαιδευτικοί, οι δάσκαλοι καλούνται με όπλο τον επαγγελματισμό τους, την ευσυνειδησία τους, την επιστημοσύνη τους όχι μόνο να προσφέρουν το απαιτούμενο επίπεδο εκπαίδευσης προς τα παιδιά, αλλά και να δώσουν έμπρακτη απάντηση στο κρίσιμο ερώτημα: πώς αντιμετωπίζεται η ελλειμματική από πλευράς Υπουργείου Παιδείας οργανωτική προετοιμασία αλλά και θωράκιση των σχολείων για τη νέα σχολική χρονιά;

Ανοίγουν τα σχολεία με ανοικτά κρίσιμα ζητήματα της εκπαίδευσης, της δημόσιου σχολείου, των εργασιακών.

Μέσα από μια απλή παράθεση τους, χωρίς ο κατάλογος να εξαντλείται σε μια ανακοίνωση, ο κάθε ευαίσθητος μα κριτικά σκεπτόμενος πολίτης  αντιλαμβάνεται πώς διαμορφώνεται και φέτος ο χάρτης στη Δημόσια Εκπαίδευση.

-      Ενώ η κλιματική αλλαγή εξελίσσεται σε παρατεταμένη κι εντεινόμενη κλιματική κρίση (διαπιστώσεις αρμόδιων για τα καιρικά φαινόμενα), το ΥΠΠΑΝ έχει μείνει σταθερό σε εξαγγελίες κενού γράμματος σε ό, τι αφορά την εφαρμογή σχετικών μέτρων για αντιμετώπισή της,

-      Ενώ προεκλογικά υπογράφηκε ανάμεσα στο Συνδικαλιστικό Κίνημα και την Κυβέρνηση η συμφωνία για το Συνταξιοδοτικό, το σχετικό νομοσχέδιο δεν κατατέθηκε ακόμα για τελικό διάλογο και ψήφιση σε νόμο,

-      Ενώ η υγειονομική και επιδημιολογική πορεία είναι σε μια κρίσιμη καμπή διαρκείας, τα υγειονομικά πρωτόκολλα δε διαφοροποιούνται,

-      Ακόμα και το μέτρο των μονών θρανίων, εξαγγελία από τον Μάιο του 2020, δεν ολοκληρώθηκε, Ούτε και πρόσθετα μέτρα λήφθηκαν,

-      Ο θεσμός του Υπεύθυνου Τμήματος ναι μεν ολοκληρώθηκε σε 4 τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, πλην, όμως, αυτό αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας από το 2010, συνεπώς συνεχίζει να είναι ελλειμματική η εφαρμογή του,

-      Η παροχή ενίσχυσης σε παιδιά που δεν ανήκουν στο πλαίσιο της Ειδικής Εκπαίδευσης μειώνεται συνεχώς με τάση εξαφάνισης,

-      Οι εκπαιδευτικές αλλαγές που αφορούν στην ελληνομάθεια των μαθητών με μεταναστευτική βιογραφία, δυστυχώς, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις τα πράγματα βελτιώνονται, στο σύνολό τους οι μαθητές δεν θα λαμβάνουν το απαιτούμενο έργο στήριξης. Η διδασκαλία της γλώσσας στα ΔραΣΕ από συναδέλφους με το καθεστώς της Αγοράς Υπηρεσιών, γνωρίζοντας ότι στα σχολεία αυτά φοιτά η πλειοψηφία των παιδιών με ΜΒ της Κύπρου, θα υπολείπεται περίπου του 20% του διδακτικού χρόνου που δικαιούνται να απολαμβάνουν ως στήριξη, αφού η ισχύσης των συμβολαίων στην καλύτερη περίπτωση αρχίζει τον Οκτώβριο και λήγει τον Μάιο.

-      Ο χρόνος παροχής ειδικής εκπαίδευσης (κατ’ αποκοπή ΑΤΟΜΙΚΟΣ χρόνος) σε παιδιά που εντάσσονται στο πλαίσιο της Στήριξης μειώνεται συνεχώς, (πολύ σωστά αυξήθηκαν οι διορισμοί στην Ειδική Εκπαίδευση, αφού οι μαθητές που χρειάζονται στήριξη αυξήθηκαν αλλά ο συνολικός αριθμός είναι μειωμένος σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες των παιδιών με Αναπηρία),

-      Το ζήτημα οξύνεται με την προσθετική αρνητική εξέλιξη στον τομέα των Σχολικών Συνοδών, για το οποία είδαν το φως της δημοσιότητας, για μια ακόμα φορά, πρόσφατα και δεν είναι παρά μόνο μέρος του συνολικού φάσματος των προβλημάτων,

-      Στην Προδημοτική, πέρα από την εξαγγελία για χρηματοδότηση των οικογενειών να εγγράψουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία, τα Δημόσια Νηπιαγωγεία συνεχίζουν να ασφυκτιούν. Ακόμα και το πλέον απλό μέτρο της Σχολικής Βοηθού για κάθε τμήμα, η Κυβέρνηση αρνείται να το υλοποιήσει. Πόσο μάλλον τη μη διαφοροποίηση κι επικαιροποίηση των πρωτοκόλλων, ως επίσης και την αύξηση των κονδυλίων για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών σε κάθε νηπιαγωγείο.

-      Ο διοικητικός χρόνος παραμένει δυσανάλογος με τις συνεχείς αυξανόμενες απαιτήσεις από τις Διευθύνσεις των σχολείων, παρά τις περί αντιθέτου διαβεβαιώσεις αλλά και ανακοινώσεις του ΥΠΠΑΝ.

-      Η υποστήριξη των σχολείων αφενός εσωτερικά σε σχέση με τη μείωση των Συμβούλων μαθημάτων και Κλάδων ως και της ΟΑΠ και του ΠαΒΙΣ, αφετέρου με τη μη ενίσχυση της ΥΕΨ συνεχίζει να είναι τραγικά ελλειμματική. Ο νέος θεσμός των Σχολικών Συμβούλων, όπως εξαγγέλθηκε και υλοποιείται, δεν απαντά στα αυξανόμενα, εντεινόμενα και ολοένα και πιο σύνθετα ζητήματα συμπεριφορών των παιδιών μας.

-      Σε ό, τι αφορά την κτιριακή υποδομή, τον εξοπλισμό και την υλικοτεχνική υποδομή η ανταπόκριση των Σχολικών Εφορειών ως αποτέλεσμα τόσο της νοοτροπίας που οι ίδιες ανέπτυξαν στη λειτουργία τους, όσο και της συνεχιζόμενης μείωσης των προϋπολογισμών τους με ευθύνη του ΥΠΠΑΝ και του ΥπΟικ γίνεται ολοένα και πιο αποσπασματική.

-      Με αφορμή τη μείωση του συνολικού αριθμού των μαθητών στη Δημοτική εκπαίδευση, το ΥΠΠΑΝ έχει προχωρήσει σε αρκετές περιπτώσεις σε σύμπτυξη τμημάτων και τσουβάλιασμα μαθητών/τριών σε τάξεις των 25 παιδιών, καθώς και σε μείωση ή ακόμη και κατάργηση του εξατομικευμένου χρόνου στήριξης που τύγχαναν αρκετά παιδιά. Αυτές οι πρακτικές, πέραν των εκπαιδευτικών επιπτώσεων που επιφέρουν, οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια δεκάδες συναδέλφους στην ανεργία. Για μια ακόμα φορά καταγράφεται η έλλειψη κοινωνικής ευαισθησίας στον εργασιακό τομέα, αφού προωθείται ολοφάνερα το καθεστώς της προσωρινότητας με θύματα νέους εκπαιδευτικούς. Δυστυχώς, το ΥΠΠΑΝ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια μεγάλη μερίδα συναδέλφων ως αναλώσιμους και ανακυκλώσιμους. 

-      Σημειώνεται, δε, πως τα θέματα ασφάλειας και υγείας που τα τελευταία χρόνια τονίζονται από όλους ως ανάγκη προτεραιότητας, παραμένουν στάσιμα στο μεγαλύτερό τους μέρος. Τα παραδείγματα πολλά, για τα οποία η Α.Κί.ΔΑ. θα επανέλθει αναλυτικά.

Τα πιο πάνω είναι ελάχιστα από τα όσα συνθέτουν ένα δύσκολο σκηνικό έναρξης μιας νέας σχολικής χρονιάς, για την οποία οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν πρωτοβουλίες, ευθύνες και έργο με τρόπο που να μην αφήσουν εκτεθειμένους τις μαθήτριες και τους μαθητές τους.

Καλούμε το ΥΠΠΑΝ αντί διακηρύξεων να προχωρήσει σε αλλαγή πολιτικής και να ενισχύσει το δημόσιο σχολείο με όλα όσα οι μαθητές δικαιούνται να έχουν, έτσι ώστε να απολαμβάνουν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό ποιοτική εκπαίδευση και οι εκπαιδευτικοί να έχουν τα μέσα, τα υλικά και το πλαίσιο να τα προσφέρουν.

Η Α.Κί.ΔΑ. ενόψει της επανόδου όλων των συναδέλφων στα καθήκοντα τους τούς εύχεται καλή νέα σχολική και συνδικαλιστική χρονιά και σε όλες και όλους ξεχωριστά ευημερία και δύναμη απέναντι στις προκλήσεις της καθημερινότητας, τόσο της σχολικής όσο και της προσωπικής και οικογενειακής.

Τις τελευταίες μέρες έχουν δει το φως της δημοσιότητας αναφορές, ανακοινώσεις, σχόλια και μηνύματα από Κινήσεις και στελέχη τους για κλείσιμο προσφυγικών / κατεχόμενων Επαρχιακών Γραφείων της ΠΟΕΔ. Λόγω της παραπληροφόρησης που κυκλοφορεί, αρκετοί συνάδελφοι έχουν αναστατωθεί ή προβληματιστεί σε σχέση με  το τι πραγματικά συμβαίνει στην εσωτερική λειτουργία της Οργάνωσης, με αφορμή απόφαση του ΔΣ της ΠΟΕΔ για αναλογική, στη βάση του φόρτου εργασίας στα Επαρχιακά Γραφεία, απόδοση του Συνδικαλιστικού Χρόνου που η Οργάνωση έχει στη διάθεσή της για το συνδικαλιστικό της έργο.

Με σεβασμό αφενός στην ανάγκη σφαιρικής ενημέρωσης, αφετέρου στις ευαισθησίες όλων, η Α.Κί.ΔΑ. σημειώνει τα εξής:

Ιδιαίτερη και προεξάρχουσα θέση στην όλη δράση της ΠΟΕΔ κατέχει η Αντικατοχική Δράση της, την οποία επιβάλλει η κατοχή της μισής μας Πατρίδας, όσο αυτή διαρκεί, η οποία ενισχύει την υλοποίηση του εκπαιδευτικού και όχι μόνο στόχου «Γνωρίζω – Δεν ξεχνώ – Αγωνίζομαι», ο οποίος παραμένει προτεραιότητα μας ενόσω η Κατοχή, η Προσφυγιά και η καταπάτηση των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων στον τόπο μας συνεχίζεται.

Δεκάδες είναι οι συνάδελφοι Μέλη της ΠΟΕΔ που εθελοντικά και στον ελεύθερό τους χρόνο αναλώνουν δυνάμεις και προσφέρουν έργο για να αναδείξουν την ΠΟΕΔ ως πρωταγωνίστρια στη διατήρηση της Μνήμης Κατεχομένων και διεκδίκησης των δικαίων μας αλλά και ως φορέα πολιτισμού σε ευρύτερο επίπεδο. Ταυτόχρονα εξαιρετικά πολύτιμη είναι και η εργασία που τα Μέλη των Κλαδικών Επιτροπών πραγματώνουν, αφού μέσα από αυτή αναλύονται, διευκρινίζονται και αναδεικνύεται η θέση που επιβάλλεται να έχουν στο πλάνο διεκδίκησης της ΠΟΕΔ τα εξειδικευμένα ζητήματα και αιτούμενα σε κάθε Κλάδο μας, ήτοι Αντικαταστατών, Συμβασιούχων, Ειδικών Εκπαιδευτικών, Νηπιαγωγών, Βοηθών Διευθυντών, Διευθυντών κλπ. Η ανιδιοτελής παρουσία όλων και η πολύπλευρή δουλειά τους είναι υποδειγματική και δικαιούνται την έμπρακτη αναγνώρισή τους από την Ηγεσία της Οργάνωσης.

Αναφορικά με τον Συνδικαλιστικό Χρόνο, επειδή ακριβώς εξυπηρετεί ανάγκες που πρακτικά αφορούν στο συγκεκριμένο πλαίσιο εργασίας της καθημερινότητας, η κατανομή του πρέπει να εξυπηρετεί ακριβώς τα Μέλη, λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Τη δόμηση του Καταστατικού, που έχει ως Κεντρικό πυλώνα σύνθεσης των συλλογικών σωμάτων τα Επαρχιακά Γραφεία,
  2. Το ότι ο όγκος των συνδικαλιστικών υποχρεώσεων των Επαρχιακών Γραφείων διαμορφώνεται από
  3. Το σύνολο των Μελών της ΠΟΕΔ που εγγράφονται σε αυτό,
  4. Το σύνολο των Μελών της ΠΟΕΔ που εργάζονται στα σχολεία του αντίστοιχου Επαρχιακού Γραφείου Παιδείας,
  • Το σύνολο των σχολείων που λειτουργούν στο αντίστοιχο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας,
  1. Τις εν γένει αλλά και έκτακτες ιδιομορφίες του κάθε Επαρχιακού Γραφείου ΠΟΕΔ σε σχέση με την επίδραση αυτών στην ανταπόκριση των συνδικαλιστικών υποχρεώσεων,

Σχετικά με αναφορές άλλων Κινήσεων καθώς και μεμονωμένων στελεχών τους, που προσβάλλουν και πλήττουν το ήθος και τη δράση Μελών της Α.Κί.ΔΑ. σημειώνουμε πως οι άνθρωποι της Κίνησής μας που είναι ενεργά στελέχη και μέλη των προσφυγικών / κατεχόμενων Επαρχιακών Γραφείων της ΠΟΕΔ εργάζονται αδιάλειπτα από το 1992 και προσφέρουν στο μέτρο των δυνάμεών τους χωρίς να φείδονται χρόνου, είτε έχουν είτε δεν έχουν συνδικαλιστικό χρόνο και με καθαρό λόγο και επιχειρήματα διαλέγονται αφενός με τους συναδέλφους μας, αφετέρου καταθέτουν προτάσεις και θέσεις για την πλέον δυναμική παρουσία των Γραφείων, στα οποία ενεργοποιούνται, στο γίγνεσθαι της ΠΟΕΔ. Ως εκ τούτου καταδικάζουμε ως ανεπίτρεπτες τις προσπάθειες απομείωσης και προσβολής προς το πρόσωπό τους και καλούμε τις εν λόγω Κινήσεις να ανακαλέσουν και να σταματήσουν τις αναφορές τους.

Ο εσωτερικός διάλογος επιβάλλεται να εστιάζεται σε θέσεις και προτάσεις και συλλογική διαβούλευση μέσα σε πλαίσιο που η Δημοκρατία ορίζει και μέσα στο οποία δίνεται, όπως πάντα, η διέξοδος σε κάθε προσπάθεια διαχείρισης των ζητημάτων. Αυτό ακριβώς είναι που ενισχύει την αξιοπιστία της ΠΟΕΔ τόσο ανάμεσα στα Μέλη της όσο και στην Κοινωνία.

Η Α.Κί.ΔΑ. παρακολουθεί τον τρόπο που πολιτεύθηκαν τις τελευταίες ημέρες Κινήσεις και Στελέχη τους αλλά δε θα τον ακολουθήσει. Με σεβασμό σε όλες τις απόψεις θα μπει σε ένα τελευταίο, ευελπιστούμε, γύρο διαβουλεύσεων για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της ΠΟΕΔ, θα καταθέσουμε εκ νέου τις προτάσεις μας, θα εργαστούμε και αυτή τη φορά συνειδητά για να τελεσφορήσει η προσπάθεια και θα επιδιώξουμε τη σύνθεση για το καλύτερο της Οργάνωσης μας και των συναδέλφων μας.

Παράλληλα, επειδή τα ζωτικά θέματα που αφορούν όλα τα θέματα βρίσκονται ανοικτά στο τραπέζι και οι συνάδελφοι μας έχουν ανάγκη από στιβαρή παρουσία της ΠΟΕΔ απέναντι στις προθέσεις της Επίσημης Πλευράς, η Α.Κί.ΔΑ., με στοχοπροσήλωση στη διαμόρφωση θέσεων και τακτικής της Οργάνωσης, θα συνεχίσει να μελετά με σοβαρότητα την όλο και πιο δύσκολη καθημερινότητα των εκπαιδευτικών και των σχολείων ως επίσης και τις εκπαιδευτικές πολιτικές επιδιώξεις της Κυβέρνησης και να καταθέτει προτάσεις, όπως επιβάλλει η ανταπόκριση στην εντολή που οι συνάδελφοι μας της δίνουν εδώ και 30 χρόνια.