Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών

ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ ΧΑΤΖΗΛΟΪΖΟΥ*

Ο χώρος της εκπαίδευσης έχει αρκετές ιδιαιτερότητες και διαφορές, σε σχέση με τη Δημόσια Υπηρεσία. Μία από αυτές, είναι η συνεχής αύξηση των πάγιων αναγκών σε προσωπικό, με την πάροδο του χρόνου. Αυτό οφείλεται κυρίως στην εφαρμογή νέων εκπαιδευτικών πολιτικών, την αύξηση του αριθμού των μαθητών/τριών και των τμημάτων, τη μείωση του διδακτικού χρόνου των εκπαιδευτικών λόγω των χρόνων υπηρεσίας κ.ά. Η πρακτική των εκάστοτε κυβερνήσεων και του ΥΠΑΝ, ήταν να πληρώνονται αυτές οι ανάγκες με έκτακτο προσωπικό, με συμβασιούχους, έστω και αν αυτές οι ανάγκες προβλέπεται πως θα υφίστανται και τα επόμενα χρόνια. Αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής, ήταν και είναι, η δημιουργία μεγάλου αριθμού συμβασιούχων, ορισμένου και αορίστου χρόνου, για πολλά χρόνια. Η δημιουργία νέων οργανικών θέσεων (και συνεπώς αύξηση των μόνιμων θέσεων), σπάνια εφαρμόζεται αφού είναι μια χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργικό και ψήφιση από τη Βουλή.

Παρόλες τις έντονες αντιδράσεις και εκκλήσεις, τόσο των επηρεαζόμενων συμβασιούχων ορισμένου και αορίστου χρόνου, αλλά και των εκπαιδευτικών Οργανώσεων, για αύξηση των οργανικών θέσεων, οι εκάστοτε κυβερνήσεις όχι μόνο επιτρέπουν την πλήρωση μεγάλου αριθμού θέσεων με συμβασιούχους, αλλά υπήρξαν και περιστάσεις κατά την οποία το αυτονόητο, η μονιμοποίηση αυτού του πολύ μεγάλου αριθμού συμβασιούχων, εργαλειοποιήθηκε από τους κυβερνώντες. Για παράδειγμα, το 2015, δόθηκε ένας μεγάλος αριθμός μονιμοποιήσεων ως αντάλλαγμα για να ψηφιστεί το Νέο Σχέδιο Διορισμού στην Εκπαίδευση. Πριν μερικούς μόνο μήνες, το ΥΠΑΝ μέσω του πρώην Γενικού του Διευθυντή αποπειράθηκε να πάρει ως αντάλλαγμα για αύξηση των οργανικών θέσεων την άμεση κατάργηση του καταλόγου διοριστέων από το 2023, λαμβάνοντας ένα ηχηρό όχι από τις Οργανώσεις.

Κατά την περσινή σχολική χρονιά, στη Δημοτική Εκπαίδευση (Δημοτική, Προδημοτική και Ειδική Εκπαίδευση) εργάζονταν περίπου 1150 συμβασιούχοι ορισμένου και αορίστου χρόνου. Το ποσοστό εκτάκτων επί του συνόλου των εκπαιδευτικών ανήλθε περίπου στο 10% στη Δημοτική, στο 17% στην Προδημοτική και ξεπέρασε το 50% στην Ειδική. Αυτά τα ποσοστά αναμένεται να αυξηθούν την επόμενη σχολική χρονιά με την αύξηση των διορισμών λόγω αυξημένων αναγκών.

Στις 25 Ιουλίου με επιστολή της η ΥΠΑΝ αναγνώρισε πως το ποσοστό των εκτάκτων ανά βαθμίδα πρέπει να κυμαίνεται στο 7%, για την περίοδο 2023-2027. Φαίνεται να υπάρχει η πρόθεση από το ΥΠΑΝ να προχωρήσει σταδιακά στην αύξηση των οργανικών θέσεων έτσι ώστε το ποσοστό των εκτάκτων μέχρι το 2027 να κυμαίνεται στο 7%. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να προχωρήσει σταδιακά σε περισσότερες από 700 μονιμοποιήσεις Δασκάλων, Νηπιαγωγών και Ειδικών Εκπαιδευτικών, με την Ειδική να λαμβάνει δικαίως τη μερίδα του λέοντος λόγω του μεγάλου αριθμού εκτάκτων.

Αυτή τη φορά ελπίζουμε πως η απαράδεκτη τακτική της διασύνδεσης της αύξησης των οργανικών θέσεων με ανταλλάγματα και όρους, δεν θα εφαρμοστεί από τους κυβερνώντες. Τουναντίον, θα πρέπει να διασφαλιστεί μέσω συμφωνίας πως το ποσοστό του αριθμού των εκτάκτων θα διατηρηθεί στο 7% και μετά το 2027. Οι εσωτερικές διαδικασίες της εκάστοτε κυβέρνησης, θα πρέπει να απλοποιηθούν, έτσι ώστε η αύξηση των οργανικών θέσεων να γίνεται άμεσα.

Η γρήγορη και άμεση αύξηση των οργανικών θέσεων, θα βοηθήσει στην καταπολέμηση του άγχους και της αβεβαιότητας των εκτάκτων εκπαιδευτικών αλλά και στην πιο έγκαιρη και ορθή στελέχωση των σχολικών μονάδων. Οι επόμενοι μήνες είναι καθοριστικοί, στο να οριστεί χρονοδιάγραμμα, μέσω του οποίου θα γίνουν οι απαραίτητες μονιμοποιήσεις αλλά και να συμφωνηθεί επιτέλους, μια άμεση και σύντομη διαδικασία αύξησης των οργανικών θέσεων, που θα εφαρμόζεται κάθε χρόνο, για οριστική επίλυση του ζητήματος.

*Μέλος ΔΣ ΠΟΕΔ

Οργ. Γραμματέας Α.Κί.ΔΑ