Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών

 

Έχει επισημανθεί πολλάκις, η μεγάλη αύξηση που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός έκτακτων εκπαιδευτικών Ειδικής, Προδημοτικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης, σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες. Το πρόβλημα αυτό οξύνεται καθεχρονικά, δημιουργώντας αλυσιδωτά αρνητικές συνέπειες στη στελέχωση των σχολείων, αλλά και στους ίδιους τους επηρεαζόμενους. Το πρόβλημα εστιάζεται σε μεγαλύτερο βαθμό στην Ειδική Εκπαίδευση, όπου το ποσοστό των έκτακτων εκπαιδευτικών ξεπερνά το 50% του συνόλου των εκπαιδευτικών Ειδικής.

Ο τεράστιος αριθμός έκτακτων εκπαιδευτικών, συνεπακόλουθα δημιουργεί μια σειρά εκπαιδευτικών και εργασιακών προβλημάτων. Από τη μια καθυστερεί την έγκαιρη στελέχωση των σχολείων, κυρίως λόγω της διαδικασίας που απαιτείται για τον διορισμό τους. Με βάση την υφιστάμενη πρακτική, οι έκτακτοι μπορούν να διοριστούν στην καλύτερη περίπτωση τον Ιούλη. Τον μήνα δηλαδή, που και με βάση τη νομοθεσία ολοκληρώνεται η στελέχωση! Από την άλλη, η αβεβαιότητα των έκτακτων εκπαιδευτικών λόγω της εργασίας με συμβόλαιο, αναπόφευκτα οδηγεί σε εργασιακή ανασφάλεια και άγχος, ενώ παράλληλα μειώνονται οι ευκαιρίες και τα κίνητρα για την επαγγελματική ανάπτυξή τους.

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που υπάρχει, είναι ο πολύ μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου, που αυτή τη στιγμή εργοδοτούνται στην εκπαίδευση και που αυξάνονται ανεξέλεγκτα. Οι εκπαιδευτικοί αορίστου χρόνου, μπαίνουν στη διαδικασία στελέχωσης χωρίς ξεκάθαρα, σαφή και θεσμοθετημένα κριτήρια, αφού οι μονάδες μετάθεσής τους δεν είναι ενεργοποιημένες, υπάρχουν αορίστου χρόνου εκπαιδευτικοί από δύο διαφορετικούς καταλόγους, χωρίς σαφή κριτήρια σύγκρισης, κατάταξης κλπ. Η αύξηση των οργανικών θέσεων, θα οδηγήσει στη δραστική μείωση του αριθμού των αορίστου χρόνου εκπαιδευτικών και θα επιλύσει και αυτό το ζήτημα, καταλυτικά.

Τα πιο πάνω, επιβεβαιώνουν την επιτακτική ανάγκη για αύξηση των οργανικών θέσεων. Εξάλλου, μια τέτοια ενέργεια, είναι εντελώς ανέξοδη για την Κυβέρνηση και μόνο οφέλη μπορεί να αποφέρει στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Πάρα τις σχετικές διαβεβαιώσεις τόσο της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΝ, όσο και της Κυβέρνησης, αλλά και τη θετική στάση της νέας πολιτικής προϊστάμενης του ΥΠΑΝ σε συναντήσεις της με την ΠΟΕΔ, ακόμα δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση επί του θέματος, ούτε και επίσημη ανακοίνωση. Αναπόφευκτα, υπάρχει έντονη ανησυχία για το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη πως τα χρονικά περιθώρια στενεύουν και με τη στελέχωση των σχολείων να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Θεωρώντας πως υπάρχει έγνοια για την άμβλυνση της εργασιακής αβεβαιότητας και τους άγχους των εκπαιδευτικών που εργάζονται στη Δημόσια Εκπαίδευση, αναμένεται πως το συντομότερο δυνατό, θα τροχοδρομηθεί η αύξηση των οργανικών θέσεων στην Εκπαίδευση, με σχετικές ανακοινώσεις. Με αυτόν τον τρόπο, θα δοθεί μια ουσιαστική λύση, σε ένα χρονίζον ζήτημα, θα βοηθήσει την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων και θα ανακουφίσει εκατοντάδες συναδέλφους.

Μιχάλης Αλεξόπουλος, Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας ΠΟΕΔ, Γενικός Γραμματέας Α.Κί.ΔΑ

Αναστασία Μαγίδου, Συμβασιούχος Εκπαιδευτικός Ειδικής Εκπαίδευσης, Μέλος ΔΣ Α.Κί.ΔΑ