Ανεξάρτητη Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών

Μιχάλης Α. Πόλης

Μέλος ΔΣ ΑΚΙΔΑ 2017-2020

Τουλάχιστον 200 από τους αντικαταστάτες της Δημοτικής Εκπαίδευσης θα έπρεπε να μετατραπούν σε συμβασιούχους ετήσιας σύμβασης ή σε εργαζόμενους αορίστου χρόνου. Η θέση αυτή τεκμηριώνεται από τη δημοσίευση από την ΕΕΥ, στις 15 Μαΐου 2018, μακροσκελέστατου καταλόγου των αντικαταστάσεων που έγιναν την περίοδο Σεπτεμβρίου – Μαρτίου στη Δημοτική Εκπαίδευση. Πρόκειται για ένα κατάλογο 102 σελίδων που περιέχει:

 1. Τα ονόματα 472 αντικαταστατών που εργάστηκαν σε όλους τους κλάδους της Δημοτικής Εκπαίδευσης.
 1. Η κατανομή των αντικαταστατών ανά κλάδο ήταν: Δημοτική Εκπαίδευση: 313, Ειδική Εκπαίδευση: 79  , Προδημοτική Εκπαίδευση: 80

Αντικαταστάτες ή αντικαταστάτριες;

 1. Από τους 472 αντικαταστάτες οι άντρες ήταν μόνο 49, δηλαδή ποσοστό μόλις 10,38%
 1. Κατά κλάδο έχουμε: Δημοτική Εκπαίδευση: 40 άντρες  ή ποσοστό 12,78%, Προδημοτική εκπαίδευση 0% και Ειδική Εκπαίδευση 9 άντρες ή ποσοστό 11,39%.
 1. Προκύπτει αβίαστα το ερώτημα: Γιατί οι άντρες απαξιώνουν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού;

Χωρίς τους αντικαταστάτες η Δημοτική Εκπαίδευση χωλαίνει

 1. Στον κατάλογο των αντικαταστάσεων καταγράφονται 2724 αντικαταστάσεις μέσα σε έξι μήνες.
 1. Κατά κλάδο έχουμε: Δημοτική Εκπαίδευση: 1690 αντικαταστάσεις, Προδημοτική Εκπαίδευση: 480, Ειδική Εκπαίδευση: 554.
 1. Αν υπολογίσουμε τις συντρέχουσες αντικαταστάσεις, δηλαδή αν θεωρήσουμε τους αντικαταστάτες που δούλευαν ταυτόχρονα σε δύο ή περισσότερα σχολεία σαν μια αντικατάσταση, έχουμε συνολικά 2110 αντικαταστάσεις.
 1. Κατά κλάδο έχουμε τον ακόλουθο αριθμό συντρέχουσων αντικαταστάσεων:  Δημοτική Εκπαίδευση: 1449, Ειδική Εκπαίδευση: 286, Προδημοτική : 375
 1. Το συμπέρασμα προφανές: Χωρίς τους αντικαταστάτες τα δημοτικά σχολεία δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν

Αναγκαία η δημιουργία δεξαμενής αντικαταστατών

 1. Η περίοδος Σεπτεμβρίου 2017 – Μαρτίου 2018 έχει 27 εβδομάδες διδασκαλίας.
 1. Στην ίδια περίοδο ο μέσος όρος απασχόλησης κάθε αντικαταστάτη που εργάστηκε σε δημοτικό σχολείο είναι 15 εβδομάδες.
 1. Προφανώς λοιπόν οι 313 αντικαταστάτες δάσκαλοι εργάστηκαν όσο 173 εκπαιδευτικοί πλήρους απασχόλησης.
 1. Τεκμηριωμένα προκύπτει η ανάγκη πρόσληψης τουλάχιστον  150 εκπαιδευτικών ετησίως με καθεστώς συμβασιούχου ή αορίστου χρόνου στα Δημοτικά. Κατ’ αναλογία 40 αντικαταστάτες νηπιαγωγοί θα μπορούσαν να γίνουν συμβασιούχοι και ανάλογος αριθμός ειδικών εκπαιδευτικών.

«Ουδέν κακό αμιγές καλού»

Η αυξημένη νοσηρότητα του διδασκαλικού επαγγέλματος και η ανυπόφορη ψυχολογική πίεση οδηγεί στην ανάγκη πρόσληψης τόσων αντικαταστατών. Θα πρέπει επιτέλους να δώσουμε ευκαιρίες μόνιμης απασχόλησης στους συναδέλφους μας αυτούς που είναι απαραίτητοι για την ομαλή λειτουργία των σχολείων μας.