Ρύπανση και προστασία του περιβάλλοντος

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Γράψε τις απαντήσεις σου στα κενά. Μόλις εισάγεις όλες τις απαντήσεις σου, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος απάντησης".
Μπορείς να πατήσεις το κουμπί "Βοήθεια" για να πάρεις ένα γράμμα αν δυσκολεύεσαι να βρεις την απάντηση. Μπορείς επίσης να πατήσεις το κουμπί "[;]" για να πάρεις άλλη βοήθεια. Και στις δύο περιπτώσεις χάνεις βαθμούς.
Στο μας συμβαίνουν διαρκώς αλλαγές που είτε είναι , είτε είναι . Μερικές φορές οι μεταβολές είναι . Άλλοτε όμως μια αλλαγή ή μια μεγάλη καταστροφή στο περιβάλλον είναι . Στις περιπτώσεις εκείνες που υπάρχει ζημιά στο περιβάλλον, λέμε ότι συμβαίνει οικολογική καταστροφή, δηλαδή καταστρέφεται ο μας. Το σπίτι όλων των ανθρώπων είναι το περιβάλλον. Καταστρέφοντάς το είναι να σαν να καταστρέφουμε το ίδιο μας το σπίτι.
Η συχνότερη αρνητική αλλαγή που προκαλούμε στο περιβάλλον μας το ανεξέλεγκτο ρίξιμο σκουπιδιών σε διάφορα μέρη, που λέγεται επειδή προέρχεται από τη λέξη . Ρύπανση ή του περιβάλλοντος μπορεί να παρατηρηθεί είτε στον αέρα από τα καυσαέρια, είτε στο νερό, είτε στο έδαφος. Τα παιδιά συνήθως προκαλούν στο περιβάλλον .
Το περιβάλλον είναι απαραίτητο για την επιβίωσή μας, γι' αυτό είναι αναγκαία η προστασία και η βελτίωσή του κι όχι η καταστροφή του.